Středa, 28. Října 2020 00:29:44

A slovník

 

Vojenský slovník vševojskový

 

absík - absolvent vojenské katedry, AVKVŠ (též "ešus, kolejnička, špagát")

áčko - nepřítomnost, absence; označení vycházkového oděvu (srv. béčko, céčko)

akce jehla - záměrné vyhýbání se povinnostem, viz. zašít se

akustik - člověk řeči přidrzlé, leč originální; mluvčí skupiny

antilobogin - brom; činidlo potlačující erotické pnutí (srv. "lobogo"); přidáváno zejm. do čaje

arma - prodejna potravin a hygienických potřeb, obvykle dobře propojená s civilním prostředím, armádní magazín (magazín ve smyslu sklad, zásobárna)

armydasky - plátěná sportovní obuv khaki barvy

asiné - popření tvrzení

atombordel - fiktivní ochrana proti zbraním hromadného ničení, zahrnující "atomkecky" a slušivý igelitový kabátek s kapucí

atomkaše - mdlý pokrm z rozvařených hrachových zrn

atomkecky - plaštové sáčky navlékané na nohy jakožto obrana proti radioaktivnímu spadu

azor - voják, který si vzorně plní své povinnosti

 

bagr - jídelní náčiní staršího ročníku, ohnutá hliníková lžíce

bahamy - veget, pohoda, klídek

bahňák - ženista (častěji pl. - bahňáci)

balíček - označení množství čehokoliv, o něco méně než "hafo"

banány - vojenské pyžamo (díky jasně žluté barvě)

barák, baráky - ubytovací jednotky dřevěné nebo kamenné, budovy kasáren

barevná hudba - cyklické oblékání pyžama, tepláků a "maskáčů" v časovém limitu; v době, která není určená pro spánek se "myš" převleče do pyžama, zalehne do spacáku a na daný signál se musí v časov- ém limitu dostavit na určené místo v určené ústroji (nejen pro pobavení mazáků)

barva - tento signál vysílá každá osoba, která si na veřejnosti uleví (tj. prdne)

basa - posádková věznice

basista - vězeň

basman - dozorčí posádkové věznice; voják zajišt'ující chod věznice, vězeň

basmankvádro - montérkové kalhoty, kongo a baret

batalion - prapor

baterie - vojenská organizační jednotka dělostřelectva; skládá se ze tří čet

batman - šmouha po podrážce kožené kanady na linoleu

bazmek - z mad'arštiny, ve významu "takový to jiný "

bažant - pojmenování vojáku základní služby od narukování do 6 odsloužených měsíců (při 2 letech služby)

béčko - obnošený vycházkový oděv, používaný v kasárnách při výcviku

béfko, bevko - BVP, bojové vozidlo pěchoty

bendžo - pomůcka určená k poklidu rajónů, vpodstatě kartáč s násadou; "bendžovat" = uklízet s tímto nastrojem

bendžovat - uklízet za pomoci bendža

beziny - vojenský trest, po určenou dobu nemá voják nárok na vycházku (má to bez)

bidlo - postel vojáka I. ročníku (srv. "regál"), nachází se v patře nad regálem.

bigobus - obrněný transportér

bigmen - příslušník motostřeleckého vojska

bigoš - příslušník jiného druhu vojska nez mluvčí; příslušník motostřeleckého vojska; příslušník pozemního vojska (údajně pochází z termínu "bigo" = bahno), bigoš polní vzduchem chlazený - dává jasný smysl: příslušník pěchoty je v plné polní na slunci - chladí jej jen vzduch při běhu

bigošák - osobní příruční sešit motostřelce obsahující většinou popisované, příležitostně i obrázkové erotično, sloužící převážně k vyrovnání hormonálních nerovnováh vlastníka

bigoška - čepice vz. 85

bílá šlechta - příslušníci bílé šlechty jsou oblečeni v bílém (kuchaři a "lapiduši")

blaf - nepoživatelné jídlo, též "humus"

blátošlapové - pěšáci (opovrženíhodný termín srovnatelný s "bigošem")

blembák - helma

blešák - bleší trh, tj. kontrola, při níž si voják musí všechny své věci vyložit ze skříně ven. Vyndané věci všech obyvatel ložnice skutečně připomínají tržiště

boby,bobky - strach, "mít bobky" = mít strach, mít "lepičku" lepí ti

bonus, mít bonus - mít povinnost nasluhovat (obvykle za porušení voj. řádu)

bonusák - voják, který nasluhuje (poté co všichni ostatní vojáci jeho nástupního termínu už jsou doma)

bonz, bonzovat - informovat někoho (většinou nadřízeného) o něčí činnosti (většinou nekalé), donášet, teplej bonz – bonzovat zatepla – tj. neprodleně

bonzák - odznak "vzorný voják"

