Pátek, 27. Listopadu 2020 07:25:45

Nastavování antén pro CB

 

   Zde je popsáno nastavení nejpoužívanějších antén, které jsou nejvíce rozšířeny mezi uživateli. Především se jedná o tzv."půlky", různé autoantény (mobilky) ap. Běžně dostupné antény jsou již od výrobce naladěny na patřičný kmitočet, tedy i nastaveny, ,jak se říká na nejlepší PSV. Musíme brát v úvahu, že výrobce tyto antény nastavuje v modelových podmínkách, s reálnými elektrickými poměry. Každý uživatel umísťuje anténu dle svých možností, a tím se i parametry antény odchýlí od normálu, který je přednastaven od výrobce. Na změně parametrů má především vliv okolí, ve kterém bude anténa instalována. Jsou to - okolní zástavba, různé překážky, zástěny, výška antény, prodloužení na různých stožárech, zemní systémy ap. Každý tento faktor ovlivní při prvním zapojení anténu v pohledu na PSV a vyzařovací charakteristiku. Každou anténu, její montáž provádíme dle doporučení výrobce,nebo prodejce. Snažíme se anténu , její výsuvné díly nastavit na označené rysky. Po správné instalaci napaječe (koaxiálního kabelu) od konektoru antény ke konektoru radiostanice CB, zapojíme PSV-metr u rdst CB v následujícím sledu; radiostanice CB - asi 20-40cm koaxiálního kabelu opatřeného konektrory - PSVmetr -koaxiál. kabel příslušné délky k propojení s anténou opatřený konektory. Při tomto zapojení a připojení zdroje můžeme započít nastavování antény. Upozorňuji, že za, ne zcela vhodný postup považují nastavování antény přímo s PSV metrem umístěným u paty antény bez celé délky napaječe (koaxiál.kabelu) , jak to někteří provozovatelé CB praktikují. Potom dochází k podivu nad PSV v patě u antény a případně změřenému PSV u radiostanice CB. Bohužel druhý postup nevyžaduje asistenci druhé osoby, ale nedojde se k uspokojivým výsledkům.V praxi dojde k efektu, že pokud bude PSV v patě antény nastaveno na ideální hodnotu ,pak po instalaci koaxiálního svodu bude PSV u stanicena na jiné hodnotě. Tím pádem dochází díky funkčnosti reflektometrické ochrany ve stanici ke snížení vyzařovaného výkonu.

  Po krátkém zaklíčování jsme ihned schopni zjistit na PSV metru jednu výchylku menší a po při přepnutí PSV metru, druhou výchylku větší. Větší výchylku si regulačním prvkem (potenciometrem pro citlivost) na PSV metru nastavíme na pravý okraj stupnice a s potenciometrem již nemanipulujeme. Přepneme na menší výchylku a na stupnici ihned lze odečíst poměr PSV. U normálně instalované antény (profesionálně zhotovené) , nebude výchylka u tzv."půlek", nebo groud playnů větší než 1:2 na kanálech č.1 a č.40, na nichž provádíme měření z hlediska nejvyššího a nejnižšího vyzařovaného kmitočtu. Postupným zasunováním, nebo vysunováním prvku antény lze v praxi dosáhnout PSV na výše uvedených kanálech a po té v celém rozsahu 1-40kanálu PSV 1:1,1. V níže uvedeném odstavci bude klasický případ postupu nastavení. Upozorňuji, že jakákoliv manipulace s anténou se provádí mimo provoz vysilače (nesmí být zaklíčováno tlačítkem na mikrofonu). Za účelem měření, vizuální kontroly PSV stačí kratkodobě zaklíčovat, pouze po dobu , co provádíme odečet na PSV měřidle.

- na kanále č.  1 bude PSV menší (např.1,5)
- na kanále č.40 bude PSV větší (např.1,9)

Tento stav může být i v obráceném poměru.Další nastavení provádíme vždy od kanálu, kde je horší PSV. V našem případě od CH 40.

- nastavíme CH 40 a nepatrně, asi o 2-3cm zasuneme prvek antény do sebe
- provedeme změření a zjistíme PSV (např.již 1,6)

Pokud bychom vysunuly prvek třeba o zmíněné 2-3cm PSV se zhorší např.na 2,1.

- pokusíme se opět zasunout prvek a opět zkontrolujeme PSV
- zároveň si přepneme CH 1 a sledujeme hodnotu PSV i zde

V našem případě by měla být hodnota PSV např.již na 1,3

- prvek zasunujeme do té doby, dokud se PSV na CH 40 nedostane na nejnižší hodnotu, respektive se začne PSV na tomto kanále opět pomalu zvětšovat směrem nahoru.
- potom zkontrolujeme CH 1

Může se stát, a to záleží na tzv.širokopásmovosti dané antény, že se nám výše uvedeným postupem podaří realizovat PSV v celém rozsahu lineárně, tedy rovnoměrné.

 

 článek převzat ze stránek CB Klub Děčín,Zdroj: Libor Kleprlík

Premium Joomla Templates