Pondělí, 6. Července 2020 07:49:54

I. Pravidla Paintballu

 

TECHNICKÝ PRINCIP HRY PAINTBALL

 Jedná se o adrenalinový agresivní bojový sport, při němž je k eliminaci protihráčů používáno zbraní, které střílejí biologicky odbouratelné kuličky ráže 0,68 palce (1,73 cm). Tyto kuličky jsou ze zbraně vypuzovány expandujícím stlačeným vzduchem nebo CO². Kulička, neboli paintball, sestává z pevného obalu, který je na bázi celuloidu, který se používá při výrobě potahovaných pilulek Další složkou kuličky je netoxické vodou rozpustné, nezávadné barvivo rozličných barev. Při paintball zásahu cíle obal kuličky praská a v okolí zásahu se rozlije barvivo. Tímto způsobem je označený hráč vyřazen ze hry a se slovy ?barva? nebo ?out?, případně ?hit? a s rukama zdviženýma nad hlavou, odchází na shromaždiště vyřazených - tzv. mrtvoliště. Zbraně mohou v závislosti na typu hlavně a nastavení plynového systému zasahovat cíle až na 50 metrů. Maximální povolená rychlost kuličky u hlavně (úsťová rychlost) je 300 fps (stopy za vteřinu), přičemž na většině paintball turnajů a hřišť je v provozním řádu udána přeci jen poněkud ohleduplnější hranice maximální úsťové rychlosti 280 fps.

Pro srovnání:

300 fps odpovídá 91 m/s, tj. 324 km/h

280 fps je přibližně 85 m/s, tj. 307 km/h

Dle zkušeností v paintballu i ze zásahu na větší vzdálenosti vznikají modřiny, hráče ale většinou motivují k lepšímu sledování herní situace v příští hře a málokoho odradí.

Základní rozdělení Paintballu a jeho pravidla

Paintball má mnoho podob. Aby se předešlo zmatkům a nedorozuměním při pořádání akcí, uvádíme zde soubor obecných paintball pravidel obvyklých na paintballových akcích.

Hned na úvod je ovšem důležité poznamenat, že záleží pouze a jen na pořadateli dané akce, zda si zde uváděný soubor obecných pravidel dále upraví dle svých požadavků a potřeb.

Pro přehlednost je zde i popis všech běžných forem paintball.

 

SPORTOVNÍ PAINTBALL - SPEEDBALL

1. Hraje se na malýchpaintball hřištích (cca 180x100 stop) s umělými překážkami.

2. Proti sobě stojí dva paintball teamy o počtu 3, 5, nebo 7 hráčů.

3. Bojuje se o vlajku, kterou má každý tým umístěnou na své straně hřiště.

4. Platí pouze zásah, kdy se kulička rozprskne.

5. Na paintball hru dohlíží rozhodčí.

6. Munice není omezená.

7. Úsťová rychlost je striktně omezena 300 fps

8. Nesmí se používat střelba dávkami (full auto, dávky, double trigger), ale využívá se elektronická spoušť pro rychlejší palbu

9. Na oblečení se vztahují speciální paintball pravidla aby se zabránilo přehlédnutí, nebo tlumení zásahů.

Poznámka:

Sportovní paintball je specifická disciplína. Existuje pro něj mnoho podrobnějších a přesnějších pravidel, která zde nejsou uváděna, jelikož je to mimo zaměření tohoto webu a preferencí uživatelů tohoto webu. Bližší informace naleznete na webech které se Sportovnímu paintballu přímo věnují.

 

REKREAČNÍ A KOMERČNÍ Paintball

1. Paintball se hraje se na menších hřištích, nebo omezeném prostoru v přírodě apod.

2. Obvykle je na paintball hřišti řada umělých překážek

3. Munice není omezená

4. Úsťová rychlost 300 fps

5. Paintball teamy nejsou nijak omezeny

6. Existuje mnoho variant pravidel paintball hry. Záleží jen na pořadateli/hráčích jaké zvolí.

 

