Úterý, 21. Května 2019 09:21:06

Q kódy známé i neznámé

 

  Q-kódy se stejně jako vše ve světě radiových vln vyvíjely a měnily. V dnešní době se však díky definitivnímu zrušení telegrafie v profesionálních službách Q-kódy používají pravidelně jen radioamatéři, kde je radiotelegrafie ještě provozována. V omezené míře se s Q-kódy můžeme setkat ve fone provozu u letecké pophyblivé služby. Nyní přináším seznam všech známých, jak používaných, tak i opuštěných Q-kódů.  

                
Většina kódů obsahuje jak otázku, tak i odpověď, či sdělení stejného charakteru. Pokud jde o otázku, přidává seve vysílání otazník.                   
                     

Kódy QA-QN označené hvězdičkou (*) nebyly uředně zavedeny.

Kódy QO,QR,QS,QT a QU jsou zakotvené v radiokomunikačním řádu všechny.

Ostatní jsou neoficiální - leč běžně používané.

Kódy QA-QN, QO, QU jsou určeny konkrétním službám, a proto jsou  specifické.                


QA  - letecká pohyblivá služba
QAA* Kdy myslíte, že doletíte do....?
QAB   Můžeme dostat povolení na let z.... do.... v letové hladině....? / Máte povolení na let.............
QAC* Vracíte se? / Vracíme se / Vraťte se!
QAD* Kdy jste odletěl z....? / Odletěl jsem z.... v ....hod.
QAE* Máte zprávy o.....? / Mám zprávy o......
QAF   Kdy jste minul....? / Minul jsem.... v....hod.
QAG   Zařiďte let tak, abyste doletěl do.... v.... hod.
QAH  Jakou máte výšku?
QAI   Bylo hlášeno letadlo v mé blízkosti? / Není hlášeno...........
QAJ* Mám hledat letoun.... v sousedství nebo....? / Hledejte letoun.........
QAK  Letí nablízku jiný letoun (nebezpečí srážky)? / Letí blízko vás........
QAL  Chcete přistát v....? / Přistanu v.... / Přistaňte v....
QAM  Poslední povětrnostní zpráva....
QAN  Přízemní vítr....
QAO  Výškový vítr....
QAP  Mám dále poslouchat pro vás na....kHz? / Poslouchejte..........
QAQ  Jsem blízko zakázaného (omezeného, nebezpečného) prostoru? / Jste blízko........
QAR  Mohu přerušit poslech na....min.? / Můžete přerušit poslech..........
QAS* Letíte nad zakázaným pásmem
QAT* Mám vysílat dále? / Poslouchejte před vysíláním, rušíte
QAU   Kde můžeme vypustit palivo? / Hodlám vypustit palivo / Vypouštím palivo.......
QAV* Volám vás
QAW  Hodlám postoupit po nezdařeném přiblížení
QAX* Zachytil jsem pilnostní signál
QAY   Zachytil jsem tísňový signál
QAZ   Nemohu přijímat, končím pro bouřku
QB -   letecká pohyblivá služba
QBA   Viditelnost....
QBB   Jaká je výška spodní základny mraků?
QBC   Můžete mi dát poslední meteorologická pozorování z letadla?
QBD   Jaké množství pohonných hmot vám zbývá? / Zbývá mi paliva na....hod. (min.)
QBE   Stahuji anténu
QBF   Letíte v mracích? / Letím v mracích v....m
QBG   Letíte nad mraky? / Letím nad mraky
QBH   Letíte pod mraky? / Letím pod mraky
QBI   Musí se dodržovat pravidla pro let podle přístrojů (IFR) z.... do....? / Dodržujte pravidla pro let podle přístrojů (IFR) z.... do....
QBJ   Jak vysoko je horní hladina mraků?
QBK   Letíte v bezoblačném prostředí? / Letím v...........
QBL* Jsem nucen přistát v....
QBM  Vyslal .... pro mne zprávu? / Zde je zpráva od.... vyslaná v....hod.
QBN   Letíte mezi dvěma vrstvami mraků? / Letím mezi........
QBO   Které je nejbližší letiště, které povoluje let podle pravidel letu za viditelnosti (VFR)? / Nejbližší letiště...................je....
QBP   Letíte střídavě v oblacích a mimo? / Letíme střídavě.............v hladině....
QBR* Nemohu podat zprávu.... v této podobě
QBS   Stoupejte (klesejte) do výšky....m
QBT   Jaká je dráhová dohlednost v.....? / Dráhová dohlednost v.... je....m
QBU* Jste si jist, že telegram je přesný? / Telegram není jasný
QBV   Dosáhli jste letovou hladinu....m? / Dosáhl jsem letovou hladinu........
QBW* Dostal jste telegram poslaný v...h? / Telegram jsem nedostal
QBX   Opustil jste letovou hladinu (prostor)? / Opustil jsem letovou.......
QBZ   Oznamte své letové podmínky vzhledem k oblačnosti
QC -  letecká pohyblivá služba
QCA   Můžeme změnit letovou hladinu z.... na....? / Můžete změnit.......
QCB   Způsobujete zdržení tím, že.... (1-vysíláte, když na vás není řada, 2-odpovídáte pozdě, 3-neodpovídáte na mé dotazy)
QCC* Jaká je volací značka SOPA, nebo OTC?
