Středa, 28. Října 2020 03:06:36

Uncategorised


Pochod SNB

Pochod SNB
1947 část 1 PP SNB byla v rámci akce „B" velena na Slovensko
pochod SNB složil štábní Kapitán p Eška

 

My jsme hoši od útvaru milujeme svoji vlast
Dovedem i na Slovensku své životy za ni klást

Chceme bránit svoji zem, každý z nás je připraven
S písničkou do boje jdeme nikdo není unaven

Jak krásna, krásna je naše rodná zem
v našich řadách síla aby stále byla boj vyhrajem

Jak krásna, krásna je naše rodná zem
v našich řadách síla aby stále byla boj vyhrajem

Vedem život po vojensku, daleko od domova
Putujeme po Slovensku domovem je příroda

Každý z nás je z ocele, do boje jdem vesele
Že jsme hoši od útvaru, zpívame si vesele

Jak krásna , krásna je naše rodná zem
v našich řadách síla aby stále byla boj vyhrajem

Krásna , krásna je naše rodná zem
v našich řadách síla aby stále byla boj vyhrajem

Už jsme zase zpátky v čechách z těch slovenských velkých hor
S úsměvem se domu vrací bezpečnostní mladý sbor

Děvčata nás vítají šátečky nám mávají
To jsou hoši od útvaru Bojují a milují

Jak krásna , krásna je naše rodná zem
v našich řadách síla aby stále byla boj vyhrajem

Krásna , krásna je naše rodná zem
v našich řadách síla aby stále byla boj vyhrajem

Naši mrtví kamarádi, snějí si svůj věčný sen
Padli jako hrdinové, bránili svou rodnou zem

My živí tu přísaháme, že se nikdy nedáme
Že svou drahou republiku nepříteli nedáme

Proč? Proto, že krásná tak krásná je naše rodná zem
v našich řadách síla, aby stále byla boj vyhrajem


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Po dědech a našich otcích, máme svou vlast na starosti

Proto si ji hlídáme a vzít si ji nedáme," A nikým „
kdyby si to někdo zkusil, zuby si na nás vyláme

Cvičime se v dovednosti jak bojovat o svou zem
Nesedíme v nečinnosti jdeme dalším příkladem

Proto, že krásná tak krásná je naše rodná zem
v našich řadách síla, aby stále byla boj vyhrajem

Když dnes slyšíš v pohraničí hraničářský pevný krok
Jsou to mladí Hraničáři, budou tu i na přes rok.

Jejich krok tu burácí, děvčata z to ho jančí
Že jsme mladí Harničáři to už tady všichni ví.

Jednotko, kdo jste ?
My jsme Hraničáři !

Premium Joomla Templates