NĚCO O MILITARY PAINTBALL - neboli Woodsball

 Hráči sebe staví do pozice bojovníků a snaží se o co nejvěrnější napodobení vojenských operací, postupů a taktik. Značkovače hráči buďto vybírají jako napodobeniny opravdových zbraní, nebo se také snaží přizpůsobovat military vzhledu paintball značkovače "sportovního vzhledu". Bojuje se v rozličných prostředích - opuštěné objekty: BÝVALÉ ARMÁDNÍ AREALY, výrobní haly, sklady? ale operuje se často také v přírodě, hlavně v hustých LESÍCH a v kopcovitém terénu. Hry trvají libovolně dlouho, někdy ale jedna hra zabere i více hodin. Proto se nejčastěji hráč paintball obléká do vojenských obleků či oblečení zásahových jednotek, při boji využívá radiokomunikačních prostředků a k orientaci venku často potřebuje mapu. Tato modifikace hry je většinou méně finančně náročná. Pokud je hra zahrnuta do jakýchsi ligových zápasů, tyto jsou organizovány samotnými hráči teamů. Pravidla her závisí tedy na hráčích - může se hrát ?na barvu? (pro vyřazení hráče se na něm nebo jeho zbrani musí nacházet barva) nebo ?na zásah? (zde je kladen důraz na smysl pro fair play, kulička totiž pro platný zásah nemusí prasknout).

 

WOODSBALL A SCENARIO Paintball

1. Hraje se v přírodě a jiných libovolných prostorech, obvykle větší rozlohy

2. Munice není omezená

3. Úsťová rychlost 300 fps

4. Hráči paintballu obvykle používají maskovací oblečení, ale není to bezpodmínečně nutné

5. Používá se označení hráčů pro rozlišení příslušnosti k teamům

6. Může se hrát jak na barvu (kulička se musí rozbít), tak pouze na zásah, jinak jsou pravidla pro

zásahy obdobná jako u Military PB

7. Existuje mnoho variant pravidel paintball hry (CTF, Deathmatch, scénáře atd.) Různá je i míra

kooperace. Záleží na pořadateli/hráčích jaké zvolí.

8. Jinak je WB víceméně odlehčená varianta Military PB, ve které se klade větší důraz na

adrenalinovou zábavu a nesnaží se tolik simulovat realitu, tudíž nemá tolik omezení. WB může a

nemusí přebírat velkou část pravidel MP. Záleží jen na hráčích.

 

MILITARY Paintball

1. Military paintball se svými pravidly snaží co nejvíce přiblížit reálnému bojovému střetu

2. Military paintball se hraje pokud možno v reálných prostředích bez použití umělých překážek

3. Hráči military paintball používají vojenskou výstroj a maskování (teplákysti nejsou vítáni)

4. Hraje se military paintball podle scénářů napodobujících reálné situace

5. Při military paintballe se dbá se na kooperaci, disciplínu a taktiku, každý team má svého velitele a

rozdělené další úlohy

6. Na větších military paintball akcích podléhají teamy společnému hlavnímu velení

7. Hráči military paintballu jsou povinní poslouchat rozkazy svých velitelů a jejich zástupců. Při větších

hrách s účastí různých teamů platí, že každý hráč je povinen poslouchat rozkazy i velitelů z jiných

teamů, pokud není jeho velitel přítomen. Nejvyšší šarže na místě prostě velí. Velitelé teamů podléhají

štábu zvolenému pro danou akci.

8. Ideální je, pokud se military paintball teamy nerozlišují žádným ?barevným? značením, k rozlišení

stačí heslo, signalizace, rozdílná pokrývka hlavy. V ideálním případě rozdílné maskování teamů. Na

větších akcích je značení nevyhnutelné, ale minimalizuje se na nutné zlo.

9. Podle typu military paintball hry a pravidel pořadatele zasažený hráč setrvá na mrtvolišti až do jejího

konce, nebo zde vyčká určitý časový limit (15-30 minut) a po té se vrací do hry z předem určeného

místa.

10. Pokud to umožňuje prostředí, je povoleno v military paintballe používat neranivou pyrotechniku

(dělobuchy, petardy, dýmovnice). Každý nese osobní zodpovědnost za její nevhodné použití. Pravidla

užití pyrotechniky určuje pořadatel.

11. Obvykle není povoleno v military paintballe používat přenosné překážky, štíty apod. a pohybovat se v

jejich krytu po herním prostoru.

