Čtvrtek, 16. Července 2020 05:29:48

Jak se chovat na CB pásmu

 

Tvorba volacích znaků, tzv. volaček

 

  Uživatel radiostanice si zvolí volačku, kterou se pak při rozhovorech na pásmu představuje a ostatní uživatelé CB ho touto volačkou volají. Volačka se nejčastěji skládá ze křestního jména popř. přezdívky a stanoviště odkud vysílá (město, část města, vrchol atd.), například Karel Teplice, Luboš Smíchov, Pepa Větrná hůrka.
  Při provozu radiostanice v pohyblivého prostředku, většinou tedy z automobilu volačku doplňujeme o slůvko "mobil", např. tedy Karel Teplice mobil.
Při provozu z přechodného stanoviště nebo z přenosné stanice volačku doplníme o slůvko "portable" [portejbl], toto používáme hlavně tehdy, jedeme-li si zavysílat například někam na kopec. 

 

Navázání spojení

 

Spojení můžeme navázat dvěma způsoby:
1. výzvou - člověka "vyvoláme", a to tímto způsobem: jeho volačkou a svou volačkou, např. Karle Teplice, Karle Teplice, Josef Postoloprty. Nebo chceme-li si popovídat a neznáme ničí volačku použijeme toto: Všeobecná výzva, výzva na kanále, Jarda Koněpysky. Chceme-li volat určitou oblast použijeme: Výzva na Teplice, Výzva na Teplice, Karel Prachatice.
2. vstupem do existujícího hovoru - vstoupit do hovoru můžeme pouze slůvkem "brejk", které řekneme do mezery mezi dialogy jednotlivých stanic. Pak už záleží pouze na slušnosti stanice, aby vás pustila ke slovu například výzvou "Pojď brejku". Zásadou správného síbíčkáře je poušťet brejky - nikdy nevíte není-li někdo v nouzi. Uslyšíte-li opravdu nouzové volání neváhejte pomoci, nikdy nevíte, kdy budete něco takového také potřebovat. 

 

 

Pár dalších důležitých zásad 

 

!!! Nepoužívejte pro hovory kanál č.9 !!!
- toto je nouzový kanál, na kterém je možno se ve většině větších měst dovolat záchranky, policie či hasičů. Svým hovorem byste mohli blokovat někoho kdo potřebuje nutně pomoc.
Pro hovory se rovněž ve většině měst nepoužívá kanál č.1, tento kanál je (v některých městech či částech naší republiky) svolávací - to znamená, že slouží pouze k vyvolání určitého člověka.
Při hovoru nechávejte prostor pro případné brejky, tím, že potom co přestane mluvit člověk se kterým povídáte (tzv. protistanice) necháte tak 2 vteřiny mezeru. Nezapomínejte, že na CB pásmu mají všichni stejná práva (když vám bude někdo tvrdit, že má kanál koupený - lže!, občanské pásmo si nemůže nikdo koupit), chovejte se k ostatním ohleduplně a nezapomínejte na to, že vás může kdokoliv poslouchat - proto zásadně neuvádějte příjmení své ani ostatních, bydliště, telefoní čísla a různé soukromé údaje, nikdy nevíte kdo toho zneužije ve svůj prospěch. 

 

 

Co je report ? 

 

Při většině spojení po vás chce protistanice tzv. report, který se skládá zpravidla ze dvou písmen resp.čísel:
R = radio (slyšitelnost), buď řekneme protistanici řekneme slovem jak je slyšet, např. čistě, trochu šumí, špatně atd. Jinak se využívá pěti stupňů od 1 do 5, kde je definováno:

 

5 - dokonale čitelné
4 - čitelné
3 - obtížně čitelné
2 - občas čitelné
1 - nečitelné

 

S = santiago (signál), sílu signálu udáváme čísly, která odečteme na stanici z tzv. S-metru, pokud jsme jím samozřejmě vybaveni. Ten ukazuje číselné hodnoty 1,2,...9 a +10,20,30 dB.

 

Výsledný report tedy vypadá např. "Jseš tady za 48". Znamená to tedy radio=4 a signál=8.

 

 

Základní údaje o radiostanicích a pásmu CB
==========================================
  Ne, každý ví, co to vlastně CB radio je.Zpravidla si jdeme koupit radiostanici na CB a teprve po zapnutí radiostanice se pomalu seznamujeme s provozem.Proto budou další řádky věnovány právě těmto uživatelům, aby se vyvarovali některých chyb, které mají na kanálech vždy velkou odezvu.
Pod zkratkou CB radio se skrývám především radiová komunikace, nebo spojení s protistanicemi, které rovněž vlastní SíBíčko.Provoz je omezen jistým frekvenčním rozsahem v tzv. pásmu "C", 11 metrů tedy 27 MHz. Přesná hranice začíná na kmitočtu 26.965 MHz a končí na 27.405 MHz.Pro jednoduchost obsluhy a na základě jistých mezinárodních dohod se výše uvedený rozsah rozčlenil do 40 kanálů (pásma C) označených na displeji stanice jako kanál (CH) 1 - 40. Každý kanál má svůj přidělený
kmitočet.

 

Na uvedených kanálech vysíláme stanicí s provozem FM (frekvenční modulace), nebo provozem AM (amplitudová modulace). Od AM modulace se postupně upouští a bude v následujícím období úplně odbourána, proto se o ní nebuudu zmiňovat.
 


