Čtvrtek, 20. Února 2020 02:25:33

Deník kurzu RANGERS

Seznam článků

 

                                                                                                         zveřejněno zde se svolením autora
Ludvík Cimburek

 

Vím, že RANGER kurz je v porovnání s výcvikem SAS,
nebo NAVY SEAL rozmarnou procházkou.
Bohužel jsem je neabsolvoval a nemohu o nich psát.
 
Obsah


Obsah                                                                                 1
1. Vojenské speciální jednotky USA                                       2
1.1. Úkoly speciálních sil                                                       2
1.2. Velení speciálních sil                                                      3
1.3. Charakteristika vybraných speciálních jednotek               5
1.3.1. Delta force                                                                 5
1.3.2. Special forces                                                             5
1.3.3. 75. Ranger regiment                                                   6
1.3.4. SEAL                                                                         6
1.3.5. Další speciální jednotky americké armády                    7
1.4. Výcvik v armádě                                                           7
1.4.1. Kurzy                                                                        7
1.4.2. Kurz SERE                                                                 8
1.4.3. Kurz Special Forces pro velitele týmu                           8
1.4.4. Ranger kurz                                                               9

2. Deník                                                                            12
2.1. Co předcházelo Ranger kurzu                                       12
2.2. Několik poznámek k deníku                                          12
2.3. Nultý týden                                                                 13
2.4. První fáze - Fort Benning                                              14
2.5. Druhá fáze – poušť                                                      23
2.6. Opakovací výcvik druhé fáze                                        30
2.7. Poušť – podruhé                                                          33
2.8. Třetí fáze – hory                                                         37
2.9. Opakovací výcvik třetí fáze                                          42
2.10. Hory – podruhé                                                         42
2.11. Čtvrtá fáze – Florida                                                  46

3. Přílohy                                                                          50
3.1. Otázky                                                                       50
3.2. Ranger creed                                                              52
3.3. Seznam materiálu pro Ranger kurz                               54
3.4. MRE - Meal Ready to Eat                                              56
3.5. Hodnocení                                                                  57
3.6. 37 Ranger dovedností                                                  59
3.7. Operační rozkaz – OPORD                                            60

 
1.  Vojenské speciální jednotky USA
O problematiku speciálních jednotek jsem se dlouho zajímal, ale teprve v USA jsem získal ucelenější informace. V této kapitole předkládám údaje o úkolech a organizaci armádních speciálních jednotek USA, tak, jak se mi podařilo tyto informace sestavit. Čerpal jsem výhradně z časopisů, videokazet a dalších materiálů veřejně dostupných v USA.
Úmyslně jsem vypustil údaje, které (pokud vím) už byly v České republice publikovány. Anglické názvy jsem do češtiny překládal tak, aby co nejlépe popisovaly skutečnost a pro lepší orientaci v tématu jsem ponechal v textu i anglické termíny. Je možné, že česká vojenská terminologie používá jiné názvosloví.

Vojenské síly USA
Vojenské síly USA mají tři základní složky:
- US Army - Pozemní vojsko Spojených států
- USAF (United States Air Force) - letectvo Spojených států
- US NAVY - námořnictvo Spojených států
Všechny tyto síly mají své elitní jednotky, z nichž ale jen některé jsou zahrnuty pod velení speciálních sil a podílí se na speciálních operacích.

SO - Special operations (Speciální operace)
Jsou operace vedené speciálně vycvičenými, vybavenými a organizovanými silami proti strategickým nebo operačně-taktickým cílům, za účelem dosažení národních vojenských, politických, ekonomických nebo psychologických cílů. Tyto operace mohou být vedeny jak v době míru, tak za války. SO mohou podporovat konvenční operace nebo mohou být prováděny nezávisle, když použití konvenčních sil je buď nevhodné nebo neproveditelné.

 

Premium Joomla Templates