Přísaha a kodex

 

PRÍSAHA  HRANIČÁŘE

„Já občan České republiky slibuji, že budu jako člen sboru Hraničářů hájit zájmy České republiky, své vlasti a jejich občanů ve shodě se svým svědomím a přesvědčením dle svých nejlepších schopností. Budu prosazovat zákon, svobodu, demokracii a pořádek především v pohraničí své vlasti, bez ohledu na náročnost takového konání.

Ve svém jednání se budu řídit právním řádem České republiky.

Budu-li povolán do služby ozbrojených sil, budu jako Hraničář příkladně respektovat předpisy ozbrojených sil.  Budu též sdílet, dodržovat a prosazovat hodnoty ozbrojených sil - odpovědnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest.

Budu plnit rozkazy velitelů a nadřízených a budu dbát na kvalitní plnění svých povinností. Svoji odvahou a činy půjdu jako Hraničář příkladem ostatním. Budu bránit svobodu a demokracii, v případě ohrožení vlasti jsem připraven pro její obranu nasadit i svůj život, tak jak činili i moji předkové.“.

                                                                                                                 „Tak přísahám ! “

 

Člen sboru tak dobrovolně přebírá morální závazek v něm obsažený a tímto slavnostním způsobem se zavazuje dodržovat  Kodex  etiky  Hraničáře.

 

ETICKÝ KODEX

Hraničáře

 

Ten to etický kodex je návodem ve tvém každodenním životě .

Jako Hraničář si buduješ a užíváš ve společnosti výsadní postavení. Neboť jsi připravován službě vlasti tak, aby jsi se vzdal některých svých občanských práv a požitků pro blaho většiny národa.

Kodex etiky Hraničáře je vyjádřením hodnot nejen sboru Hraničářů , ale i ozbrojených zborů  které má jejich člen ctít, dodržovat a prosazovat.

ODPOVĚDNOST, OBĚTAVOST, ODVAHA, VĚRNOST, ČEST

 

ODPOVĚDNOST:

- uvědomuj si svou povinnost, projevuj iniciativu a aktivní přístup ke službě

- plň odpovědně své povinnosti a rozkazy velitele

- jednej se svými druhy jako rovný s rovným

- změň své jednání s lidmi

 

OBĚTAVOST:

- dej všechno, dej víc než dostáváš, uvědom si, že úspěch celku stojí výš než úspěch tvůj

- zájem celku je nad tvými zájmy

- uvědom si řazení priorit

 

ODVAHA:

- neboj se přijímat rozhodnutí a nové výzvy, měj sílu překonat složité,  nebezpečné a riskantní situace

- buď odhodlaný odvádět svou práci co nejlépe

- měj duševní sílu a věř, že to co děláš je správné

- svým odvážným přístupem a nesmlouvavostí dej pocit bezpečí obyčejným lidem

 

VĚRNOST:

- buď oddaný své zemi a jejím ozbrojeným složkám a loajální ke svým velitelům, respektuj své spolupracovníky ale i  podřízené

- ztotožni své  zájmy se zájmy a osudem národa, armády, útvaru, své jednotky a svých druhů

- staň se hrdým na svou jednotku a své zařazení

- posiluj svou sebedůvěru, pocit jistoty a výkonnost

 

ČEST:

- buď přímý a zásadový, jednej vždy v souladu se svým svědomím, tvé poslání tě zavazuje  

- buď hrdý na stejnokroj který nosíš, projevuj mu úctu

- čest budiž pro tebe završením etických hodnot

- buď čestný, protože jen tehdy se ztotožníš se skupinovými, tedy vyššími hodnotami

 

Převzato a upraveno pro potřeby sboru Hraničářů  z „Kodexu vojáka“ pro Ozbrojené síly AČR

 

O nás

Občanské sdružení

 

OSH Hraničáři

 

 

Zaregistrováno u MV ČR dne : 28.4.2011

IČO: 22891579

adresa: Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1405/32


 

Odběr novinek

Rychle a jednoduše se zadáním Vašeho emailu můžete zde přihlásit k odběru Novinek webu OSH-hraničáři.

Vaše data budou v bezpečí. Nemáme rádi spam.

Návštěvy

Dnes163
Včera269
Týden1217
Měsíc6055
Celkem 212242

1
Návštěvník/ů právě online.

25. květen 2018

Podobné na FB

Premium Joomla Templates