QCE   Kdy můžeme očekávat povolení na přiblížení? / Povolení na přiblížení očekávejte v.... hod.
QCF   Doba zdržení neurčitá. Povolení na přiblížení očekávejte nejdříve do....hod.
QCG* Mám převzít pro vás poslech na....kHz? / Převezměte...........
QCH   Můžeme rolovat na....? / Můžete rolovat...........
QCI    Udělejte ihned otáčku o 360° / Dělám ihned otáčku............
QCJ*  Můj příjem je na moment přerušen
QCK* Moje přístroje jsou v pořádku
QCL* Mám poruchu příjmu
QCM* Zdá se, že máte poruchu na příjmu
QCO* Jak zní můj signál? (Nemohu přijímat) / Váš signál zní (1-dobře, 2-špatně, 3-mění se)
QCP* Váš tón je špatný
QCQ* Váš tón je čistý
QCR* Váš tón se mění
QCS   Mám v příjmu poruchy
QCT* Můj příjem na KV je porouchán
QCW* Vaše značky se ztrácejí
QCX   Jaká je vaše úplná volací značka? / Moje značka je............
QCY   Pracuji s vlečnou anténou
QD -  letecká pohyblivá služba
QDB   Poslal jste zprávu.... příjemci....? / Nemohl jsem poslat...........
QDC* Telegram.... byl poslán po drátě
QDD* Telegram č.... byl odmítnut
QDF   Jaká je vaše hodnota D v....? / Jaká je hodnota D v....? / Hodnota D je.........
QDH* Co je příčinou tohoto rušení?
QDK* Odpovídejtě v abecedním pořádku podle volacích značek
QDL   Hodláte žádat o řadu zaměření? / Hodlám žádat..........
QDM   Jaký magnetický kurz mám sledovat do....?
QDO* Můžeteb požádat stanici.... aby vasílala svou volací značku a nepřetržitou čárku po.... min. na....kHz? / Požádám ...stanici............
QDP   Chcete přijmout radiotelegrafickou kontrolu? / Přijmu..........
QDR   Moje magnetické zaměření vzhledem k vám?
QDS* Nemohu teď přijmout radiotelegrafickou kontrolu
QDT   Letíte za dobré horizontální viditelnosti? / Letím............
QDU   Zrušte můl letový plán IFR
QDV   Letím za horizontální viditelnosti menší, než 1000 metrů
QDX* Přijal jsem radiotelegrafickou kontrolu
QDY* Magnetický kurz za bezvětří k ....je.... stupňů v.... hod.
QE -  letecká pohyblivá služba
QEA   Můžeme přejít dráhu před sebou? / Můžete...........
QEB   Můžeme otočit na křižovatce? / Na křižovatce rolujte takto....
QEC   Můžeme točit o 180° a vrátit se po dráze? / Můžete točit.........
QED   Mám sledovat naváděcí automobil? / Sledujte...........
QEF   Jsem na parkovišti? / Jste na parkovišti?
QEG   Můžeme opustit parkoviště? / Můžete opustit parkoviště / Opustil jsem parkoviště.
QEH   Můžeme rolovat na vyčkávací stanoviště dráhy....? / Můžete rolovat...........
QEJ   Můžeme rolovat na místo vzletu? / Jste na místě vzletu? / Můžete rolovat.........
QEK   Jste připraven na okamžitý vzlet? / Jsem připraven..........
QEL   Můžeme vzlétnout? / Můžete vzlétnout
QEM  Jakýn je stav přistávací plochy v....? / Stav přistávací plochy v.... je....
QEN   Mám čekat na svém místě? / Čekejte........
QEO   Mám uvolnit dráhu? / Uvolnili jste dráhu? / Uvolněte dráhu!
QES   Je v platnosti pravý okruh v....? / V.... je v platnosti pravý okruh
QF -  letecká pohyblivá služba
QFA   Povětrnostní stav v úseku od.... do....
QFB   Světla (1-přibližovací, 2-dráhová, 3-přibližovací a dráhová) jsou mimo provoz
QFC   Jaké je množství druh a výška oblačnosti nad....?
QFD   Je světelný maják v.... v provozu? / Můžete rozsvítit světelný maják v....? / Můžete zhasnout letištní světelný maják v....? / Světelný maják je v provozu. / Do doby, kdy přistanete zhasneme světelný maják v....
QFE   Jak mám nastavit tlakovou stupnici svého výškoměru, aby přístroj indikoval výšku nad používanou vztažnou úrovní? / Nastavte stupnici na .... milibarů, přístroj bude indikovat výšku nad úrovní letiště.
QFF   Jaký je v.... současný atmosférický tlak, přepočítaný na střední hladinu moře? / V.... je současný atm. tlak..............
QFG   Jsem nad vámi? / Jste nade mnou.
QFH   Mohu sestoupit pod mraky? Můžete........
QFI*  Letiště je osvětleno
QFK* Vypusťte rakety rudohnědé barvy
QFL* Vypusťte barevné rakety
QFM   V jaké výšce mám letět?
QFN* Nesvinujte anténu, dokud nedám znamení "konec vysílání"
QFO   Mohu přistát přímo z kurzu? / Můžete .........
QFP   Můžete mi dát poslední informace o.... zařízení v....? / Poslední informace jsou........
