Středa, 28. Října 2020 03:45:44

RDST ASTRA R105

Radiostanice řady R105
R105, R105d, R108d, R109d, R105m, R114d, R108m, R109m a R114m

 

Sovětské přenosné radiostanice R105, R105d, R108d, R109d a R114d byly používány všemi armádami zemí Varšavské smlouvy. Tyto radiostanice byly u nás v licenci vyráběny a ČSLA je používala od padesátých až do devadesátých let. Stejně tak byly licenčne vyráběny i v ostatních zemích varšavské smlouvy, takže existuje velké množství jazykových a technických mutací těchto stanic.


Radiostanice byly určeny pro komunikaci na úrovni roty.

Jednotlivé radiostanice se liší dle určení pro daný typ vojska svoji frekvencí:

• R105d 36,0-46,1 MHz pěchota
• R108d 28,0-36,5 MHz dělostřelectvo
• R109d 21,5-28,5 MHz protivzdušná obrana
• R114d 20,0-26,0 MHz tankové jednotky

Druh provozu: jednokanálová simplexní telefonie s kmitočtovou modulací . Radiostanice tedy mohou navázat spojení (pokud se překrývají svými kmitočty) se všemi stanicemi řady R105 a dále s RF-10, R-lll, R-123, R-123M, R-113 a R107.

Výkon: cca 1W

Napájení: dvěmi akumulátory typu 2NKN24

Dosah radiostanice je dle použité antény 6-25km a obsluhu tvoří jeden radista.
Hmotnost radiostanice 20,5kg. Hmotnost soupravy v přepravní bedně je 46kg.

Složení soupravy:
- rádiová stanice
- dva akumulátory 2NKN24
- hovorová souprava a mikrotelefon
- lampička
- prodloužená svazková anténa s protiváhou
- drátová anténa
- popruhy k přenášení rádiové stanice
- brašna radisty
- držák automobilové antény
- sada náhradních elektronek

  Návod jak zprovoznit radiostanici je uveden na dvířkách radiostanice. Jsou zde uvedeny všechny základní potřebné údaje a nepokládám tedy za nijak užitečné zde vše opakovat. Dovolil bych si snad jen upozornit, že pro správnou funkci radiostanice je třeba, aby napětí akumulátorů bylo v označeném poli voltmetru, či vyšší. Pro změření tohoto napětí je třeba přepnout přepínač AVK do polohy Napětí aku. Pokud je napětí nižší, tak zpravidla nejprve není možné vysílat a posléze již ani přijímat signál.
Po zapnutí radiostanice by měl být v mikrotelefonu/sluchátkách slyšet šum. Máte-li radiostanici s vibračním měničem, tak je také slyšet jemné bzučení uvnitř radiostanice (existují i varianty s elektronickým měničem, takže toto není pravidlem). Při stisku tlačítka mikrotelefonu/sluchátek pro vysílání, musíte slyšet sepnutí relátka. Poté již zbývá pouze naladit anténu a vyzkoušet ve spolupráci s jinou radiostanicí zda funguje jak příjem, tak i vysílání vaši stanice. Pokud se vám podaří zapomenout připojit anténu, tak se nic nestane - tato radiostanice bez problémů přežije vysílání bez připojené antény. Pozor však na stejný krok např. u RF10, pokus o vysílání bez připojené antény u této stanice končí 'odpálením' koncového stupně.

  Sovětské přenosné radiostanice R105m, R108m, R109m a R114m byly používány pouze částí armád zemí Varšavské smlouvy. Tyto radiostanice u nás nikdy nebyly vyráběny a ČSLA používala pouze malé množství těchto sovětských stanic. Tyto byly používány především rozvědkou a pohraničními jednotkami.

  Obsluha těchto radiostanic byla takřka totožná s obsluhou 'd' stanic. Hlavním rozdílem je zde vlastně pouze umístění ovládacích prvků. Hlavní vypínač je umístěn mimo ovládací panel - na vrchu radiostanice. Nejmarkantnějším rozdílem je způsob zobrazení stupnicě. Pro nastavení frekvence je třeba stisknout tlačítko 'Kalibrator, svět' - kalibrátor a osvícení stupnice. Veškeré ostatní činnosti jsou stejné jako u 'd' stanic. Radiostanice používá anténu typu Kulikov, tuto lze jednoduše vypnout a smotat. Byla přenášena v brašne radisty - radiostanice tedy nemá žádný vnější držák antény, jako je tomu u většiny 'd' stanic. Posledním důležitým rozdílem je použití baterii 2NKP24. Jedná se o stejné baterie jako 2NKN24, avšak o menších rozměrech. Obsluha a údržba těchto baterií je totožná.

Premium Joomla Templates