Radiostanice pro provoz CB - homologované

Na trhu existují radiostanice homologované a nehomologované. Homologované stanice jsou ty, které byly schváleny pro provoz v ČR, státní zkušebnou a jejich užívání je legální v rámci České repuliky. Každý stát má svoje zvláštní předpisy pro provoz CB.U nás v obecné rovině upravuje tento provoz CB tzv. "předpis" Generální povolení.Jako hlavní bod je ten, že můžeme provozovat
legálně stanice pouze HOMOLOGOVANÉ,což jsou stanice s homologační známkou a ty splňují požadavky pro provoz v ČR (mají pouze 40 kanálů, standartní výkon 4 watty a umožňují provoz v módu FM).


Radiostanice CB - NEhomologované

Ostatní stanice NEHOMOLOGOVANÉ si každý kupuje na vlastní riziko.Tyto stanice mají rozšířenou volbu až 240 a více kanálů.S touto staničkou lze pracovat v rozsahu kmitočtů od 26 do 30 MHz.Rovněž nehomologované stanice umožňují pracovat např. provozem SSB nebo CW. SSB modulace se využívá v CB jako druh provozu především pro dálková spojení v pásmu D,E, nebo A,B.Je to zcela jiný druh modulace a je nutné se s tímto blíže seznámit.I technika provozu je poněkud jiná.

CW provoz je běžná telegrafie.Dále tyto stanice umožňují větší provozní výkon s plynulou regulací až do 15 W v FM provozu a do 30 W v módu SSB, nebo CW.

Jako další NEhomologované komponenty (tedy nepovolené, ale v praxi běžně používané) se prodávají tzv. zesilovače výstupního výkonu (slengově "KAMNA"), která zvýší výstupní výkon stanice ze 4 wattů na 25,35,50,80,100,200 a více Wattů.Záleží na typu zesilovače.

Stanici CB je možné doplnit některými dalšími nadstandartními doplňky, jako jsou selektivní volby, Echo mikrofony, různé měřiče PSV, přídavné reproduktory, anténní členy ap.

Záleží pouze na Vás jakou konfiguraci si zvolíte pro svoji potřebu. Zde je souhrn všech základních technických oblastí, se kterými se setkáte při provozu SíBíčka.

Stanici si lze pořídit:

- základnovou -
- vozidlovou -
- přenosnou (tzv."ručku") -


Spojení se SíBíčkem, ... kam se asi dovoláme

Každá stanice umožňuje spojení na specifickou vzdálenost, která je limitována výkonem stanice, použitou anténou a postavením stanice v okolním terénu a zástavbě.Ne-malý podíl má na dosahu bohužel i kmitočet, na kterém se právě SíBí provozuje.

V hrubých rysech lze konstatovat, že můžeme uskutečnit spojení na CB za průměrných podmínek šíření signálu v normální městské aglomeraci na tyto vzdálenosti, při úvaze standartních antén a výkonu 4 watty:

základnová stanice - základnová stanice cca 20-30km
(pokud bude vysíláno z vyšší kóty bude dosah i do 100km)
základnová stanice - vozidlová cca 15-20km
vozidlová - vozidlová cca 10-15km
přenosná - přenosná cca 1- 4km
základnová - přenosná cca 3- 8km atp.

Výše uvedené údaje nelze brát jako dogma. V praxi záleží na terénu,na rušení, které může mít mnoho příčin a dále na mnoha jiných faktorech.Samozřejmě díky zesilovačům výkonu a použitím různých druhů antén (kterých je nepřeberné množství) se tyto,především negativa kompenzují a někdy se vzdálenosti násobí. Za nepříhodných podmínek však nelze spojení uskutečnit ani na krátké vzdálenosti se sebevětším výkonem.


Obecné zvyklosti v navazování spojení

Než zapojíme stanici, povíme si o elementárních - nepsaných zákonech na CB v rámci pásma"C".Toto pásmo,jak jsem již předeslal má 40 kanálů. V rámci mezinárodních zvyklostí je uznávaný


kanál 9 ( CH 9 ) jako komunikační frekvence
pro záchranný systém služeb.Tísňový kanál !!!!!

Zde se můžeme dovolávat pomoci-ZÁCHRANKY,POŽÁRNÍKů,POLICIE, resp. ze strany těchto organizací bude uděláno vše v případě jakéhokoli ohrožení. Uvedené organizace tento kanál monitorují. První místo zde však zaujímá Záchranná služba.

! Tento kanál pro běžný provoz nepoužívejte !
! Pouze a jenom v případě tísně !


Další kanál, který má svoje místo je CH 1. Např. v rámci okresu Hradec Králové i v rámci kraje tento kanál slouží jako vyvolávací, nebo svolávací.Po vyvolání stanice se pořeladíme na jiný volný kanál. Opět, tento kmitočet neslouží ke komunikaci, jenom pro vyvolání !

Ostatní kmitočty (kanály) jsou pro běžnou komunikaci.Volačka stanice

Je vhodné,si zvolit pro sebe tzv. "VOLAČKU", pod kterou Vás budou znát případné protistanice. Tato volačka může obsahovat např. Vaše křestní jméno a k tomu další označení. Nebo si můžete zvolit VOLAČKU dle Vaší libosti.Ale není vhodné ji neustále měnit.

