Středa, 26. Února 2020 14:20:52

I. Pravidla týmu Airsoftu

 

 

  Každá činnost při které si nechceme ublížit má stanovena pravidla, je tedy důležité říci, že neexistují jednotně stanovená pravidla. Většina týmů si stanovuje pravidla na základě svých osvědčených a zažitých zkušeností , jde o takový vlastní bojový manuál nejvíce užívaných pravidel, která se v globálu používají. Koncepce jednotky Přijetí do jednotky rozhoduje rada týmu ne pouze velitel. Exemplární trest je povolen. Každý člen je řazen do funkce podle psychických, fyzických dispozic a i podle domluvy. Velitel nese plnou odpovědnost za svou jednotku (proto máme rádi lidi, kteří mají aspoň průměrný stupeň inteligenčního kvocientu a nemusí se jim říkat, co se smí a co se nesmí) Koncepce zbraní Pro přímou i nepřímou střelbu jsou povoleny pouze airsoftové zbraně ráže 6 mm nebo 8 mm. Jsou povoleny pouze předepsané plastové projektily kulového tvaru. Na veřejnosti musejí být zbraně nošeny vybité, zajištěné s vyndaným zásobníkem a zakryté, tak aby nebylo možné zbraň vidět ( tak aby byl dodržen zákon o zbraních a střelivu, v tomto případě „zbrani kategorie D“ , zbraň je na veřejnosti nošena skrytě , není naším účelem někoho uvést v omyl a nechat se zastřelit skutečnou zbraní od někoho kdo je oprávněn nosit skutečnou zbraň a naší dokonalou replikou či chováním se cítil ohrožen na životě či majetku ) . Ochranné prostředky Každý člen týmu musí mít své vlastní ochranné brýle - taktické nebo jiný typ ( masku ), který je určen pro střelbu a má určitou balistickou ochranu. Během akce a i na mrtvolišti musí být ochranné brýle nasazeny a to i během noci v případě, že během spánku může nastat přepadení. Každý člen týmu musí mít vojenskou helmu ( kovovou, plastovou, kevlarovou, aramidovou - ne cyklistickou nebo skatovou ) nebo jinou pokrývku hlavy ( klobouk, šátek, kšiltovku, kuklu, čepici atd. ) Chrániče kolen, loktů a další ochranné pomůcky jsou povolené. Pyrotechnika Výbušniny nesmí emitovat kovové či jiné ostré střepiny nebo látky, které jsou zdraví a životnímu prostředí škodlivé. Ohlušující a slzné granáty jsou povoleny pouze v neuzavřených nebo nerezonujících prostorách ( sluch máte opravdu jen jedenou a soutěžit v hluchotě s dělostřeleckou kobylou je hloupost ), na ostatních vhodných plochách a s použitím zdravého rozumu. Světlice jsou povoleny pouze k signalizaci ( i tak při troše neopatrnosti s ní dokážeme zapálit stodolu či les – což se bez právních důsledků neobejde ). Zábleskové granáty a nástražné systémy typu Airsoft Clymore jsou povoleny ( po akci je vždy nutné nevybuchlé nástrahy deaktivovat ) . Použití pyrotechniky nesmí přitahovat pozornost Policie ani civilního obyvatelstva nebo vážně zraňovat jiné osoby nebo zvířata. Též není vhodné zadýmit užívanou silnici nebo část obce , oblak šedého či černého dýmu v oblasti seníku či kravína též neujde pozornosti místních hasičů. Civilisté Na nezúčastněné osoby je zakázáno mířit, střílet nebo proti nim používat pyrotechniku a další součásti výstroje (nože, bajonety, pouta atp.) Civilisté, kteří nejsou označení reflexní vestou jako dokumentaristé nebo se na ně před akcí neupozorní všichni členové všech týmů a dobrovolně se pohybují s jednotkou toto činí na vlastní nebezpečí a vědomím rizika že zbloudilá střela si nevybírá a nástrahový mechanizmus či granát rozdílů ve své účinnosti nečiní ! Veškeré jednání ohrožující život, zdraví nebo majetek nezúčastněných osob je zakázáno. Při spatření civilisty v oblasti akce, je každý povinen informovat velitele jednotky. Velitel je povinen upozornit ostatní velitele jednotek. Policie Při příjezdu Policie (PČR, Obecní policie, Vojenská policie AČR či GŘC ) na místo jsou všichni povinni vybít zbraně, zajistit je a vyjmout zásobníky. Každý, kdo uvidí blížící se hlídku ozbrojené složky, je povinen oznámit to ostatním jednotkám a přestat střílet. Není vhodné se předvádět s zakázanými doplňky zbraní jako je laser či jiné ….. Při možnosti úniku se vždy volí skrytý únik ( samozřejmě ne, když hlídka už započala s někým z týmů komunikaci ) .

Premium Joomla Templates