QFQ   Jsou přibližovací a dráhová světla rozsvícena? / ..... světla svítí / Rozsviťte ..........
QFR   Je můj podvozek poškozený? / Váš podvozek je poškozený
QFS   Je rádiové zařízení v.... v provozu? / ...... je v provozu / .....uveďte do provozu
QFT   Mezi kterými výškami v.... byla pozorována tvorba námrazy? / ....bylo pozorováno .....
QFU   Jaký je magnetický směr dráhy v používání? / Magnetický směr dráhy v používání je....
QFV   Řada přistávacích světlometů je rozsvícena
QFW  Jaká je délka dráhy v používání v....? / Délka dráhy.........je....
QFX   Pracujeme s pevnou anténou / Budeme pracovat........
QFY   Oznamte prosím současné povětrnostní podmínky pro přistání v.... / Podmínky jsou......
QFZ   Předpověď počasí pro oblast......
QG -  letecká pohyblivá služba
QGA* Mohu přistát okamžitě podle signálu majáku? / Můžete..........
QGB* Nemůžete přistát v.... podle radiového majáku
QGC   Vlevo (vpravo) od dráhy číslo.... jsou překážky
QGD   Ve vašem směru letu jsou ve výšce.... překážky
QGE   Jaká je moje vzdálenost k vaší stanici? / Vaše vzdálenost..........
QGF* Vaše poloha vzhledem ke mě....
QGG* Jak rychle chcete sestoupit?
QGH Mohu přistát podle pravidel o....?
QGI* Nemůžete přistát podle pravidel o sestupu mraky
QGJ* Omezte svá sdělemí na nezbytné minimum
QGK Letím tak, aby moje zeměpisné zaměření vzhledem k.... bylo na stupnici....
QGL Mohu vzlétnout do kontrolovaného pásma? / Můžete..........
QGM Nesmíte vzlétnout do kontrolovaného pásma / Opusťte kontrolované pásmo!
QGN Mohu přistát v....? / Můžete.........
QGO Nemůžete přistát v....
QGP Kdy jsem na řadě s přistáním?
QGQ Čekejtze na instrukce a zůstaňte ve výšce....
QGR* Mohu přistát v... bez okruhu vlevo? / Můžete.........
QGS* Nemůžete přistát v.... bez okruhu vlelo!
QGT Leťte ....minut opačným směrem, než dosud.
QGU Leťte ....minut magnetickým kurzem....
QGV Vidíte mě? / Vidím vás
QGW Je můj podvozek správně vysunutý?
QGX* Mohu přistát podle metody "ZZ"?
QGY* Nemůžeteb přistát podle metody "ZZ"
QGZ Udržujte směr na....
QH -      letecká pohyblivá služba
QHA* Užíváte poznávacího hesla nesprávně
QHB* Upozorňuji důrazně pro.... na zprávu...., kterou máte ve sbírce.
QHC* Volám vás na....kHz
QHD* Co je příčinou zdrření (špatného vysílání)?
QHE Oznamte, až budete na .... úseku přiblížení. / Jsem na...........
QHF* Váš kmitočet je příliš vysoký
QHG Můžeme se zařadit do provozního okruhu v letové hladině....? / Můžete.........
QHH Nouzově přistáváte? / Nouzově přistávám
QHI Jste....? (1- na vodě, 2- na zemi)
QHK* Vysílejte předběžnou výzvu, než začnete s dopravou
QHL* Od.... do....
QHM* PBL jak byla přijata. Ověřte, jeli třeba, od stan. odkud přichází a RPT.
QHN* Převezmeme goniohlídku na ....kHz
QHO* Nemohu / nemůžete užívat....
QHQ Můžete převést.... přiblížení v....? / Přibližujete se....?
QHR* Sdělte mi, až (tuto) zprávu.... obdrží příjemce.
QHS* Vypněte přístroje IFF na.... minut, vyjma letadla....
QHT* Uvedená stanice nechť předá automaticky zprávu ostatním
QHY* Upozorňujeme vás na....
QHZ Mám kroužit nad letištěm? / Kružte..........
QI -      letecká pohyblivá služba
QIA* Ověřte poznávací heslo poledního vysílání
QIB* Volací značka letounu, který vás sleduje je....
QIC Spojte se rádiem s.... na....kHz v .... hod.
QID* Je váš.... vadný? / Můj .... je vadný
QIE* Jakého kmitočtu užíváte?
QIF Na jakém kmitočtu pracuje....? / .... pracuje na.......
QIG* Zjistěte poslech a hlašte se na ....kHz pro druhé spojení
QIH* Přepněte na příjem na....kHz
QII* Urychlete odpověď na....
QIJ* Jeden, či více vysílačů zapojených do tohoto spojení má poruchu, ale spojení pokračuje na zbylých vysílačích. Do odstranění závady budou spojení opakována.
QIN* Přepněte na kmitočet....kHz a čekejte na volací značku letounu.
QIO* Rušíte tím, že jste neuposlechl příkazu počkat!
QIP* Spusťte (1-volacín zařízení, 2-zkušební pásku, 3-synchron. pásku, 4-dopr. pásku)
QIR* Deoeše pro základnu
QIS* Vysíláte teď s největší energií? / Vysílám.........
QIT* Zpráva byla automaticky předána stanici....
QIU* Je to vaše 1.,2.,3. žádost (odpověď)? / Toto je moje........