Příklad volačky: " .. Děda Mlejn, Věra Trolejbus, Franta Skaut,
Cipísek, Kačer Donald, Pavel Peguot ap...."

V rámci udržení svých soukromých iniciál neuvádějte celé křestní jméno v pném znění ap. Pokud uznáte za vhodné, můžete.Spojení

Spojení navazujete vyvoláním stanice na prvním kanále (CH1). Poslechem však nejlépe zjistíte, jaká je praxe. S protistanicí si můžete domluvit i spojení na jiném kanále, kde se budete střetávat.Vždy před započetím hovoru se přesvědčíme, zda nebudeme křížit hovor někomu jinému.Nyní uvedu několik základních pravidel SíBíčkářské slušnosti:

1) Vždy se zeptej, nebo jiným způsobem (poslechem) si prověř, zda někdo na kanále nehovoří

2) Na CH1 realizuj vyvolání protistanice bez průtahů a využij krátkých pauz,jelikož je zde poměrně "hustý - vyvolávací provoz".

3) Nevysílej na kanále, kde registruješ i slabý provoz - nějaký hovor. Svým vtupem znesnadníš komunikaci sobě i druhým.

4) V průběhu tvého hovoru nech občas kratší pauzu, pro případ, že někdo zavolá TEBE, nebo někoho jiného.

5) Vstup do jiného hovoru se provádí slůvkem "BREJK" resp.2x až 3x za sebou. Tímto BREJK může vstupovat protistanice i do tvého hovoru.Všechny stanice na CB, pokud jsou slušné, ihned na BREJK reagují.

6) Ve většině spojení chce vědět stanice tzv. REPORT. Co to je ??

Report je zpráva o kvalitě slyšitelnosti signálu.Skládá se zpravidla z čísel pod indexem R (Radio) a S (Santiago).

R  (Radio) = čitelnost, buď protistanici řekneme slovem, jak je slyšet, např....čistě, s malým šumem, velice špatně ap.Jinak se využívá pěti stupňů od 1 do 5, kde 1 je perfektní čitelný signál a 5 je špatně čitelný signál.

S  (Santiago) = síla signálu. Tuto lze odečíst pouze na stanici, která je vybavena tzv. S-metrem.Tady měřící přístroj na stupnici ukazuje čísla od 1 do 9 a dále po 10-20-30 až 60 dB.
 
7) Dále bude chtít stanice Vaše stanoviště (QTH). To je místo, město a bližší určení Vaší dislokace.

Ostatní komunikace záleží na Vás ! Pokuste se zpočátku více poslouchat a během krátké doby budete na SíBíčku jako ryba ve vodě.

Mnoho zajímavých informací o provozu, technických novinkách a dalšch událostech ze SíBíčkářského života se můžete dočíst v měsíčníků "Výzva na kanále", který se vydává v Hradci Králové a šéfredaktorem je MILAN 42, který je takřka vždy na poslechu na CH1.

 

Občanské radiostanice, jsou radiostanice, pracující v celosvětově uznávaném a používaném občanském pásmu 27 MHz. Toto pásmo je otevřené a přístupné každému, tedy fyzické i právnické osobě, kdo vlastní potřebný přijímač a vysílač. Slouží ke komunikaci při všech oblastech lidské činnosti, především je ale určeno pro využití ve volném čase a pro zábavu.

 

V České republice (a ve většině evropských států) není zapotřebí k využívání CB pásma žádné zkoušky, žádné povolení, žádné poplatky, pouze zakoupit homologovanou radiostanici a vysílat. Podmínky provozu na CB pásmu upravil Český telekomunikační úřad v generálním povolení.

 

CB stanice jsou dnes u nás velmi rozšířené a patří k velmi oblíbeným koníčkům, zejména pro možnost využití při práci a možnost navazování spojení s různými zajímavými lidmi.

 

Ruční OR se používají pro komunikaci za pohybu, nezávisle na vnějším napájecím zdroji (jsou napájeny z akumulátorů) a vnější anténě (je použita gumová nebo teleskopická anténa).

 

Vozidlové OR jsou napájeny obvykle z akumulátoru auta, jako příslušenství je nutné dokoupit a instalovat mobilní anténu, eventuálně externí reproduktor. Mikrofon a držák jsou zahrnuty v ceně. Vozidlové OR se nejčastěji používají v autech nebo lodích, ale ve spojení s napájecím zdrojem a základnovou anténou i jako základnové, protože jsou mnohem levnější než základnové stanice.

 

Základnové OR - nazývají se také domácí nebo stacionární. Vzhledem k ceně, která je proti mobilním stanicím dvojnásobná, používají se velmi zřídka, obvykle je nahrazují mobilní stanice se základnovou anténou.

 

Pro CB stanice je v ČR vyhrazeno (platí od 6. 9. 2000):

 

80 kanálů s krokem 10 kHz, modulací FM a maximálním povoleným výkonem 4 W

 

Plné znění Generální licence ČTÚ  naleznete v příloze .

 

Všechny dodávané OR mohou komunikovat s jinými za předpokladu použití stejné modulace a stejného kanálu. Uživatelům nejsou kanály přidělovány, je na nich, jaký kanál si pro svou potřebu zvolí a jak se dohodnou s ostatními uživateli.

 

Dosah je velice relativní pojem a závisí na mnoha faktorech. Důležité je umístění a poloha antény stanice, charakter zástavby, výkon, atmosferické podmínky, počasí apod.

