Úterý, 28. Ledna 2020 07:31:01

Znaková komunikace na bojišti

 

Znaková řeč

 Opět zařazujeme prvky znakové řeči.Na posledním vyvedení se ukázalo, že ne všichni příslušníci roty těmto signálům rozumějí, což je veliká chyba a ohrožuje to splnění úkolu.Takže pánové, učte se!

Smluvené signály (prvky znakové řeči)

POZOR

(upoutání pozornosti vysílajícím) Vztyčit nad hlavou paži s otevřenou rukou a držet do doby, než tak učiní i přijímající. (pozor na záměnu se signálem SLABÝ PROTIVNÍK, kde je ruka v pěst)

 

 ROZUMÍM

(nebo také JSEM PŘIPRAVEN PŘIJMOUT SIGNÁL) Stejně jako POZOR, avšak jen krátce.

 

 NEROZUMÍM, OPAKUJ

Pokrčení ramen s mírným rozpažením a připažením rukou.

 

 VŠE V POŘÁDKU, O. K.

Ukazováčkem a palcem naznačit písmeno o

 

 MÁM PROBLÉMY

Položit si ruku na srdce.

 

 VŠICHNI KE MNĚ

(nebo také SHROMÁŽDIT SE) Kroužit paží nad hlavou.

 

 SKUPINA KE MNĚ

Jednou rukou mávat směrem k sobě (ze směru skupiny, která má přijít).

 

 SPOJKY KE MNĚ

Držet čepici nad hlavou.

 

 VPŘED, CESTA VOLNÁ

Energicky mávnout rukou do daného směru.

 

 PŘEKÁŽKA, ZÁTARAS

Překřížené paže nad hlavou.

 

 OBEJÍT Z PRAVA/ZLEVA

Rukou se vztyčeným ukazovákem naznačit oblouk v daném směru.

 

 BĚŽ VLEVO/VPRAVO

Napnutou paží a ukazovákem ukazovat do daného směru.

 

 STÁT!

Držet ruku s otevřenou dlaní za sebou.

 

 ZPĚT (VRAŤ SE)

Energicky opakovat pohyb rukou s otevřenou dlaní od sebe dozadu.

 

ČEKEJ, NEDĚLEJ NIC

Signál TY a pak sepnout ruce pod tvář (naznačit spánek). Bez předchozího signálu TY: NEPOHYBUJE SE, JE V KLIDU.

 

ZAHÁJIT AKCI

Naznačit prudký úder pěstí do daného směru.

 

DĚLĚJ TO CO JÁ

Poklepat si rukou na hlavu.

 

ÚTOČÍM, KRYJ MĚ!

Držet ruku nad hlavou, otevřenou dlaní k zátylku.

 

ZAÚTOČ, KRYJI TĚ!

Zvednout zbraň nad hlavu, pak s ní ukázat do daného směru.

 

GRANÁTY PŘIPRAVIT!

Zvednout granát nebo naznačit hod granátem.

 

PALBU ZASTAVIT!

(také NESTŘÍLET) Pokrčenou rukou s dlaní dopředu vodorovně kývat před obličejem (loket držet dole).

 

Ukazovákem si několikrát ukázat na prsa.

 

TY

Ukázat několikrát na příslušnou osobu.

 

VIDĚT

Ukázat si prsty na oči.

 

SLYŠET

Otevřenou dlaň přiložit k uchu (naslouchání).

 

NE, NIC, ŽÁDNÝ

Otevřenou dlaň ve výši obličeje několikrát natočit doprava a doleva (rotací zápěstí). Ruka je na místě, loket je v klidu dole.

 

RANĚNÝ

Ruka v pěst ve výši prsou, palec dolů (např. máme raněného).

 

MRTVÝ

Mávnout pokrčenou rukou dole před tělem (doleva a nazpět).

 

ZAJATÝ

Rukou se chytit za krk hřbetem ruky nahoru.

 

CIVIL (NEOZBROJENÁ OSOBA)

Ruka v pěst ve výši prsou, palec nahoru.

 

SLABÝ PROTIVNÍK

Vztyčená paže se zatnutou pěstí (do 3 osob, nebo 1 vozidlo) (pozor na záměnu se signálem POZOR, kde je ruka otevřená).

 

NAŠI (VLASTNÍ)

Oběma rukama naznačit shrabování (min. 2x směrem k hrudi).

 

MOTOCYKL

Vodorovným pohybem obou rukou naznačit točení řidítky.

