Úterý, 28. Ledna 2020 09:14:11

AČR - 102.

 

Historie 102. průzkumného praporu:

Prapor nese jméno generála Karla Palečka. Historie 102. průzkumného praporu sahá do roku 1994, kdy v posádce Kroměříž vznikl 2. odřad hloubkového průzkumu.

Po jeho redislokaci do posádky Prostějov a jeho začlenění do 2. brigády vojenského zpravodajství a radioelektronické boje vznikl v roce 1995 2. prapor hloubkového průzkumu.

V roce 1997 se prapor v souvislosti reorganizace brigády změnil na 115. prapor hloubkového průzkumu 11. brigády vojenského zpravodajství a elektronického boje.

Od října roku 2000 115. prapor hloubkového průzkumu zaniká a je vytvořen 11. průzkumný prapor v rámci 1. mechanizované divize.

Od prosince 2003 vzniká sloučením 2. průzkumného praporu Strašice, 4. průzkumného praporu Bechyně a 7. průzkumného praporu Kroměříž nový 102. průzkumný prapor Prostějov v přímé podřízenosti Velitelství společných sil Olomouc, jako jediný průzkumný prapor české armády.

Určení praporu:

102. průzkumný prapor je útvarem Společných sil AČR určený k vedení bojového průzkumu, optoelektronického vzdušného průzkumu a hloubkového průzkumu, včetně provádění úderných akcí, monitorování situace v přiděleném prostoru, vyhledávání a ničení průzkumných a diverzních jednotek a teroristických uskupení, popř. k posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR.

Bojové nasazení praporu jako jednoho celku se bez reorganizace provedené v rámci předběžných opatření nepředpokládá.

Hlavními součástmi průzkumného praporu je Lehká průzkumná rota vybavená osobními terénními vozidly (perspektivně průzkumnou verzí kolového OT), Těžká průzkumná rota vybavená bojovými průzkumnými vozidly (BPzV), Rota hloubkového průzkumu a rota bezpilotních průzkumných prostředků vybavená bezpilotním průzkumným prostředkem Sojka.

Velitelství průzkumného praporu s podřízenými součástmi bude schopno zejména:

-připravit k začlenění do úkolového uskupení pozemních sil průzkumnou rotu (bez rotace) nebo průzkumnou četu (s rotací) a četu bezpilotních prostředků (bez rotace)

-vytvořit a pro plnění asistenčních a ochranných úkolů na území ČR připravit až rotní úkolové uskupení, včetně technických prostředků průzkumu (bezobslužné průzkumné prostředky, pozemní průzkumné radiolokátory využitelné při střežení důležitých objektů a prostorů).

Jednotky průzkumného praporu jsou předurčeny pro získávání informací o protivníkovi, terénu a počasí, z prostoru vedení bojové činnosti, potřebných pro rozhodování velitelů na všech stupních velení.

Jednotlivé součásti průzkumného praporu je možné použít k:

-vedení bojového průzkumu včetně využití pozemních radiolokátorů do hloubky 30 km, optoelektronického vzdušného průzkumu do hloubky 60 km a hloubkového průzkumu do hloubky 100 km včetně provádění diverzních aktivit

-monitorování situace v přiděleném prostoru, vyhledávání a ničení průzkumných a diverzních jednotek a teroristických uskupení

-posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR

 

zdroj : www.102pzpr.army.cz  a MV ČR

Premium Joomla Templates