Úterý, 27. Října 2020 23:57:20

Revoluční gardy v pohraničí

  Revoluční gardy (zkráceně RG) byly převážně dobrovolnické skupiny, které vznikaly v květnu 1945. Z iniciativy Vojenského velitelství byly skupiny organizovány do tří pluků RG - např. pluk 1 Albatros (Severozápadní Čechy, Liberecko), neregulérní - "revoluční" skupiny "Niva" a "Šumava" (Jižní a Západní Čechy). V Čechách byly RG podřízeny ministerstvu vnitra, resp. Komisi pro vnitřní národní bezpečnost.

Mezi hlavní úkoly mněla patřit kontrolní činnost a střežení důležitých objektů čerstvě osvobozené republice , patrilo sem i zajišťování nespolehlivých a podezřelých osob, zabavování majetku, výkon bezpečnostní, strážní a pořádkové služby. V součinnosti s vojenskými oddíly československé armády, zajišťování a soustřeďování němců určených k vysídlení .

 Postup RG byl často tvrdý až agresivní. Častým motivem jednání příslušníků RG byla bohužel dlouho živená touha po odplatě za násilí a vraždy či deportace do koncentračních táborů jejich příbuzných či přátel páchaných v době války právě nacisty a jejich přisluhovači ke kterým se tito deportovaní Němci při obsazování naší republiky hrdě hlásili , mnohdy zde ale hrála roli i touha po snadném obohacení a lidská závist.

 Z rozkazu pro II. prapor 1. pluku RG: "Protože všechny vrstvy německého obyvatelstva se přihlásily k nacistické myšlence, je nutno je všechny považovat za naše nepřátele". Podobně z Desatera pro čs. vojáka v pohraničním území: "...Nepřestaň nenávidět Němce... i německé ženy a hitlerovská mládež nesou vinu na zločinech Němců. ..."

Komentář předsedy Osídlovacího úřadu M. Kreysy

 "Nebyly to jen notorické asociální elementy, jež odjížděly do svého eldoráda na trofejní výpravy, byli to i obyčejní čeští občánkové, puštění z řetězu nacismu, z jejichž podvědomí se vynořila, neohrožena trestem, chamtivost a zločinnost. A k usmíření svědomí stačilo zneužití pásky RG nebo uniformy neopartyzána..."(M. Kreysa, České pohraničí, str.8)

Pro chování většiny příslušníků RG, si brzy tato uskupení vysloužili i hanlivou přezdívku "RABOVACÍ  GARDA" .

 Armáda usilovala o podřízení RG vojenskému vedení, což se při jejich živelném vzniku a dobrovolnickém charakteru nedařilo. Od 12. 6. 1945 Ministerstvo národní obrany nařídilo propustit členy, pokud nebyli povinni vojenskou službou nebo nevstoupili do nových útvarů Bezpečnosti. V červnu již do pohraničí odjížděly oddíly Národní bezpečnosti, a dne 30. 6. byl oficiálně zřízen Sbor národní bezpečnosti (SNB).

 

Premium Joomla Templates