 

OSOBNÍ AUTO

Svislým pohybem obou rukou naznačit točení volantem.

 

NÁKLADNÍ AUTO

Naznačit obrysy korby (oběma rukama opsat před tělem obdélník – začít horní stranou, rukama od sebe).

 

BVP

Naznačit pás (oběma rukama opsat před tělem hodně sploštělý ovál).

 

TANK

Naznačit obrysy tanku (začít horní stranou věže, rukama od sebe).

 

DĚLO

Naznačit hlaveň a štít (držet paži šikmo vzhůru s rukou v pěst jako hlaveň, druhou rukou si držet loket – předloktí jako štít).

 

RUČNÍ ZBRAŇ

Naznačit střelbu z pušky.

 

STŘELIVO

Otevírání a zavírání dlaně ve výši obličeje.

 

MINA

Rozhození obou rukou naznačit výbuch.

 

POHYB - CHŮZE

Naznačit na dlani dvěma prsty chůzi.

 

POHYB – JÍZDA

Naznačit točení kol (rychlé kroužení prstem ve výši obličeje).

 

KLID, NEPOHYBUJE SE

Sepnout ruce pod tvář (naznačit spánek), (pokud je před tím signál TY!, tak to znamená ČEKEJ, NEDĚLEJ NIC).

 

SMĚREM KE MNĚ

Pomalu přitahovat ruku k obličeji (naznačit přitahování).

 

SMĚREM ODE MĚ

Pomalu oddalovat ruku od těla (naznačit odtlačování otevřenou dlaní).

 

SMĚREM PODÉL

Před obličejem pomalu pohybovat jednou rukou do strany.

 

 

ČÍSLOVKY

Ukazovat počtem prstů ve výši obličeje (za jejich významem, větší počet – tj. násobky – naznačit opakováním).

 

1

 Ukázat jeden prst (ruka je v pěst, ukazováček nahoru).

 

 2

 Ukázat dva prsty (ruka v pěst, narovnat ukazováček a prostředník).

 

 5

Ukázat pět prstů (jedna ruka s roztaženými prsty).

 

10

Ukázat deset prstů (obě ruce s roztaženými prsty

 

100

Ukázat pěst.

 

KOLIK?

Jednou rukou naznačit před tělem otazník.

 

VZDÁLENOST

Rukama naznačit vzdálenost (pokrčené ruce před tělem asi na šíři ramen od sebe, dlaněmi k sobě).

 

ČAS

Poklepat si ukazovákem na hodinky.  

 

Znakovou řeč lze vyjádřit kombinací výš 

 

  Příklady:

 

Silný protivník – SILNÝ PROTIVNÍK

 

Jak je silný? – KOLIK (otazník)

 

Vidím 5 tanků – JÁ, VIDĚT, TANK, 5 

 

Máme dva raněné – MÁM PROBLÉMY, RANĚNÝ, 2

 

Protivník má dva raněné – PROTIVNÍK, RANĚNÝ, 2 

 

Vzal jsem dva zajatce – PROTIVNÍK, ZAJATÝ, 2 

  

Vemte zajatce – TY, ZAJATÝ

 

Protivník zajal našeho – MÁM PROBLÉMY, ZAJATÝ

 

Kolik máš raněných?– KOLIK, RANĚNÝ, TY 

 

Nemám dostatek střeliva – MÁM PROBLÉMY, STŘELIVO

 

Nemám žádné střelivo – MÁM PROBLÉMY, STŘELIVO, NIC

  

Co vidíš? – TY, VIDĚT 

 

Nic nevidím (ale rozhled mám) – JÁ, VIDĚT, NIC

 

Nemám rozhled – MÁM PROBLÉMY, VIDĚT

 

Jsem asi prozrazen – MÁM PROBLÉMY, PROTIVNÍK, VIDĚT 

 

Vidím 3 neozbrojené osoby – VIDĚT, CIVIL, 3 

  

 Jak jsou daleko? – OTAZNÍK VZDÁLENOST 

 

Asi 200 metrů – VZDÁLENOST, 2x pěst do výše ucha 

 

Jdou ke mně – CHŮZE, SMĚREM KE MNĚ (pomalu přitahovat ruku) 

 

Kolik zbývá času? – OTAZNÍK, ČAS 

 

Ještě 5 minut – ČAS, 5 

 

Nestihnu to – MÁM PROBLÉMY, ČAS      

Premium Joomla Templates