Středa, 28. Října 2020 01:00:01

Povinnosti pohraničníka

 

  Podle platných řádů Pohraniční stráže, PS I-1, OSH I-1 se pohraničníkem označoval každý příslušník jednotky bez ohledu na funkční postavení a hodnost. Mezi naprosto základní povinnosti patřilo:

- být vždy připraven splnit bojový úkol k ochraně státních hranic, ve službě i mimo ni být bdělý a ostražitý;

- znát přesný průběh státních hranic, rozmístění hraničních znaků, průběh rozhraní se sousedními rotami a hranici hraničního pásma, rozmístění ženijních spojovacích a signálních     prostředků, zvláštnosti terénu v úseku roty, hlavně místa a směry výhodné pro úkryt a postup narušitelů státních hranic; kromě toho musel znát polovinu úseku sousedních rot;

- znát přesně oprávnění k použití zbraně, ustanovení pohraničního režimu platná pro stanovený úsek státních hranic;

- soustavně zdokonalovat své pohraničnické mistrovství, znát ve stanoveném rozsahu údaje o nepříteli, taktiku a záludnosti používané narušiteli, umět zjistit a zadržet narušitele státních hranic;

- směle vést boj i spočetně silnějším protivníkem, ani nebezpečí smrti mu nesmělo zabránit v důsledném plnění bojového úkolu, nic ho nesmělo donutit vzdát se nepříteli a vyzradit státní nebo služební tajemství;

- vážit si místního obyvatelstva, respektovat lidové zvyklosti, svým příkladným jednáním a taktním vystupováním upevňovat vzájemnou důvěru, získávat obyvatele k pomoci při ochraně státních hranic, znát rozmístění jednotlivých obydlených míst, pracoviště a dopravní situaci v pohraničním území;

- důsledně a přesně dodržovat socialistickou zákonnost a ustanovení dle předpisu OSH I-1

Premium Joomla Templates