Pondělí, 30. Listopadu 2020 02:05:37

Basně 01

HRANIČÁŘI !
Jste tu, neb nezmazal čas vaše poslání,
navždy jste zemi své přísahou oddáni.
Rozkaz zněl: Nevpustit vetřelce,bránit vlast.
V černé tmě čekal mráz,
mlha, déšť, zběhů past.
Kolikrát díval ses do ústí pistoli.
Přežil jsi. Tvůj druh ne. I teď to zabolí.
Kdo vztyčí u hranic tvým druhům pomníky,
když dnešek nadělal z hrdinů viníky ?
Z hrdinů viníky, z viníků hrdiny.
Metály věší dnes na vrahy Mašíny.
Matka vlast chorá je, hlas tichý, slabý má,
až se zas vyzdraví, vděčně tě zobjímá.
Matku vlast zesláblou mají teď v péči
zrádci a chamtivci. Že prý vlast léčí.
Neléčí, klamou nás, klamou i mláďata.
Vlast zničí, prodají za post a hrst zlata.
Vlast naše dávala práci a jistotu.
tihle daj´ jen sobě, ostatním žebrotu.
Kradou, lžou, mstí se a házejí špínou
i po vás! I po těch co kryti jsou hlínou.
Hraničáři !
Vypněte hrdě hruď, zvedněte hlavu,
pevně se nakročte, neb vy jste v právu.
Vzkaz váš zní: Jsme tady, věrní a oddaní,
samopal na srdci a srdce na dlani !


S.B.

Premium Joomla Templates