Airsoftové zbraně

Kategorie: Airsoft Napsal Super User

 

 

Airsoftové zbraně jsou podle platných zákonů České republiky „plynové zbraně kategorie D“, jejichž vlastnictví může nabývat fyzická osoba starší 18 let, jakožto i střelivo do těchto zbraní (právní úprava je obsažena v zákoně č. 119/2002 Sb.)

K této problematice se vyjadřuje i Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva v následujícím odstavci.

  „Pokud je však střela uváděna do pohybu uvolněním energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu, tyto výrobky již nejsou hračkami, ale jsou plynovými zbraněmi. Jako takové jsou zahrnuty mezi výrobky, které nejsou považovány za hračky - viz bod 9. a bod 20. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky – citace: „výrobky, které se pro účely tohoto nařízení nepovažují za hračky:

bod   9.  – vzduchové pušky a vzduchové pistole,

bod 20.  – věrné napodobeniny skutečných střelných zbraní“.

 Tyto  výrobky  nepodléhají  režimu  zákona  č. 22/1997 Sb., o  technických  požadavcích  na výrobky,  ale  plně  podléhají  zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných  zbraních  a  střelivu  ( § 7 zbraně kategorie „D“) a především  zákonu č. 156/2000 Sb., o  ověřování  střelných  zbraní , střeliva  a  pyrotechnických  předmětů, ve  znění  pozdějších  předpisů ( dále  jen „zákon“), který nabyl účinnosti 1. 8. 2000.“