 

Military Paintball - MUNICE

1. Hraje se na omezenou munici aby byly hráči donucení taktizovat a reálně přebíjet.

2. Maximální velikost zásobníku na zbrani je 50, nebo méně (s vyjímkou kulometu)

3. Na určitý počet hráčů (5-10) připadá jeden kulomet, který má větší zásobník (100-200). V ideálním

případě by kulomet měl být znevýhodněn např. velikostí, nebo hmotností zbraně.

4. Maximální množství munice na hru/život bývá omezené. Obvykle na 100, 150, nebo 200 ran. Záleží na

typu a délce akce. Kulomet může mít toto množství vyšší, ale nemusí.

5. Hráči mezi sebou můžou munici sdílet a předávat si ji

6. Vyřazený hráč může zanechat svoji munici/zbraň na místě kde zemřel, ale nesmí ji sám jakkoli

přemísťovat k jinému hráči!

7. Je povoleno používat pouze munici určenou pro PB (včetně tvrdých zimních kuliček ideálních do lesa,

nebo po dohodě i gumových tréningových kuliček)

 

Military Paintball - ZÁSAH

1. V military paintballe se hraje výhradně na zásah, nikoli na barvu (kule se nemusí rozprsknout)

2. Paintball zásah platí do celého těla, vybavení i zbraně hráče

3. Zásah platí i od vlastního spoluhráče

4. Zasažený hráč v military paintballe zvedne ruku/zbraň, zahlásí se (?Mrtvola?) a při nejbližší příležitosti

opouští nejrychlejší cestou herní prostor

5. Zasažený hráč v military paintballe nesmí bránit svým tělem další hře, bránit protihráčům v palbě a

spoluhráči ho nesmějí využívat ke krytí. Proto pokud okolo probíhá boj, setrvá na místě zásahu, tak aby

nepřekážel a při nejbližší příležitosti se odebere na mrtvoliště. Pokud se ocitne pod palbou směřovanou

na někoho jiného, je to jeho chyba.

6. Zasažený military paintballový hráč zásadně NEMLUVÍ až do doby, než dojde na mrtvoliště

( neinformuje ostatní hráče o tom kdo a odkud ho zasáhl apod. – „Mrtví" se baví o ženských či fotbale )

7. Zasažený hráč military paintballu může zanechat munici/zbraň pouze na místě kde byl zasažen.

Nesmí ji donést ke svému spoluhráči a předat mu ji jinde (to platí obzvlášť v případě, kdy hrající hráč

nemá na místo kde by měla munice ležet přístup bez rizika zasažení).

8. Jako zásah v military paintball neplatí kule odražené od překážek a rozprsky, kdy se kule roztrhne o

nějakou překážku a barva na hráče jen cákne (větve, rohy budov).

9. V military paintballe neplatí zásah od mrtvoly, která prokazatelně vystřelila až po té, co byla sama

zastřelena.

 

Military Paintball - BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Výrobci military paintballového vybavení doporučená úsťová rychlost je 300 fps, ale záleží na pořadateli,

zda rychlost omezí nebo ne. Nicméně hodnoty nad určitou hranici už můžou být nebezpečné i s použitím

ochranné masky a každý je zodpovědný za svoje jednání a zbraň v případě, že někoho zraní.

2. Každý hráč military paintball je povinen po celou dobu pohybu v herním prostoru používat

ochrannou masku, nebo brýle na PB.

3. Mimo herní prostor je zakázáno v military paintballu střílet jinde než na vyhrazených místech

4. Paintball zbraň musí být mimo herní prostor zajištěná, případně použit ochranný návlek/ucpávka

5. Nikdo na nikoho bez masky ničím v military paintballe nemíří

6. Pokud se v herním prostoru military paintballu vyskytne civilista, hra se přerušuje, hráči si navzájem

křikem "civil" předají informaci o jeho přítomnosti a hraje se opět až prostor opustí.

7. Pyrotechnika se v military paintballe používá, pouze pokud to dovoluje prostředí (sucho a nebezpečí

požáru) obzvláště při použití dýmovnic je doporučené mít k dispozici hasící přístroj (což není vtip, už

několikrát hořelo na akcích od dýmovnic a ne málo)

8. Hráč který nemá v bojovém prostoru military paintballe nasazenou masku je vyřazen bez výstřelu, pokud

na něj protivník zamíří a vyzve ho k odchodu ze hry.

