Úterý, 21. Května 2019 09:18:22

Morseovka

 

 Až jednou bude nejhůř, až mobilní telefony nebudou mít signál celulárních sítí , až sluneční bouře bude rušit digitální satelitní přenosy, budou ti co budou schopni odeslat formou přerušení světelného paprsku či elektrického obvodu informaci tomu, kdo ji bude schopen přijmout a správně vyhodnotit patřit mezi krále komunikace a velevážené specialisty . 

 

 značka pomocné slovo

A    • –             A–kát

B    – • • •        Blý–ska–vi–ce

C    – • – •        Cí–lo–vní–ci

D    – • •           Dá–la–va

E    •                 Erb

F    • • – •         Fi–li–pí–ny

G   – – •           Gró–nská–zem

H   • • • •         Hra–cho–vi–na

Ch – – – –        Chvá–tá–k nám–sám

I    • •              I–bis

J    • – – –        Ja–smín–bí–lý

K   – • –           Krá–ko–rá

L   • – • •         Lu–pí–ne–ček

M   – –             Má–vá

N   – •             Ná–stup (ná–rod)

O   – – –          Ó–náš–pán

P   • – – •        Pa–pír–ní–ci

Q  – – • –        Qí–lí–or–kán

R   • – •           Ra–rá–šek

S   • • •           Se–ke–ra

T   –                Trám (tůň)

U   • • –           U–če–ný

V   • • • –         Vi–no–bra–ní

W   • – –           Wa–gón–klád

X   – • • –         Xé–no–kra–tés

Y   – • – –         Ý–se–ztrá–cí

Z   – – • •         Zí–vá–E–va

 

1.    .----

2.    ..---

3.    ...--

4.    ....-

5.    .....

6.    -....

7.    --...

8.    ---..

9.    ----.

0.    -----

 

 

Premium Joomla Templates