 

Příznivé podmínky: venkov, vrcholy kopců, vodní plochy, roviny

 

Střední podmínky: mírně zvlněná krajina, pahorkatina, předměstí, mírná zástavba

 

Špatné podmínky: horská údolí, skály, centra velkých měst, průmyslové oblasti

 

Různé dosahy u různých stanic jsou dány především účinností antény a jejím umístěním. Známá poučka, že anténa je nejlepší zesilovač platí na občanském pásmu dvojnásob. Dosahy, uvedené v přehledu, je třeba brát pouze orientačně.

 

 V noci, kdy je nejmenší úroveň rušení, lze dosáhnout spojení okolo 100 km. S využitím odrazů od ionosféry lze dosáhnout spojení na vzdálenost tisíců kilometrů, což je určeno především jako zajímavé hobby.

 

S využitím výkonových zesilovačů s výkonem desítek až stovek wattů se dosah několikanásobně zvýší, jejich používání je však v ČR zakázáno.

 

 

Podmínky pro používání CB radiostanic v některých zemích

 

Německo : Jedna z prvních zemí, kde bylo CB vysílání povoleno. Velké množství klubů a spolků. Od roku 1996 povoleno 80 kanálů. Modulace FM 4W, v AM 12 kanálů a 1W. Na hranicích stačí CEPT nebo naše Cirkulační karta.

 

Rakousko : Od roku 1993 akceptována norma CEPT, 40 kanálů FM 4W, Dočasně je povoleno používat starší stanice s 12 kanály AM. Celníci akceptují CEPT a možná i naši Cirkulační kartu

 

Dánsko : Vysílání povoleno od roku 1973, povoleno 40 kanálů FM 4W a AM a SSB s výkonem 0,5W. Kromě toho je povoleno i vysílání v pásmu 933-934 MHz na 80 kanálech.

 

Belgie : Akceptuje se CEPT a starší stanice s 20 kanály AM/SSB do výkonu 1W

 

Francie : 40 kanálů FM a SSB 4W, AM 1W, CEPT akceptován, naše certifikace by také měla být akceptována.

 

Finsko, Norsko a Nizozemí: Především CEPT a starší přístroje s AM až do 5W. Používání zařízení s naší normou bez problémů.

 

Lucembursko: Žádná kontrola, o CB se nikdo nezajímá. Norma povoluje FM 40 kanálů 4W a AM/FM/SSB do 0.5W

 

Švédsko: Akceptuje CEPT a do roku 2004 i starší stanice s 23 kanály FM/AM 4W a 1 kanálem SSB

 

Velká Británie: Jedna z prvních zemí na CB s velkým množství klubů. Časté zaměření na dálková spojení. Akceptuje CEPT a dále 40 kanálů v pásmu 27,6-27,9 MHz a 20 kanálů na 934 MHz. SSB není oficiálně povoleno, ale provoz je velmi častý.

 

Španělsko a Turecko : Akceptuje CEPT ale mnoho uživatelů komunikuje na AM, které se těší velké oblibě (posuďte sami, stanice odtud jsou nyní často velice dobře slyšet)

 

Řecko : 40 kanálů FM/AM do 5W. Problémy na hranicích nebývají. Málo uživatelů. V Řecko funguje mezinárodní DX klub LIMA VICTOR. S jedním ze členů tohoto klubu jsem uskutečnil minulý rok svoje poslední DX spojení. Adresa tohoto klubu : PO BOX 115, LAGADAS, CP. 572 00, GREECE

 

Portugalsko: 40 kanálů FM/AM 5W , SSB 15W. Komplikace nejsou, uživatelů mnoho, častá DX spojení.

 

Polsko: 40 kanálů AM/FM 4-5W, SSB 12W. Celníci prý někdy požadují polský certifikát !

 

Maďarsko: 40 kanálů FM 4W, AM 1W, SSB 12W. CEPT dostačující, možná i český certifikát.

 

Slovensko: Na hranicích žádné problémy, normy přibližně jako u nás. Akceptován CEPT a pro krátkodobé použití i český certifikát.Téměř všude je svolávací kanál 1. Je povoleno používání opakovačů.

 

Ukrajina: 40 AM/FM 4W, SSB 12W, CEPT i české homologace jsou akceptovány

 

Bělorusko: Uznáván CEPT i naše certifikace, možná povoleny i stanice se 40 kanály AM

 

Rusko : Velký zmatek, lépe na sebe neupozorňovat, na CB pracují většinou firmy.

 

Ještě několik pojmů,které na pásmu zaslechnete

BREJK

 

viz jak vstoupit do hovoru

 

GUMA, GUMÁK

odporné. Probírali jsme to o pár řádků výše.

 

DÁLKA

dálkové spojení, nebo také DX. Hlásí-li někdo, "že tam má dálku", nerušte jej. Právě třeba probíhá jeho životní spojení s operátorem někde ze zastrčeného afrického městečka Rwumami ve státě Bhavatá.

 

SEDMIOSMINA

anténní kolos o délce 7/8 vlnové délky. Tento obr mezi anténami (9,7 m) je hříšně drahý, dokonalý a výkonný. Kdo tuto anténu má, o rádiu něco ví. Podle posledních zpráv hoši od LEMMI ANTENNE, MELEGANO uvedli na trh anténu o 3/4 vlnové délky. Tedy šestiosminu. Jedná se o typ AT 107 - také slušný macek o aktivní délce zářiče 8 m. Třeba bude dobrá. Kdo s ní máte nějaké zkušenosti, zavolejte, napiště, dáme to do návodu.