QIW* Co překáží automatickému příjmu?
QIZ* Užujte mžikového světla!
QJ -      letecká pohyblivá služba
QJA 1- Je moje pásta převrácená? 2- Jesou moje značky a mezery převrácené? / Vaše.........
QJB Použijete (1-rádio, 2-kabel, 3-telegraf, 4-dálnopis, 5-telefon, 6-přijímač, 7-vysílač, 8-reperforátor? / Použijeme.........
QJC Přezkoušíte svůj (1-rozdělovač vysílače, 2-automatický dávač, 3-perforátor, 4-reperforátor, 5-přijímač dálnopisu, 6-motor přijímače dálnopisu, 7-klávesnici, 8-anténní systém? / Přezkouším svůj.........
QJD Vysílám (1-písmena, 2-čísla)? / Vysíláte........
QJE Je můj frekvenční posun (1-velký, 2-malý, 3-správný)? / Váš..........
QJF Můj signál po přezkoušení monitorem je vyhovující (1-místně, 2-při vyzařování).
QJG Mám přejít zpět na automatické vysílání? / Přejděte zpět........
QJH Mám vysílat (1- zkušební pásku, 2-zkušební text)? / Vysílejte.......
QJI Budete trvale vysílat (1-značku, 2-mezeru)? / Budeme .........
QJK Přijímáte (1-trvalou značku, 2-trvalou mezeru, 3-předpětím pro značku)? / Přijímám.........
QJL* Předejte jen pro informaci
QJM* Zkontrolujte šifrování zprávy.... a opakujte
QJN* Přejděte na rámovou anténu goniometru na....kHz
QJQ Pošlete mi depeši uvedenou v....
QJP* Můj.... přístroj přechodně nfunguje
QJO* Tato zpráva byla předána mimo pořadí běžných čísel zpráv
QJR* Zpráva.... byla přijata adresátem v...hod.
QJS* Jaká je čitelnost mých signálů?
QJT* Radar nefunguje
QJW* Nepřestávejte v nepřetržitém poslechu na....kHz dokud nedostanete jiný příkaz
QJY* .... lze spojit radiotelegraficky
QJZ* Buďte připraven
QK -      letecká pohyblivá služba
QKA* Poznávací heslo této zprávy je....
QKB* Přibližovací maják je mimo provoz
QKC Stav moře v.... 1-dovoluje přistání na vodu, ale ne vzlet, 2-činí přistání na vodu velmi nebezpečným
QKD* Zdá se, že vaše relace vázne
QKF Můžeme být vystřídáni o.... hodině? / Můžete očekávat že budete vystřídáni.........
QKG Vystřídání se uskuteční....
QKH Ohlásíte podrobnosti pátrání po souběžných tratích / Jaký je při pátrání po souběžných tratích 1-směr pátrání, 2-vzdálenost mezi ujednotlivými tratěmi, 3- letová hladina ?
QKI* Nemůžete přistát podle přibližovacího majáku
QKJ* Můžu přiblížit posle přibližovacího majáku? / Můžete.........
QKK* Hlavní maják pracuje, vnitřní návěstní maják je mimo provoz
QKL* Můžete přistát podle přibližovacího majáku
QKM* Přibližovací maják v.... je v chodu
QKN Letadlo zjištěno v poloze.... kurz.... v....
QKO Které další složky se účastní operace? / Operace se účastní...........
QKP Jakým způsobem se pátrá?
QKZ* Hlavní maják přívodního radiového zařízení pracuje, vyšší signální maják je mimo provoz
QL -      letecká pohyblivá služba
QLA* Sdělte poznávací heslo své poslední zprávy
QLB Můžete vyzkoušet vysílání stanice, a nahlásit dosah a kvalitu jejího signálu?
QLC* Užijte kódové značky
QLD* Kdy bude nutná změna kmitočtu?
QLG* Szanice dočasně opustí síť (na ....min.)
QLH Budete současně vysílat na kmitočtech ....kHz a ....kHz? / Budeme současně.........
QLI* Jsem připraven vysílat volací značku
QLJ* Uvedený letoun se vrací na základnu
QLM* Zadržte mou zprávu.... pokud nebude ověřena její správnost
QLN* Zaměření neznámé stanice, vysílající na ....kHz ....hod.
QLO* Mám použít....? / Použijte ....
QLP* Předejte.... jen pro vysílání BAMS
QLQ* Vaše zaměření bylo....
QLR* Nepodnikejte už nic k předání zprávy....
QLS* Běžné číslo poslední zprávy od vás je....
QLT* Předáno poštou
QLU* Nemohu zjistit vaši polohu / Vaše zaměření.... bylo....
QLV Potřebujete ještě rádiové rařízení? / Potřebujeme...........
QLW* Zajistím poslech na....kHz
QLX* Použijte zkráceného goniometrického postupu
QLZ* Začněte vysíláním otáčivým majákem
QM -      letecká pohyblivá služba
QMA* Sdělteb poznávací heslo pro vysílání
QMB* Nemohl jsem předat zprávu
QMC* Měním stanoviště a budu udržovat spojení během přemisťování
QMD* Moje anténa byla poškozena
QME* Jsem připraven přijmout vaše zaměření na ....kHz
QMF* Váš kmitočet je správný
QMG* Stanice se hlásí do sítě
QMH Přejděte s vysíláním a příjmem na...., nebude-li spojení do...min, vraťte se na původní kmitočet
QMI Oznamte vertikální rozvrstvení oblačnosti v.... pozorované z vašeho letadla / Rozvrstvení je.........
