Pátek, 23. Října 2020 05:17:04

Historie a vývoj CB ve světě

 

 CB je zkratka z angličtiny ,CITIZEN BAND" (čte se sytyzen bend), což v překladu znamená občanské rozhlasové pásmo. I u nás budeme používat tuto všeobecně známou zkratku, která je zavedená po celém světě. V němčině se používá výraz CB-Funk, což je vysílání v občanském pásmu. Pro označení provozovatele CB se v němčině používá spíše slangového výrazu CB-Funker, u nás bychom mohli používat již částečné zavedené "cébéčkář". Pro naši potřebu zavedeme používání ještě jiné zkratky a to zkratku OR pro občanské radiostanice, čímž myslíme na technické prostředky, přístroje a vysílačky, sloužící k provozu v pásmu CB.

 

Příznivci tohoto hobby jsou ve věku od 7 do 70 let chlapci i dívky, mládež, rodiče i všechni dospělí uživatele CB.

 

  CB umožňuje rozhlasovou komunikaci (vysílání) pro každého a je bezpochyby hobby, které sdružuje největší množství příznivců na celé zeměkouli. Dnes již používá více než 40 miliónů lidí na celém světě své vysílačky ve volném čase i při své práci. CB nepřináší jen radost, ale slouží také ke sblížení lidí a pomáhá těm, kteří jsou v nouzi. Příkladů je mnoho. Stále častěji se dozvídáme, že CB je používáno při nouzových situacích, při onemocněních, při dopravních nehodách, katastrofách, neštěstí v horách a podobně. Masivní nástup mobilních telefonů v posledních letech sice zatlačil CB do pozadí, přesto jejich používání smysl neztrácí.

 

  Není třeba vyčíslovat záchranné práce s pomocí CB, ale o dvou příkladech ze zahraniční literatury se zmíníme. Čtrnáctiletý syn jednoho právníka směl používat motorový člun svého otce jen za té podmínky, že zůstane ve stálém kontaktu prostřednictvím CB přístroje se svou matkou, která pobývala v jejich letním sídle na břehu. Při jedné z těchto vyjížděk se chlapec ohlásil proto aby oznámil že na volném moři zakotvily vedle sebe dvě lodí, které překládají nějaký náklad. Matka ihned telefonicky vyrozuměla nejbližší policejní stanici a pobřežní policii. Za několik týdnů se v tisku objevila zpráva, že se policii podařilo za pomoci tohoto mladého chlapce zadržet skupinu pašeráků drog a zbrani. V sousedním Rakousku se odehrál tento případ. Mladý turista narazil při horském výstupu na starého muže, který přecenil svoje síly a ležel na zemi úplně vyčerpaný. Mohl sotva mluvit a jeho žena která ho doprovázela. řekla, že má cukrovku a že je velmi vyčerpán. Mladík sáhl po svém kapesním CB vysílači a upozornil ostatní přátele ze své skupiny. O něco později přistála pomoc ze vzduchu vrtulníkem horské záchranné služby.

 

  Když si položíme otázku, jak toto hobby vzniklo, musíme sledovat vývoj až k jeho počátkům před čtyřiceti lety v USA. Po skončení války v roce 1945 na jednom kongresu vznikla myšlenka založit občanské rádiové služby v kmitočtovém rozsahu 460 až 470 MHz. O dva roky později, v roce 1947, vznikl známý dokument "Dokket 6651", ve kterém byla ustanovena a zveřejněna první pravidla CB. Byly zavedeny dvě koncesní třídy A a B, první s povoleným příkonem 60 W a druhá s příkonem 5 W. Reakce veřejnosti na zavedení koncesních tříd a na poměrně vysoký provozní kmitočet nebyla vždy pozitivní. Vysílačky byly v té době přeci jen drahé a vysoký kmitočet umožňoval provoz jen na optické vzdálenosti což bylo nevýhodné především v městských podmínkách. Přibližně ve stejnou dobu se začalo využívat pásmo 27 MHz, podle příslušející vlnové délky 11 m nazývané též pásmem jedenáctimetrovým. Toto pásmo je dnes známé po celém světě jako pásmo CB. Zpočátku toto pásmo nebylo určeno pro mluvené vysílání, nýbrž pro jiné způsoby využíti, především pro použití v medicíně (krátkovlnná terapie). Elektromagnetické vlny nižších kmitočtů procházejí nerušené lidským tělem a nezpůsobují tím žádný tepelný efekt. Se vzrůstajícím kmitočtem se zvyšuje absorpce (pohlcování) elektromagnetických vln a jejich energie se v lidském těle přeměňuje v teplo. Tento efekt se používal k tomu, aby se vyvolala v lidském těle nebo jeho částech laicky řečeno umělá horečka. Pro krátkovlnnou terapii, která je dnes známá po celém světě, bylo vyčleněno pásmo 27,1 MHz.