 

PĚTIOSMINA

stabilní anténa o délce 5/8 vlny. Nejpoužívanější a velmi oblíbený typ.

 

SPAZIO

(viz spácio) - anténa typu Spazio 8000 o 5/8 vlnové délky. Výrobek to italské firmy LEMMI ANTENNE sídlící ve městě Melegano v Itálii (jak jinak). 99,99 % síbíčkářů ji považují za kultovní anténu. Jest oslavována a uctívána, tak že neschází mnoho, aby pod stožáry s touto pětiosminou byly slouženy černé mše. Je doopravdy dobrá - to se musí uznat. Její vášniví milenci sahají po nožích okamžitě, když se zmíníte o této anténě jinak než dobře. Záminkou k tomu, aby vás měli za blbce, ji stačí pouze málo chválit. Její kvality jsou nesporné - výkon, impedance, lehkost a dobrá montáž včetně velmi stabilního PSV. Má také svoje nepatrné nedostatky (o těch nemluvte). Původně jsem si jí také chtěl pořídit, ale protože jsem rozený excentrik, mám na střeše obří pětiosminu SUPER LEMMI AT92. Jinak - myslím to vážně - Spacio 8000 mohu vřele doporučit.

 

PULKA

stabilka o délce 1/2 vlny. Tato anténa je velmi skladná, nepříliš dlouhá (5,5 m) a odolává dobře vichřicím a uraganům. Je však kmitočtově nestabilní a špatně se ladí (říkají pětiosmináři). Její nesporná výhoda je u některých typů velmi nízká cena. Přijdete-li při bouřce o půlku, nic se nestalo. Pakli jste to přežili, koupíte si zítra novou. Taktéž je půlka vhodná na portejbly. POZOR!!! Mezi radisty jsou skalní půlkaři. Je to menšinový nárůdek, na srazech CB radistů mají svůj koutek, vlastní stůl, opovrhují pětiosminami, zvláště anténu SPAZIO patologicky nenavidí (je to u nich povinná součást přijímacího rituálu). Neustále hovoří o DX spojeních, které udělali. Kovaní pětiosmináři je přezírají jako nakažené morem.

 

BÍLÁ HUL

je pojem, který občas zaslechnete, když posloucháte debatu půlkařů. Jedná se o královnu mezi půlkami - laminátovou anténu ameerické výroby, bílé barvy, složené ze tří dílů. Ladí se dvěma kroužky z ferrokompozitu, je dost širokopásmová a pekelně drahá. Vynikající na portejbly. Nemá protiváhy, na patě antény - u ladících kroužků jsou pěkné nálepky.

 

ČTVRTKA

ještě o něco kratší anténa, délka je 1/4 vlny. Používá se i na autech, ale pro její délku (2,88m) není dovoleno s ní jezdit.

 

DRÁTOVKA DIPÓL

název pro amatérsky vyrobenou drátovou anténu, buď ve tvaru jednoduchého dipólu či volně nataženého, ev. zavěšeného drátu (Long Wire). Pomocí těchto antén je dosahováno někdy neuvěřitelných dálkových spojení. Návody ke jejímu sestavení lze nalézt jak ve Výzvě na kanále, či Amatérském rádiu a jiných odborných časopisech. Drátovka či dipól může mít různou délku (ve zlomcích či násobcích nosné vlny). POZOR!!! Jste-li úplní zelenáči, nechte si poradit, do stavby takovéto antény se zatím nepouštějte! Stavba drátové antény vyžaduje poměrně slušné znalosti z oboru VF techniky. Nehledě k tomu, že se každá takováto drátová anténa musí pečlivě individuálně naladit a provozovat s neustále zapojeným PSV metrem a matcherem. Jinak na to velice zle doplatí vaše stanička.

 

HRÁBĚ

velká směrová anténa typu YAGI. Lze se s ní dovolat velmi daleko. Na CB pásmech ji však není dovoleno používat.

 

ROTÁTOR

aparátek, který slouží k natáčení výše zmíněné směrové antény. Bývá výhradně elektrický a exkluzivní modely nám na speciálním displeji řeknou, do kterých světových stran naše směrovka právě míří. Platí zde: směrovka bez rotátoru, žádná směrovka. Kvalitní rotátory stojí mnoho tisíc Kč. Majitelé směrovek se rotátory neustále chlubí.

 

MAGIRUS

zvláštní monstrum (někdy až 20 m vysoké). Jinak teleskopicky vysouvatelný stožár, na který lze upevnit anténu. Lze jej vysouvat ručně, či motoricky, zpravidla stlačeným vzduchem. Prostý radista jej získá z vyřazeného vojenského materiálu. Velmi dobrá, i když stále dražší a hůře dostupná pomůcka. Ti, kteří mají zahradu, či pozemek a rádio berou smrtelně vážně, si jej pořizují.

