Pátek, 23. Října 2020 03:58:12

Demarkace SH Valtice - Poštorná červen 2011

 

ZÁZNAM O PRŮZKUMU TERÉNU V BEZPROSTŘEDNÍM PROSTORU STÁTNÍ HRANICE

Země: Moravská – Česká republika

Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

k.ú. obce/í: Valtice, Poštorná ( Břeclav )

Označení PS/OSH: úseky rPS / SPP, OPP,RCPP,ICP a IPA / Valtice-celní úřad (Valtice – pro SPP, OPP, RCPP, ICP a IPA) a Boří Les (Poštorná pro SPP, OPP a RCPP ).

Sousední země/stát: Rakouská spolková republika / Rakousko, část Dolní Rakousy, politický / správní / okres Mistellbach, k. ú. obce/í Katzerdorf a Reinthal

Datum: 2. června 2011

Doba: 15:00 – 21:00

Materiálnětechnické zabezpečení: Mobilní telefon s 2 megapixel fotoaparátem zn. Nokia

N 6300 a vyhazovací nůž černé barvy zn. Stratofighter

Oblečení: pevná obuv / trekkingová /, maskáčové bermudy, šedé tričko s límečkem

Povětrnostní podmínky: polojasno/oblačno, slabý vítr, +20°C

Osa postupu:

Z objektu bývalé 19. roty PS (pohraniční stráž) 4. prPS (prapor Pohraniční stráže) / Břeclav / 4. bPS (brigáda Pohraniční stráže) / Znojmo / - Valtice Celní úřad, lidově a místně zvaný Celňák postup po nově vybudované místní komunikaci ve směru na Katzerdorf (Ö), komunikace budována VIII. - XI. 2010 z obce Valtice ( ČR ) do obce Katzerdorf ( Ö ).

Z této komunikace odbočení na čáru tzv. prvních drátů – umístněno zde bylo ŽTZ ( ženijnětechnické zabezpečení ) EZOH ( elektrické zabezpečení ostrahy hranic ) a sis U-60 ( signální stěna typové značení U-60 ) – cesta cca 200 m po odbočení na zaniklý objekt v 50. letech XX. století z důvodu zřízení HP a jeho postupného vysídlení  ( Hraniční pásmo )  Katzerdorfský salet jehož součástí byla i budova hájenky ( lidově zvané Kynclovka – po obyvateli a hajném ve dvou pokolení do r. 1949 ) je asfaltová, dále je hliněná. Pořízeno 1 foto.

2.

V místě zmíněné křižovatky postup na výše uvedený Katzerdorfský salet ( zde částečně odkryty základy – spíše spodek obvodové zdi ) v blízkosti nalezena tzv. černá skládka po působení PS ( škvára, sklenice, plechovky, telefonní kabel-zelená dvojlinka, baterie 1,5 V Bateria Slaný vz. 145 – používaly se do svítilen a jiné předměty, které byly vyhozeny ). Pořízeno 5 fotografií.

Postup dále po hliněné lesní cestě, která od Saletu vede rovně po cca 50-70 metrech odbočení doprava a sestup cca 50 m a následně postup po vrstevnici v kruhu, kdy cca po 500 m je vidět okraj lesa, cesta kopíruje okraj lesa ve vzdálenosti cca 20 – 30 metrů. Směr postupu nejprve na obec Katzerdorf a následně při kopírování okraje lesa na obec Reinthal. Lesní porost dub, olše, borovice, akát. V místě cca HM ( hraniční mezník ) X/29-3 ( mezilehlý HM ) kde, cesta sestupuje blíže k okraji lesa ( 5m ) nalezena na cestě v levé koleji ve směru na HM X/30 gumová podložka černé barvy se žlutým znakem PS – pořízeny 2 fotografie. Cesta postupuje při něm až k HM X/30 ( základní HM ) kde se křižuje, pokračuje v kopírování lesa ( čili SH – státní hranice ) ve směru na obec Reinthal a jde napříč přes lesní masiv ve směru na silnici vedoucí k Bořímu dvoru ( trasa SiS U-80 z 90. let XX. století ). U HM X/30 bylo HZ ČR ( hraniční značení – cedule v českém jazyce „ Pozor ! Státní hranice „ – toto značení obdélníkového tvaru, kdy má bílý podklad a červené písmo textu; materiál hliník ). Dalším HZ je tyč u HM vysoká cca 2 m v červenobílém provedení, která je zabetována či zaražena. Toto HZ je buď hliníková nebo dřevená. V některých místech byl místo HM nalezen dřevěný kolík cca 1 m vysoký s oranžovou hlavou a nebo dřevěná deska 1 m vysoká s bílou plastovou cedulí 10x30 cm s číslicemi černé barvy ( 0/1 ) – tato jeden kus na levé straně silnice na Katzerdorf ( Ö ) a na hraniční cestě 2 kusy od HM X/33 po kapličku či kříž nad obcí Reinthal ( Ö ), toto značení pravděpodobně n a h r a z u j e HM, kdy přinejmenším poukazuje na místo pravděpodobného vymezení průběhu SH – oba objekty jsou zaraženy do země. U každého HM či HZ proveden fotografický záznam ( minimálně 2 ks), případě nečitelnosti průběhu SH je tato na hlavě HM dodatečně, fotografickému zaznamenání vyznačena pomocí dřeva či nože, kdy konce na okraji hlavy HM označují směr průběhu SH.

