Pátek, 23. Října 2020 04:40:30

Celni zpráva a GŘC

  Pokud se jedná o orgány Celní správy, je nutné připomenout, že se jich zrušení kontrol na vnitřních pozemních hranicích dotklo pouze nepřímo. Po vstupu České republiky do Evropské unie je celní dohled zajišťován především formou mobilních kontrol prováděných na pozemních komunikacích a tato forma kontroly by měla být i nadále zachována. Personální posílení pohraničních celních úřadů na mezinárodních letištích je závislé na vývoji pracovního zatížení příslušných pracovišť a charakteru provozu na jednotlivých letištích.

 

 

Premium Joomla Templates