 

POJĎ O PATRO NAHORU (nebo dolů)

Výzva protistanice, abychom přešli o pásmo výše nebo níže. Tedy do pásem "A" či "B" nebo také do "D", event. "E". Pamatujme si vždy, že (pokud do těchto pásem s naší staničkou můžeme) se jedná o činnost nepovolenou. Proto každý takový krok pozorně zvážíme. Hlavně se varujte vysílání ve druhé polovině pásma "E", kde již začíná od 28,000 MHz oblast koncesovaných radioamatérů. Bývají někdy dost nervozní. Pakli se přesto stane, že za magickou hranicí 28,000 MHz dostaneme zostra vynadáno, omluvíme se a decentně vykráčíme do ztracena. Zde doopravdy nemáme co pohledávat. Ještě připomínám, že vysílání zvláště v pásmech "A" a "E" je bez matcheru a PSV metru trestuhodné kaskadérství.

 

MOBIL

stanice či operátér vysílající z auta, nebo jiného samohybu. Vynalézavost mobilistů nezná mezí. Antény najdete na kamiónech, osobních autech, jízdních kolech, motorkách, horkovzdušných balónech, lodích, dokonce i na traktoru. Zásadně platí: Nejede se, aby se jelo, jede se, aby se vysílalo. Čím bizarnější vozidlo, tím lépe. Souvisí s další specifikou a tou je:

 

PORTEJBL

viz portable - přenosný, do ruky, skladný, všechno své si nosím s sebou (řekl by klasik). Svérázný druh radioamatérské činnosti, kdy radista si sbalí své nádobíčko, tedy stanici a stožár s anténou, zdolá nějaký kopec či kótu. Čím vyšší, tím lepší. Tam mrzne, mokne, či strádá ve slunečním žáru, event. je bičován bouří. Odtud volá do světa: Tady expedice ta a ta, kdo má zájem o spojení? Spojení je mnoho, a tak se tito portejblisté mají čím chlubit. Někteří doopravdy udělali na portejblech pěkné dálky. Neexistuje kopec, na který by nevlezli. Na pásmu se traduje, že když v roce 1953 Edmund Hillary s Tenzigem v potu tváře dorazili na Mt. Everest, nalezli tam omrzlého člověka hulákajícího do staničky: Brejkové, Brejkové!!! Kdo má zájem o spojení?" Když je uviděl, prý řekl: "To jsem rád, že jdete. Máte čerstvé baterie? Jinak se portejblem mezi síbíčkáři nazývá i dočasná změna QTH. (Dovolená, výlet, pobyt na chalupě atd.). Charakterní rad isté z velikých měst tak unikají alespoň na léto před tamějšími bezohlednými gumáky. Amplifikace výkonů např. v Paze dosahuje tak bizarních rozměrů, že vysílání za základní výkon je volání tonoucího v moři. Když jsem onehdy jakémusi pražskému kolegovi na pásmu vykládal, že u nás v Buranově stačí na 40 km vzdálenosti někdy i pouhých 1,5 W, nevěřil.

 

MAJK (z angl. mike) - mikrofon

věc na šňůře, do které se mluví. Pouze majitelé ruček majk nepotřebují a huhlají své relace přímo do staniček.

 

MAJK NA TEBE

výzva protistanice, abychom se chopili hovoru.

 

RUŠÁK

přírodní rušení zaviněné čilou sluneční aktivitou hlavně v letních měsících. Je ji silné, nedovoláte se ani z okna přes ulici. Jediná obrana proti úděsným letním rušákům je pouze vypnout stanici a jít na pivo. Radisté vysílající na SSB se naopak radují. Letní rušáky totiž znamenají v módu SSB mnoho dálkových, někdy velmi exotických spojení. Oba tyto tábory (efemkáři a sajbendisté) se navzájem nenávidí, nesdílí společné pokoje a vyhlašují si krevní msty.

 

BUKAŘ, BUKAŘENÍ

pochází od pojmu "schovaný za bukem", takovýto operátor pouze většinou poslouchá, ale - snad z nesmělosti - nevysílá. Ostatní se mu posmívají.

 

QTH

zkratka používaná v mezinárodním Q kódu, značí místo odkud vysíláme. Q-kód je mezinárodní zkratková řeč radistů. Skládá se vždy z písmene Q a přidaných dvou písmen. Např. výše zmíněné QTH, dále třeba QRM - silné rušení atd. Lze se tak snadno domluvit i s operátorem mluvícím pouze svahilsky. Je dobré Q-kódy znát, u radioamatérských zkoušek koncesovaných radioamatérů jsou dokonce povinně vyžadovány.

 

FM

jinak také efemka. Druh modulace výhradně užívaný homologovanými stanicemi. Jedná se o provozní režim, kdy je amplituda nosné volny stálá, v rytmu modulce se mění pouze kmitočet. Změny jsou dány určitými normami, jedná se asi o 3,5 KHz. Spolehlivý a uznávaný druh modulace, je však náchylný k atmosférickému rušení.

 

AM

lidově áemka. Modulace, kdy kmitočet nosné vlny je stálý, v rytmu modulace se mění jeji rozkmit (amplituda). Lze také hovořit o modulaci obálkou. Nejstarší druh modulace na amatérských i rozhlasových pásmech. Zařízení na AM je poměrně jednoduchá, leč neefektivní. Zpravidla je účelně využita pouze asi osmina výkonu vysílače. Od této modulace je pomalu upouštěno.