9. Pokud se v herním prostoru military paintball stane požár, nebo zranění, je povinností přítomných hráčů

přerušit hru požár zlikvidovat/zavolat pomoc, nebo pomoci raněnému. Hra se přerušuje.

 

DALŠÍ MOŽNÁ PRAVIDLA KE ZVÁŽENÍ A VYUŽITÍ

1. Pyrotechniku v military paintball je možné používat i jako náhradu za granáty - v okruhu 10m,

nebo v malé a střední místnosti kde exploduje jsou všichni nekrytí hráči vyřazeni.

2. Zásahy v military paintballu se počítají pouze pokud by skutečně prošly hráčovým tělem.

Neplatí tedy zásahy do volně vlajícího oblečení, nebo zásahy do vystroje, které by nepokračovali skrze

hráčovo tělo (ze strany do sumky, z boku do batohu, do části vesty). Například zásah do batohu zezadu

by tedy ale platil.

3. Zásah v military paintball do zbraně nevyřazuje hráče, ale pouze zbraň, hráč může použít záložní, nebo

ukořistěnou zbraň.

4. Je možné simulovat v military paintballu osobní souboje, nebo omračování - pokud se hráč

nepozorovaně přiblíží k protivníkovi a dotkne se ho, může ho vyřadit ze hry.

5. Je možné v military paintball využít různou formou zdravotníků. Buď může zdravotník ošetřit hráče

zasaženého do končetin ( ostatní zásahy vyřazují vždy) a jednorázově ho vrátit do hry ( při tom ho

viditelně označit obvazem ). Nebo lze hráče zasaženého kamkoli určitou dobu ošetřovat a vrátit do hry.

Ošetřování musí ale trvat určitou předem stanovenou dobu. V obou případech musí zdravotník dorazit k

raněnému během určeného časového limitu, jinak je hráč vyřazen (vykrvácí).

 

HARDCORE MILITARY

Hardcore military využívá pravidla military paintballu, s vyjímkou následujících:

1. Zásah se neoznamuje vizuálně ani zvukově, cíl pouze lehne na zem

2. Mrtvola nemluví ani se nehýbe - je mrtvá a je i možné se za ní krýt

3. Limit munice dle typu akce (60 až 200)

4. Preference reálného způsobu přebíjení (zatím výhled díky nekvalitě takových zbraní) a reálné kapacity

zásobníků

5. Úsťová rychlost omezena jen možnostmi zbraně

6. Ochrana obličeje, těla či končetin je vždy jen na odpovědnosti každého jedince, ochrana očí více než

doporučena

7. Není zakázáno střílet do jakékoliv části člověka z jakékoliv vzdálenosti jakékoliv množství munice

8. Je povolená jakákoliv neranivá pyrotechnika (tedy i kulové pumy nebo slzný plyn)

9. Munice nesená do hry se sdílí a vyřazenému protihráči je možné ji odebrat (je vhodné zavést též pro

zbraně, nevhodné však pro větší střetnutí nebo meziklubová střetnutí)

10. Akce mohou být vícedenní, nonstop.

11. Hrát se může pouze na jeden život na celou akci.

 

Poznánka: Všechna výše uvedená pravidla by nikdy neměla být považována za dogma. Vycházejí z pravidel obvykle platných a přijímaných na dosud pořádaných hrách. To, zda-li při konkrétní hře bude některé z pravidel upraveno, nebo vypuštěno závisí pouze a jen na pořadateli dané akce. Od 1.1.2008 je výše uvedené rozdělení typů her a z nich plynoucí základní osnova pravidel integrována do kalendáře akcí na tomto webu. Každý zadavatel nové paintballové akce je nyní nucen zařadit zadávanou akci do výše uvedených kategorií a měl by vždy uvést odlišnosti pravidel pořádané akce od pravidel a doporučení popsaných na této stránce. Toto opatření by mělo všem hráčům do budoucna ulehčit orientaci ve výběru akcí na které se přihlašují a mělo by je to předem vyvarovat zklamání pramenící ze zjištění až na místě konání hry, že se hraje jiný styl hry, než který osobně preferují.

 

Premium Joomla Templates