 

  V té době se ke slovu přihlásila skupina radioamatérů, kteří prohlásili, že jim nebudou vadit interference (rušení) způsobené lékařskými přístroji, pokud jim bude povoleno používat pásmo 27 MHz pro občanské vysílání. Americká komise pro sdělovací techniku FCC vyšla amatérům vstříc a tak se zrodil provoz CB v pásmu 27 MHz. Vlastní popularita vzrostla až v roce 1948, kdy v časopise "Saturday Evening Post" zveřejnil člen FCC pan Jett možnosti CB. O deset let později v roce 1958 vznikl dokument "Dokket 11994", který formuloval podmínky koncesní třídy D, podle kterých se v USA nyní řídí provoz v pásmu CB. Předtím ještě byla zavedena třída C, týkající se provozu dálkového ovládání modelů v pásmu 27 MHz. Provoz v pásmu 27 MHz byl zpočátku zdrženlivý, až v roce 1959 se jeden elektronický časopis začal vážně a soustavně zabývat technikou CB a stavbou jednoduchých CB přístrojů. Od té doby rapidně stoupl počet zájemců o koncese CB u FCC. V roce 1959 to bylo kolem 6000 žádostí o koncesi za měsíc, v roce 1961 stoupl počet na 200 000 a v době rozkvětu CB v roce 1977 stoupl počet uživatelů v USA na půl miliónu.

 

  Za těmito čísly se zřejmě skrývá i hospodářský důvod, který nemá na první pohled s CB nic společného. Jedná se o energetickou krizi, která v roce 1973 držela svět v napětí a která měla za následek omezení rychlosti na amerických dálnicích. Dálkoví řidiči se tímto omezením cítili poškozeni, a proto hledali řešení. To se jim naskytlo pomocí přístrojů CB. Dálkoví řidiči nainstalovali do svých automobilů vozidlové CB rdst a vytvořili perfektně fungující síť, v níž se navzájem informovali o policejních vozech. Měli tak možnost snížit rychlost při průjezdu kontrolovaným pásmem. Z našeho současného pohledu na to můžeme mít odlišný názor, ale je třeba si uvědomit, že čas znamená peníze a kdo náklad přepraví rychleji, více vydělá a má větší šanci na získání dalších zakázek. Pro dálkové řidiče je dnes rezervován kanál 19. Kanál 9 je určen pro nouzové volání, pod čímž se ale v USA myslí i rezervace hotelu, objednávky potravin a podobné. Konečně i hlad je svým způsobem stav nouze.

 

  Pozorujeme-li rozvoj CB ve světovém měřítku, položíme si otázku, zda se jedná pouze o hobby přetechnizované společnosti, nebo zda jde o nevyhnutelnou nutnost. Odpověď není jednoduchá. Je známou skutečností, že úspěšné technické prostředky otevírají možnosti dalšímu svému využití, upozorňují tak samy na sebe a tento úspěch zvyšuje zájem o ně. At' se jedná o auta nebo prostředky pro přenos informací a zpráv. To má za následek proměnu lidských aktivit a životního stylu. Při určitém pohledu by se dalo říci, že technika zotročuje lidi. Tento názor není jistě zcela nesprávný, přesto je to pouze polovina pravdy. Na jedné straně jsme sice otroky svých technických vymožeností, na straně druhé žijeme následkem těchto pohodlněji. Toto nakonec platí obecné pro komunikační techniku a pro CB zvláště, že vedle poslání zájmového zlepšuje služby v mnoha směrech našeho života.