 

SSB, LSB, USB

Hovorově "sajbend", oficiálně Single Side Band. Speciální provozní módy, kterými jsou vybaveny značkové a luxusní stanice. Jsou vynikající na dálková spojení a provoz za intenzivního atmosférického rušení. Jedná se o vysílání s potlačeným jedním postranním pásmem nosné vlny, jež je pak na stanici, která tuto relaci přijímá, poměrně složitě, pomocí stabilního oscilátoru rekonstruováno. Skalní radisté v těchto módech dělají neuvěřitelné dálky. Stanice, která v tomto režimu nemůže pracovat, či jej nemá zapnutý, reprodukuje tuto relaci jako nesrozumitelné chrochtání a kvákání. U nás není oficiálně na CB pásmu povoleno, leč zakázané ovoce nejvíce chutná. Tento druh provozu používají zejména koncesovaní radioamatéři, na pásmech 160 a 80 metrů téměř výhradně. Na CB rádiu se s tímto druhem provozu setkáváme zejména v létě v pásmech "D" a "E". Kovaní síbičkáři jej používají s rozmyslem, v pásmu "C" oficiálně v ČR pro CB provoz povoleném, může totiž způsobit na přímo sousedících kanálech silné rušení. Jinak lze se v tomto provozním módu dovolat téměř do celého světa. Například na Slovensku byl provoz SSB povolen na sklonku roku 1996, výkonem 22W. Práce v SSB vyžaduje již od operátora jisté znalosti, stanice již nepreferují oficiální kanály, ale kmitočty, na příjmanou stanici je nutno doladit pomocí tzv. RIT oscilátoru, či ovládacího prvku FINE (u jednodušších stanic s SSB módem). Nehledě ke znalosti cizích řečí, protože zde probíhají převážně spojení dálková.

 

CW

Telegrafický provoz s potlačenou nosnou vlnou. Je určen pro vážné zájemce o rádio a znalce morseovy abecedy. Určen převážně pro koncesované amatéry, ostatně mezi síbičkářy není tolik operátorů, kteří dovedou "dávat" či naopak příjmat 100 znaků za minutu. Není také pochopitelně na CB pásmu povolen.

 

RUČKA

Ruční radiostanice (handie talkie). Rozeznáváme různé typy - od jednoduchých jednokanálových až po velmi drahé komfortní staničky. Jsou napájeny z vestavěných akumulátorů, či síťového zdroje.

 

PENDREK

krátká (25 - 30 cm) zpravidla plastová anténa s vnitřním vinutím. Používá se výhradně u ručních stanic, pro místní hovory. Pendrekem vám žádný radista nenatluče. Je dost drahý.

 

TELESKOP

kovová vysouvací anténa, něco přes 1 m délky. Taktéž pro ručky. Mívá vestavěný anténní transformátorek (balun) a při troše štěstí se na ní dovoláme s čerstvými baterkami 40 km i dále.

 

UDĚLEJ MI RELÁTKO

výzva nikoli ke zhotovení elektromagnetického přepínače, ale ke zprostředkování relace. Používá se tehdy, když jedna stanice druhou neslyší. Požádá tedy třetí, bližší k cílové stanici o zprostředkování (tlumočení) hovoru.

 

KAMNA, ŽEBRO, TOPENÍ, ZESILOVAČ

zajímavý přístroj sloužící k zesílení vyzářeného výkonu stanice. Jeho používání není předpisy povoleno, navíc dost brutálně zatěžuje napájecí zdroj stanice (některé zesilovače berou až 20 A).Jeho používání nezkušeným radistům n e d o p o r u č u j i . Skalní radisté jej občas použijí. Vědí jak a proč. Zesilovač v rukou nezkušeného nováčka dokáže v éteru rozpoutat děsivé inferno. Až pojedete do Prahy, vezměte si ručku a poslouchejte. Uvidíte, kam to vede.

 

DIALER

proboha, ne distributor drog, ale malá věcička, vznikající tím, když zkřížíme přívěšek na klíče s kalkulačkou. Zapíná se to na boku vestavěným vypínačem, a přikládá k majku zaklíčované stanice. Postupným zadáním čísel tenounce kvílíme do etéru výzvu v DMF kódu. S tím úzce souvisí

 

SELEKTIVA

zvláštní toť obvod, zabudovaný ve stanici, který přečte ono námi vyslané kvílení v DMF kódu a složí z něj opět číslo, které jsme v potu tváře namačkali. Souhlasí-li s číslem uloženým ve své pevné paměti, jedná se o číslo majitele selektivy a tento obvod "vyzvoní" staničku, ve které je zabudován, tedy toho, koho voláme. Zároveň zacinká i nám zpět, abychom věděli, že bylo na druhé straně zvoněno. Přijde-li na ono vyzvánění ke staničce její majitel, můžete spolu hovořit. Ostatní vás pochopitelně také slyší, jako v normálním provozu. Jsou různé typy selektiv, od těch primitivních, až po dokonalé, luxusní (a pěkně drahé) typy. Instalují se v drtivé většině do staniček pouze na objednávku. Pochopitelně dáváme při selektivní volbě pozor, abychom "neumázli" někomu hovor. Můžeme pak právem dostat pěkně vynadáno. Neurvalci, kteří bezohledně vytrubují selektivou bez ohledu na běžící hovor na kanále, jsou poloviční gumáci. Takoví se mohou dočkat místo charakteristického zazvonění jadrné odpovědi. Jinak selektiva v rukou slušného radisty je velmi užitečná pomůcka.