Při zkoumání mapového podkladu ( Značkový klíč Topo-4-3 (1989) – Generální štáb Armády ČR-Valtice   je pravděpodobné že styk mezi 19rPS a 20rPS 4prPS 4bPS byl u HM X/30. Tuto informaci je nutné ověřit u posledního VR 19rPS 4prPS 4bPS Valtice-Celní úřad mjr. Navrátila v.z..

Dále byl postup veden lesní cestou po vrstevnici, kopírující okraj lesa při SH od výše uvedené křižovatky ve směru na obec Reinthal ( Ö ). Nad touto křižovatkou mezi lesní cestou a okrajem lesa je oplocený výkop o rozměru cca 5 x 2 m ( výkop zřetelný, zbytky dřevěných kůlů a drátěného oplocení ).

3.

V místě mezi HM X/30 2-3 a X/30 2-4 ( doplňující HM ) vede od lesní cesty kopírující okraj lesa při SH cesta, která po 20 m mezi výše uvedenými HM překračuje SH. Místo je zabezpečeno proti nedovolenému přejetí vozidlem ŽTZ – zemní výkop, kdy zářez je veden ze strany od Ö do ČR, navršení je na území ČR – rozměr 1x3x0,5 m – celá šíře cesty. Pořízena fotodokumentace.

V tomto místě postup prováděn po průběhu SH, kdy se nejprve postupovalo zpět až po HM X/30 2, který byl očištěn od travního porostu – u HM HZ ( tyč a cedule – na obou HZ oznámení v rakouském jazyce na černém podkladu, text bílý – samolepka – rozměr 7x5 cm ) – pořízeny fotografie. Při postupu mezi HM X/30 2 a X/30 2-3 nebyly nalezeny HM pod evid.č. X/30 2-1 a X/30 2-2. Jejich místa pravděpodobného vymezení nebyla nijak o z n a -č e n a způsobem popsaným výše.

Postup po SH k HM X/31, u tohoto HM opět HZ ( tyč a cedule) , od tohoto HM postup po SH k HM X/31 0-1, kdy při postupu na následný HM X/31 1 nalezeno opět výše popsané ŽTZ proti nedovolenému přejezdu SH. U HM X/31 1 HZ ( tyč a cedule ), od tohoto postup na cestu vedoucí při okraji lesa ( pod HM X/31 1 cca 5m v lese opět oplocený výkop tvaru L, kdy toto směřovalo do ČR o rozměru 5x2 a 2x2 m – stav stejný jako u křižovatky cest u HM X/30 ).

Odsud postup po lesní cestě napříč lesem, kdy po ujití cca 500 m a zdolání výstupu do svahu na cestě vedoucí k hraniční cestě na obec Reinthal ( Ö ). Postup po této cestě k HM X/33 a dále po ní k HM X/34 a dále po průběhu SH k silnici I. třídy č. 55 a HM X/35 a po silnici ve směru na býv. HP Poštorná – Reinthal k HM X/36. V prostoru mezi HM X/34 a HM X/34 1 zjištěno narušení vytyčení průběhu SH. HM X/31 0-1 z l o m e n ( pořízena fotodokumentace ) a HM X/31 1 v y v r á c e n c e l ý a n a t l a č e n do místa pravděpodobného usazení ) – na obou HM jsou zřetelné stopy po pneumatikách.

Odsud po projiti býv. HP Poštorná – Reinthal postup po SiS ve směru k 20rPS 4prPS 4bPS Boří Les, kdy postup po tomto SiS k býv. styku mezi 19rPS a 20rPS z 80. let XX. století. Zde postup veden do lesního prostoru Katzerdorfského lesa a pokračování po průběhu SiS U-60 a EZOHu z 50. let XX. století. V místech výstupu jsou patrny po 50 m betonové sloupy s izolátory ve dvou řadách a světlometem. Tyto jsou až po ukončení lesa a začátku vinice cca 100 m pod křižovatkou na Katzerdorfský salet. Postup k silnici Katzerdorf ( Ö ) – Valtice ( ČR ) a zpět do objektu 19 rPS 4 prPS 4bPS, kde byl postup ukončen.

Základní HM na SH s Rakouskem - Katzerdorfský les

 

Pohled na Mezilehlý HM, Hraniční tyč a Hraniční značení z rakouského území  v Katzerdorfském lese

 

Přílohy: Fotodokumentace, Plánek postupu

                                                                      Zpracoval: instruktor/veterán 

                                                                                       Rota Velení

                                                                                       " Vlkošedý "

Comments powered by CComment

Premium Joomla Templates