QMJ* Zprávu nelze dešifrovat
QMK* Velitelství ... jsou vyňata
QML* Signalizujte přibližně určené zaměření
QMM* Jaké přednosti a pro koho jsou vaše zprávy?
QMN* Zaměření vaše....
QMO* Opakujte zprávu....
QMP* Stáhněte pásku o....
QMQ* Zaměřte podle otáčivých majáků
QMR* Vysílejte znovu zprávu....
QMS* Běžné číslo zprávy.... pokud nedošlo
QMT* Změnou běžného postupu tajistí stanice.... předání zprávy....
QMU Jaká je přízemní teploty a rosný bod v....? / Přízemní teplota a rosný bod......
QMW V jaké letové hladině je nulová izoterma Celsia? / Nulová izoterma je v....
QMX Jaká je teplota venovního vzduchu v....? / Teplota je....
QMY* Zaměřte a zakreslete polohu podle otáčivého majáku
QMZ Máte nějaké dodatky k předpovědi pro letový úsek........? / Dodatky jsou.....
QN -      letecká pohyblivá služba
QNA* Jsem připraven na velkou rychlost
QNB* Moje poloha podle otáčivého majáku....
QNC* Zavolejte mě zase.... na....kHz
QND* Naslouchám pro stanici.... na....kHz
QNE Jakou výšku bude indikovat můj výškoměr při přistání v.... , když mám tlakovou stupnici nastavenou na 1013,2mb? / Váš výškoměr bude .............
QNF* Přepněte na normální kmitočet....kHZ
QNG* Obnovte normální radiotelegrafické spojení
QNH Jakou hodnotu mám nastavit na stupnici svého výškoměru, aby indikoval nadmořskou výšku letiště, jakmile budeme na zemi? / Nastavte .............
QNI Mezi kterými výškami nad.... byla pozorována turbulence v....? / Byla pozorována .......
QNJ* Šifrujete nesprávně (1-služební signály, 2-volací značky)
QNK* Toto je služební depeše
QNL* Volaná stanice předá tuto zprávu příjemcům, za něž je odpovědná
QNM* Nemohu najít zprávu.... Dejte další identifikační údaje.
QNN* Zaměření je vzhleden k nepříznivým okolnostem jen přibližné
QNO Nemůžeme poskytnou požadované informace
QNP* Přerušte a začněte znovu s novou páskou
QNQ* Poloha podle křížové mapy....
QNR Přibližujeme se k meznímu bodu návratu
QNS* Nerozumím, co říkáte
QNT Jaká je maximální rychlost nárazů přízemního větruv....? / rychloste je....
QNV* Byla vám adresována následující zpráva podle rozvrhu "F"
QNW* Můžete ustat v poslechu do....hod.
QNX* Užijte lepšího pozadí
QNY Jaké jsou momentální povětrnostní podmínky a jejich intenzita v....? / Podmínky jsou.......
QO -      námořní pohyblivá služba
QOA Můžete pracovat radiotelegrafií (500kHz)? / Mohu pracovat.........
QOB Můžete pracovat radiotelefonií (2182kHz)? / Mohu pracovat.........
QOC Můžete pracovat radiotelefonií kanál (16)?
QOD Můžete se mnou pracovat (0-holandsky, 1-anglicky, 2-francouzsky, 3-německy, 4-řecky, 5-italsky, 6-japonsky, 7-norsky, 8-rusky, 9-španělsky) ?
QOE Přijal jste bezpečnostní signál vyslaný....? / Přijal jsem..........
QOF Jaká je jakost mých značek z hlediska použitelsnosti? / Jakost značek je (1-nepoužitelná, 2-sotva použitelná, 3-použitelná)
QOG Kolik záznamů máte k vysílání? / Mám k vysílání........
QOH Mám vysílat signál pro fázování....minut? / Vysílejte..........
QOI Mám vysílat svůj záznam? / vysílejte.......
QOJ Potřebujete poslouchat na kmitočtu....kHz signály radiových návěstidel pro označení místa neštěstí? / Poslouchám na kmitočtu..........
QOK Přijal jste na kmitočtu....kHz signály radiových návěstidel pro označení místa neštěstí? / Přijal jsem...........
QOM Vysílejte jen zprávy následující a vyšší přednosti.
QON Nemohu zjistit vaši polohu
QOP Nedodržujete síťovou kázeň
QOQ Maják bude v chodu od... do...
QOR Předejte tuto zprávu....
QOU Maják teď nemůže být uveden do chodu
QOW Zavolám vás znovu, jakmile to bude možné
QOX Snižte poněkod kmitočet, na novém vysílejte 5x volací značku
QOY Zvyšte poněkud kmitočet, na novém vysílejte 5x volací značku
QOZ Maják.... už není potřeba
QP -      kódy obecné platnosti
QPA Poznávací heslo je....
QPB Vaše frekvence se )1-zvýšila, 2-snížila).
QPC Odpovídejte za mě na výzvy na kmitočtu....kHz
QPD Maják je v chodu na....kHz
QPE Toto je operační zpráva
QPF Budu vysílat volací značku na kmitočtu....kHz
QPG Převezměte kontrolu sítě pro.... do....
