Středa, 19. Února 2020 06:10:12

Bojové skupiny PS

 

Pátrací skupina - byla mobilní skupina o síle tří a více pohraničníků, většinou pod velením osoby z povolání, Tato skupina byla určena k pronásledování narušitele, dále měla v případě nutnosti poskytovat pomoc poplachové hlídce. Byla cvičena jako aktivní prvek ochrany a obrany SH. V mnoha případech byla tato skupina využívána v rámci součinnosti s SNB při pátrání a zadržení hledaných osob.

 

Skupina překrytí - jednalo se o skupinu pohraničníků (v síle družstva) vedené většinou vojákem z povolání. Jejím úkolem bylo přehradit předpokládaný směr postupu narušitele. Skupina většinou prováděla činnost v součinnosti s poplachovou hlídkou, nebo pátrací skupinou, kdy prchající narušitel pronásledovaný poplachovou hlídkou byl ve vyhodnoceném směru touto skupinou očekáván. Skupina se často rozmisťovala v prostoru za signální stěnou / SIS / v tzv. pásmu překrytí před SH.

 

Clona - byla skupina v síle čety a větší, mnohdy složená i z příslušníků SNB, ČSLA, LM a PPS. Dle charakteru operativní situace se rozmisťovala na hranici HP nebo SiS. Většinou se využívala k uzavření a blokování prostorů za účelem zadržení hledaných osob.

Premium Joomla Templates