 

ROGER BEEP

jinak česky "rodžr" speciální obvůdek zpravidla v majku, někdy je i součástí dražšího modelu selektivity. Je především určen na dálkový provoz hlavně v AM, USB a LSB módu, aby bylo jasno, že volající stanice ukončila relaci. Vždycky pípne. Bohužel někteří radisté jej používají i na místní hovory ve FM. Kámen úrazu je v tom, že některé Rogery jsou decentní , jen zaševelí. Ty horší pekelným zatroubením servou operátorovi, který je právě na příjmu, sluchátka z hlavy. Mnoho radistů se již kvůli ROGERu do krve pohádalo. Na místní hovory nepoužívat. Někteří radisté s neskrývaným odporem nazývají ROGER opovržlivě "kladivo".

 

ECHO

diskutabilní doplněk drahých stanic, u levnějších lze bohužel dokoupit. Má zlepšovat modulaci a srozumitelnost, zavedením umělého dozvuku do modulace, hlavně u dálkových hovorů. Opět někteří radisté to s echem přehánějí a tak jejich relace připomíná nádražní rozhlas. Hodně nesrozumitelný nádražní rozhlas.

 

STANIČNÍ DENÍK

věc povinná u koncesovaných radioamatérů. Operátorům na CB rádiu nikterak neškodí si tento vésti. Vzniká tak, že za peníze, které jsme ušetřili za ROGER a ECHO, nakoupíme předtištěné sešity, do kterých zapisujeme uskutečněné spojení, jejich datumy a časy, počasí a technické poznámky o uskutečněných spojeních (jsou tu na to speciálně předtištěné kolonky). Máte v tom pořádek a kolegové si vás váží. Okamžitě prodávají svá echa a ROGERy a též nakupují staničních deníků.

 

DVOUMETR

amatérské pásmo v rozsahu 144 - 145 MHz. Zde sídlí koncesovaní radioamatéři, mající na svou činnost patřičná povolení. Hlásící se pod prefixem OK. Někteří jsou sympatičtí, i na CB pásmu vysílají, jiní naopak považují síbíčkáře za tupé stádo. Dvoumetrem též je v radistickém žargonu označována postel. Tedy výraz "jdu na dvoumetr" může také znamenat, jdu do peřin.

 

MATCHBOX, MATCHER

nikoli známá firma vyrábějící v Anglii modely autíček, ale velice užitečný přístroj na doladění antény do rezonance. Zařízení konstrukce prosté, leč velmi užitečné. Jedná se v podstatě o tzv. "pí" článěk, sestavený ze dvou otočných kondenzátorů a samonosné cívky o průměru 10 mm sestávající zhruba z 10 závitů mědi 1 mm silné. Ladění tohoto přístrojku je tak trochu akrobacie, zaškolený radista však dokáže touto věcičkou impedančně přizpůsobit k radiostanici i vidle. Často bývá doplněn měřidlem výkonu a PSV. Bez tohoto měřidla se ani ostatně NESMÍ používat.

 

PSV

nebo také ČSV, SWR, ROS je zpětné vyzařování vf energie do stanice při vysílání. Opět veliké téma debaty mezi síbíčkáři. Obecně platí, čím větší, tím hůře. Někdy je to i na "odpálení" staničky. Nezanedbávejte jej. Pečlivě je změřte, když nevíte jak, dejte si změřit odborníkem, či zkušeným kolegou. Vyplatí se to.

 

PSV metr

je označován velice užitečný přístrojek pro měření jak PSV, tak výkonu ve wattech, odevzdávaném do antény. Je velice užitečné jej mít. Existují jednoduché modely s jedním měřidlem, které se na jednotlivá měření přepíná, či modely luxusnější, někdy se dvěma "budíky" a také též doplněné matcherem. Ceny se pohybují od několika stovek, až do tisíců Kč (od jednoduchých kapesních až po náročné a přesné dílenské přístroje). Vyplatí se jej koupit. V naší prodejně Vám poradíme a doporučíme ten nejvhodnější typ. Nemusí to hned být drahý model, stačí, aby byl alespoň trochu přesný. Bez tohoto aparátku není zdrávo zapojovat novou anténu či nový kabel. I pouhé přemístění na střeše, či déšť a mlha (zvláště u půlek) udělá své. Po změření PSV na své nové anténě jej můžeme nechat trvale zapnutý. Je to velmi dobré. Víte, co se na anténě děje. Lze to pak vyřešit ještě včas, než se ze staničky začne kouřit. Pak bývá většinou pozdě. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit. Znám případ, kdy zapojený PSVmetr zachránil staničku před totální kremací. - Prudký nárůst výkonu poukazoval na nějakou zradu v anténě, či stanici. Po odpojení stanice se ukázalo, že selhal doma postavený stabilizovaný zdroj. Do stanice v ten moment šlo místo předepsaných 12 volt 26,5 voltu.

 

PAKET

speciální druh provozu, kdy se za pomocí zvláštního hardware přenášejí etérem počítačová data. U nás se vyskytuje zpravidla na 24. a 25. kanále. Jeho charakteristické kvílení je možno zaslechnout zejména v pozdních nočních hodinách. Mezi radisty se vedou hektické diskuse o jeho existenci na CB pásmu. Oficiálně není povolen.

 

73

přátelský radistický pozdrav.
 

 

Premium Joomla Templates