QPH Snižte o trochu kmitočet, abyste odstranil rušení
QPJ Zvyště o trochu kmitočet, abyste odstranil rušení
QPK Přesnost následující zprávy je pochybná
QPL Tato zpráva se předává se zkomolenou volací značkou
QPO Následujhící opakování (odpověď) na QMO
QPP Vaše kolace (1-odlišná, 2-vynechána)
QPR Předejte tuto zprávu příjemci.... po návratu na....
QPS Změňte číslo běžné zprávy na....
QPT Loď využívající volací značku.... spolupracuje s námi
QPV Vysílejte zprávu pro.... na....kHz
QPW Vypínám do....
QPX Zkontrolujte správnost posledního QDM
QPY Prováděcí signál byl dán....
QQ -      námořní pohyblivá služba
QQA Opakujte číslo
QQC ....bude za mě odpovídat na výzvy
QQF Slyším vás nejlépe na....kHz
QQH Zpráva byla předána na....
QQI Vysílejte volací značky....minut
QQJ Zpráva byla přijata v....hod.
QQK Sdělte, co se stalo se zprávou.
QQL ....zpráva se opakuje pro vaši informaci
QQM Přesný duplikát
QQN Snažte se dostat zaměření od....
QQO Tato zpráva byla předána.... k provedení
QQP Zkontrolujte správnost posledního QDR
QQR Vysílejte pro mě metodou "F"
QQS Síla signálů skupiny je....
QQT Máte odpověď na zprávu....? / Mám odpověď.........
QQU Dejte mi vaší zprávu, postarám se o vyřízení
QQV Vysílejte volací značky zřetelněji
QQW Následující stanice jsou na poslechu
QQX Tato zpráva se můžen poslat jakýmkoliv způsobem kromě rádia
QQY Tato zpráva se musí šifrovat
QR -      kódy obecné platnosti
QRA Jaké je jméno vaší stanice? / Odpověď
QRB Jaká je přibližná vzdálenost mezi námi? / Odpověď
QRC Který podnik (správa) vyrovnává poplatkové účty vaší stanice? / Odpověď
QRD Kam plujete, letíte, odkud přicházíte? / Odpověď
QRE Kterou hodinu počítáte, že se dostanete do....? / Odpověď
QRF Vracíte se do....? / Odpověď
QRG Můžete mi sdělit můj přesný kmitočet? / Odpověď
QRH Kolísá můj kmitočet? / Odpověď
QRI Jaký je tón mého vysílání? / Odpověď (1-dobrý, 2-proměnlivý, 3-špatný)
QRJ Kolik máte připraveno radiotelefonních volání? / Odpověď
QRK Jaká je čitelnost mých značek? / Odpověď (1-špatná, 2-střední, 3-dost dobrá, 4-dobrá, 5-výborná)
QRL Jste zaměstnán? / Jsem zaměstnán
QRM Jste rušen interferencí? / Jsem rušen.......
QRN Jste rušen průmyslovým nebo atmosférickým rušením? / Odpověď
QRO Mám zvýšit vysílací nvýkon? / Zvyšte.....
QRP Mám snížit vysílací výkon? / Snižte vysílací výkon / Vysílám malým výkonem
QRQ Mám vysílat rychleji? / Vysílejte rychleji
QRR Jste připraven použít automatických přístrojů? / Odpověď
QRS Mám vysílat pomaleji? / Vysílejte pomaleji
QRT Mám přestat vysílat? / Pestaňte vysílat
QRU Máte něco pro mě? / Nemám pro vás nic
QRV Jste připraven? / Jsem připraven
QRW Mám uvědomit.... že ho voláte na ....kHz? / Uvědomte prosím........
QRX Kdy mě znovu zavoláte? / Zavolím vás.......
QRY Jaké je mé pořadí? / Vaše pořadí je....
QRZ Kdo mě volá? / Volá vás....
QS -      kódy obecné platnosti
QSA Jaká je síla mých značek? / odpověď
QSB Kolísá síla mých značek? / Odpověď
QSC Jste nákladní loď? Odpověď
QSD Je má manipulace vadná? / Vaše manipulace.......
QSE Jaké je odhadované snesení záchranného zařízení? / Odpověď
QSF Vykonal jste záchranné práce? / Odpověď
QSG Mám vysílat .... telegramů najednou? / Vysílejte......
QSH Můžete provést cílový let s pomocí vaší zaměřovací stanice? / Odpověď
QSI Nemohl jsem přerušit vaše vysílání
QSJ Kolik činí poplatek do.... včetně vašeho vnitrozemského poplatku? / Poplatek činí......
QSK Můžete poslouchat mezi značkami? / Mohu poslouchat mezi........
QSL Můžete potvrdit příjem? Potvrzuji příjem
QSM Mám opakovat poslední telegram který jsem vyslal? / Opakujte........
QSN Slyšel jste mě na.... kHz? / Slyšel jsem.......
QSO Můžete pracovat s....přímo, nebo prostřednictvím jiné stanice? / Mohu pracovat....
QSP Chtěl byste dopravit dále....zdarma? / Mohu dopravit......
QSQ Máte na palubě lékaře? / Mám........
QSR Mám znovu zavolat na volacím kmitočtu? / Volejte znovu.......