 

Typické příklady použití CB

 

CB a automobil

 

  Řidiči používají CB nejen pro zábavu, ale pomáhají jiným i sobě v nouzi. Jeden řidičů vyprávěl, že když mu došel benzín, díky své CB radiostanici našel během deseti minut jiného člověka, který mu doplnil nádrž. CB přátelé si také úspěšně pomáhají při objížďkách, dopravních zácpách apod. Reportér, který je často na cestách se svým služebním vozem, shrnul své zkušenosti s CB takto: "Když jsem na cestě, dozvídám se díky svému CB přístroji o všem, co se kolem mne na silnicích děje. Svůj přístroj jsem potřeboval již nesčíselněkrát. I má technicky méně zdatná kolegyně se bez CB přístroje již neobejde, protože jí poskytuje jistotu například při poruše vozidla." Jiní řidiči používají CB pro navázání kontaktu se svými firmami.

 

  Četné podniky mají své servisní služební vory vybaveny CB přístroji. To platí i pro taxi a dodávkové vozy. "Ulehčí nám práci a dělají dobrý dojem na obchodní partnery a zákazníky," říká hlavní řidič jedné mnichovské firmy. Majitel benzínových čerpadel říká, že jeho čtyři služební vozy má již velmi dlouho vybaveny CB přístroji a že se při své práci nemůže bez CB obejít. CB přináší zisk a denně se zaplatí. Na otázku po druhu vykonaných služeb odpovídá, že mnohokrát pomohl zákazníkovi při opravě pneumatiky, při doplnění benzínu nebo při objednávce potravin. Všechna jeho čerpadla jsou vybavena CB přístroji.

 

CB a policie

 

  Je prokázáno, jak cenná je spolupráce mezi uživateli CB a policií. V USA se na policejních stanicích přijme ročně tisíce nouzových volání přes CB. Policejní a záchranné vozy se tak dostanou mnohem rychleji na místo nehody a mohou tak lépe plnit své úkoly. Ve státě Missouri byly CB přístroje poprvé použity na palubách policejních vrtulníků. Také policejní patroly vybavují kapesními přístroji CB. I u nás je již zaběhnuté monitorování nouzového 9. kanálu policií ČR.

 

 

CB na vodě

 

  V přímořských oblastech a na jezerech si rybáři vyměňují informace o stavu počasí nebo o pohybu rybích hejn a také si příjemně popovídají v době, kdy právě nic nebere. CB používají pro komunikaci s pevninou i s dalšími čluny. Také profesionální rybáři používají vedle lodních radiostanic přístroje CB ke spojení s mateřskou lodí. V USA vybavují přístroji CB i pobřežní hlídky.

 

 

CB a zábava

 

  CB nabízí každé věkové kategorii mnoho možností rozmanité zábavy. Příklady jdou do desetitisíců. Nemocní lidé, kteří stráví mnoho měsíců po nemocnicích a léta leží sami doma, navazují díky CB kontakty s vnějším světem. Ale i mladí a zdraví lidé využívají CB k prolomení své izolace. Pro ostýchavé lidi není jednoduché navázat kontakt s druhými na ulici nebo v restauraci. Pomocí CB to jde daleko snadněji. Rádiové spojení zpravidla začíná výměnou údajů o stanovištích stanic a kvalitě přijmu. Libovolné zvolené volací názvy nebo křestní jména ulehčují hledání požadovaných partnerů a zachování anonymity účastníků hovoru. Hovoří se o všem, co mají CB přátelé na srdci. Jeden si chce vyměňovat názory na aktuální politická témata, jiný si přeje hovořit o vysílací technice, třetí hledá práci a další třebas přítelkyni.

 

 

CB a zemědělství

 

  Důležité úkoly zajišťuje CB také v zemědělství. Stanice CB se staly stálou součásti zařízení soukromých farem. Jsou napevno nainstalovány ve správních budovách a vozidlové stanice jsou v traktorech, nákladních autech a na kombajnech. Pracovníci farmy jsou vybaveni kapesními přístroji. Není vzácností zemědělská usedlost, na které najdeme přes deset radiostanic CB. Na odloučených farmách pomáhají CB přístroje při naléhavých případech a při rychlé pomoci.

 

CB a sport

 

 

  Zvláštní oblibu má CB mezí sportovci rozličných disciplín. Motoristické, jezdecké, cyklistické a jachtařské kluby jsou vybavovány CB přístroji, které zajišťují neustálý kontakt mezi trenéry a závodníky a usnadňují pořadatelskou službu při různých závodech. Četní horolezci používají CB k dorozumění se stanicemi horské služby či s kamarády ve skalách. Také lovcům prokazuje CB nedocenitelné služby.

Premium Joomla Templates