QSS Kterého pracovního kmitočtu použijete? / Odpověď
QSU Mám odpovídat na nynějším kmitočtu, nebo na....kHz? / Odpověď
QSV Mám vysílat řadu V na tomto kmitočtu nebo na ....kHz? / Vysílejte řadu.......
QSW Chtěl byste vysílat na nynějším kmitočtu, nebo na....kHz? / Budu vysílat .........
QSX Chtěl byste poslouchat .... na....kHz? / Poslouchám na..........
QSY Mám přejít na jiný kmitočet? / Přejděte........
QSZ Mám vysílat každé slovo, nebo každou skupinu několikrát? / Vysílejte........
QT -      kódy obecné platnosti
QTA Mám zrušit telegram číslo....? / Zrušte .........
QTB Souhlasíte s mým počítáním slov? / Nesouhlasím s vaším.........
QTC Kolik telegramů máte k odvysílání? / Mám pro vás..........
QTD Co vylovilo záchranné plavidlo, nebo letadlo? / Odpověď
QTE Jaké je pravé zaměření vzhledem k vám? / Jaké je pravé zaměření vzhledem k....? / Jaké je pravé zaměření.....vzhledem k.....?
QTF Sdělíte mi vaši polohu vyplývající ze zaměření vyplývající z vašich zaměřovacích zařízení? / Poloha vaší atnice vyplývající ze zaměření provedených mnou.......
QTG Vyšlete dvě čárky každou o deseti sekundách a za nimi svou volací značku / Vyšlu dvě.......
QTH Jaká je vaše poloha? / Odpověď
QTI Jaký je váš pravý kurz? / Odpověď
QTJ Jaká je vaše cestovní rychlost? / Odpověď
QTK Jaká je rychlost vašeho letadla vzhledem k zemskému povrchu? / Odpověď
QTL Jaký je váš pravý kurz? / Odppvěď
QTM Jaký je váš magnetický kurz? / Odpověď
QTN V kolik hodin jste opustil....? / Odpověď
QTO Vyplul jste v zvnitřního přístavu? / Vyplul jsem........
QTP Vplujete do vnitřního přístavu? / Odpověď
QTQ Můžete se mnou komunikovat podle mezinárodní signální knihy? / Budu korespondovat podle......
QTR Kolik je přesně hodin? / Odpověď
QTS Vysílejte svou volací značku pro mé naladění. / Budu vysílat.......
QTT Značka totožnosti, která následuje, je přeložena na jiné vysílání.
QTU Sdělte, pro které hodiny je vaše stanice otevřena. / Odpověď
QTV Mám za vás bdít na kmitočtu....kHz? / Bděte ..........
QTW Jaký je stav osiob, které přežily katastrofu? / Odpověď
QTX Můžete nechat svou stanici otevřenou až do nového pokynu z mé strany? / Má stanice zůstává otevřena......
QTY Směřujete k místu nehody? / Směřuji k.......
QTZ Pokračujete v pátrání? / Pokračuji........
QU -      námořní pohyblivá služba
QUA Máte zprávy o....? / Zde jsou zprávy o....
QUB Můžete mi dát po řadě údaje o....? Zde jsou údaje........
QUC Jaké je číslo posledního telegramu, který jste přijal ode mě? / Odpověď
QUD Zachytil jste pilnostní signál vyslaný....? / Zachytil jsem........
QUE Můžete telefonovat v....(řeč), je-li třeba s tlumočníkem? / Mohu telefonovat.......
QUF Zachytil jste tísňový signál vyslaný....(volací zančka)? / Odpověď
QUG Budete nucen snést se na moře? / Budu nucen........
QUH Sdělte mi momentální atm. tlak přepočtený na hladinu moře. / Odpověď
QUI Jsou vaše navigační světla rozsvícena, / Odpověď
QUJ Sdělte mi pravý kurz který mám sledovat, abych k vám doplul. / Odpověď
QUK Sdělte mi stav moře pole pozorování v.... / Odpověď.
QUL Sdělte mi stav hladiny moře podle pozorování v.... / Odpověď
QUM Mohu opět započít s normální prací? / Můžete......
QUN Prosba k lodím v mé blízkosti, udejte polohy, kurz a rychlost. Má poloha, kurz a rychlost.........
QUO Mám pártat po....? / Pátrejte..........
QUP Sdělte mi svou polohu (1-světlometem, 2-kouřem, 3-světelnými raketami).
QUQ Nařiďte svůj světlomet na mraky pokud možno přerušovabně, až uslyšíte moje letadlo, nařiďte proud světla na vodu. / Mám nařídit svůj světlomet.........?
QUR Ti, kteří přežili katastrofu (1-obdrželi záchrannou výzbroj, 2-byli přijati na loď, 3-byli dostiženi záchrannou četou na zemi)
QUS Zpozoroval jste osoby, které přežuily katastrofu, nebo pozůstatky? / Zpozoroval jsem......
QUT Je místo neštěstí označeno? / Místo neštěstí je označeno
QUU Mám řídt loď nebo letadlo volací značko nebo čárkami na mou polohu? / Odpověď
QUW Jste v oblasti pátrání / Jsem v oblasti........
QUY Bylo upozorněno na umístění záchranného zařízení? / Bylo upozorněno na........
QV -      kódy obecné platnosti
QVA Užijte ručního klíče
QVC Hlaste, až navážete spojení s....
QVH Počkejte ve vzdálenosti ....mil
QVJ Radar (1-v chodu, 2- mimo provoz)
QVO Opakuji, co jsem vysílal v....hod.
QVT Vysílejte pro mě na....kHz a nečekejte na potvrzení
QVU Cvičná zpráva
QVZ Nemohu vyhovět
QW -      kódy obecné platnosti
QWA Váš perforátor je vadný
QWB Moje zeměpisné zaměření od vás je....
QWF Budu vysílat ladící signál na....kHz
QWH Můžete se vrátit na základnu podle radaru
QWI Ukazatele zprávy.... znějí správně
QWL Odpovídáte pomalu na mé žádosti om opravy
QWM Neposílejte tuto zprávu rádiem
QWN Zaměření je spolehlivé
QWO Naslouchejte u radiotelefonu
QWP Vyše vysílání má silné přebytečné vyzařování
QWQ Můžete se přiblížit podle radaru na....
QWR První radiostanice, kterou byla předána tato zpráva je....
QWS Nepoužil jsem běžného čísla zprávy
QWW Sdělte, kdy a kterou stanicí byla předána tato zpráva
QWX Letiště..... se nehodí pro přistání....
QWY Zapněte IFF
QWZ Užívám....
QX -      kódy obecné platnosti
QXA Spojte mě v.... spustím volací pásku
QXB Nemohu vás těď zaměřit, volejte znovu za ....min.
QXC Kdy jste mě slyšel naposledy? / Odpověď
QXD Přibližovací maják radaru je mimo provoz
QXF (1-zapněte, 2-vypněte) radar
QXJ Pokračujte v zaměřování
QXK Přepněte na gonio
QXL Pošlete telegraficky poštou
QXN Jaké je mé goniometricé zaměření z....?
QXO Naslouchejte pro novou vysílačku
QXP Vaše tečky jsou příliš (1-silné, 2-slabé)
QXQ Modulace
QXR Zprávu původně šifroval....
QXV Budu vysílat současným klíčem na ....kHz a ....kHz
QXW Posílejte dopravu pro.... přes.... na....kHz
QXY +Naslouchejte na goniometru na....kHz
QY -      kódy obecné platnosti
QYA Připravuji zprávy pro vysílání
QYB Zařaďte tuto zprávu do rozvrhu
QYC Jsem ve spojení
QYD Vysílejte 12 palců prázdné pásky rychlostí....
QYF Přepínám přijímač na....kHz
QYG Pracujte (1-simplex, 2-duplex)
QYH Volací značka blížící se lodi je....
QYI Vysíláte nepřetržitou značku
QYM Tato zpráva se může poslat kterýmkoliv pojítkem
QYN Zaměření vaše.... a jemu odpovídající moje....
QYO Poslední slovo od vás bylo....
QYR Předejte tuto zprávu....
QYQ Opakujte všechny zprávy o nepříteli
QYT Žádám o časový signál
QYY Signál kontrolovaný monitorem
QYZ Vaše světlo je nečitelné
QZ -      kódy obecné platnosti
QZA Pracuji s letounem v letu
QZC Jsem ve spojení s.... na ....kHz
QZF Nalaďte svůj vysílač na můj kmitočet
QZM Potvrzuji zprávu
QZO Poslední slovo vámi vyslané bylo....
QZQ Nemohu předat vaši zprávu.... do....hod.
QZU Nalaďte se na.... / Jste naladěn na?
QZW Jsem naladěn na....? / Naladím se na....
QZY Neslyším vás
QZZ Váš služební signál ....hod. (1-je nesrozumitelný, 2-nemáme)
 
   
značka výsledek
QRA volací znak
QRG kanál
QRM rušení
QRT konec
QRV příjem
QRX čekej
QSA hlasitost
QTH poloha, místo
QSY změna kanálu
QRS vis. pomalu
QSP relátko
QRM rušení jinou stanicí
QRB vzdálenost mezi námi
QSO radiové spojení
QRZ kdo mě volá
QTR přesný čas je...
BCI rušení rozhlasu
CQ všeobecná výzva (mezinárodní)
RX přijímač
TVI rušení televize
TX vysílač
AM Amplitudová modulace
ANT Anténa
BAND Kmitočtové pásmo
BCI Rušení rozhlasu
DE Z, od
DX Dálkový příjem, spojení ...
FM Kmitočtová (frekvenční) modulace
GP Vertikální anténa
HAM Amatér vysílač (radioamatér)
PEP špičkový výkon
PM Fázová modulace
PSE Prosím
RS Report - info o čitelnosti a síle signálu
RX Přijímač, přijímání
SWR Činitel stojatých vln (ČSV= PSV)
TNX Děkuji
TVI Rušení televize
TRX Transceiver (radiostanice)
VIA Prostřednictvím
XYL Manželka
YL Přítelkyně, slečna
44 dobrou noc
50 šťastnou cestu
51 hodně pěkných spojení (pozdrav)
55 hodně pracovních úspěchů
66 nápodobně
73 opatruj se
74 nenech se chytit (vytočit)
77 bez komentáře
88 líbám tě
99 zmizte, mor na tebe
105 dobrou noc, sladké sny
107 ať se blesky vyhejbají
600 telefon (Mám telefon !)

 

Premium Joomla Templates