BOPO, BORO - bojový poplach; bojové rozdílení (použitelné též jako trest: voják nesmí opustit kasárna a po vyhlášení signálu "BORO" se musí v daném intervalu dostavit na dané místo v dané ústroji

borůvka - označení příslušníka letectva a protivzdušné obrany, mají totiž modré barety

bouchat službu - být zařazen do služby

bratislava (obe, sin) - obrácení vojákovy sříňky vzhůru nohama, takže zvenčí připomíná bratislavský hrad. Uvnitř se pochopitelně vše zpřehází (jedna z forem šikanu). Vtip: "Jaký je rozdíl mezi stolíkem obráceným vzhuru nohama a Bratislavským hradem ?" Žádný: "ctyri vežicky (nožicky) a uvnitř bordel" ... tento vtip má nekolik vnitřních významu - v době (za komančů), byl Bratislavský hrad v dezolátním stavu zevnitř i když to zvenku nebylo znát. Je to obdoba s tím co dělali mazáci zobákům: Bratislavský hrad - obraceli jim "stolíky" vzhůru nožičkama a uvnitř byl po otevření dvířek "bordel"

brčál - baret pozemního vojska, který je příznačně zelené barvy

brnka - brigáda rychlého nasazení

brnkačka - snadno vykonatelný rozkaz (např. "na regály rozchod")

brzda - ten, kdo zdržuje, nebo něco nepochopil; povel "odbrzdi se" je obvykle kombinovaný s naznačením odbrzdění ruční brzdy (pravou rukou) a syčením s-ssss; též ohnutý lem "bigošky" (mazácký výstřelek), též chleba

budíček - začátek dne, konec noci

bufet - gurmánský pokrm pro starší ročník, připravovaný povětšinou v době kdy je mladší ročník nejvíce vytížený (a z ingrediencí nakradených v kuchyni)

bufetland - vojenská jídelna (srv. "krmelec")

bufet-skříňka - jedna ze skříněk na rotě, kde jsou přechovávány ingredience pro "bufet"

buřtkanón - proviantní služba, polní kuchyně, je mobilní, přepravuje se za vozidlem a připomíná vzhledem i způsobem připojení a přepravy dělo či kanon.

buzerák, buzerplac - prostranství větších rozměrů, kde se zpravidla odehrává "pořadovka" a nástupy, (dle Zákl-Ř-1 "nástupistě pluku")

bydlet - spát; obvykle ve spojeni "jít bydlet"=jít spát

být splantaný - být vytřeštěný, zmatený, "nevědět která bije" - obvykle vlivem pocitu nezvládnutelnosti úkolu či velké odpovědnosti - projevuje se např. zmatenými odpověd'mi na dotazy

 

céčko - označení civilního oděvu, ukrytého v prostorách kasáren (srv. "áčko, béčko")

cent'ák, cent'áček - jeden "cm" z krejčovského metru, zakoupený vojákem když to má za 150

cep - hovno

cest'ák - dokument opravňující k opuštění vojenského objektu za účelem služebního jednání

cíčko) - cigareta

cikánský den - neplánovaná forma kontroly úplnosti výstroje jejímž účelem je trestání vojáků. Provádí se většinou na "buzeráku" nebo na jiném vhodném prostraništi, kde si všichni vojáci na svých spacácích rozloží výstroj, která je hromadně a na povel kontrolovaná. Jsou vyvolávány jednotlivé součásti výstroje a vojáci musí prokazovat že je mají zvednutím nad hlavu (například na povel "trenyrky" musí voják prokázat fyzicky vlastnictví předepsaného počtu trenýrek včetne těch na sobě). Cikánskému dni většinou předchází požární poplach včetně vystěhování baterie nebo roty. Speciálním druhem cikánského dne je "kontrola před odjezdem na cvičení". Byl jsem svědkem toho, že se delala s čistou výstrojí a spacákem na rozbahněné zemi.

cip, cyp - ostravsky "kokot", použitelné pro srovnání: "to je zima jako cip"

cimra - vojenská ložnice

cít'a - citlivka, člověk "mající málo v paži"

civil - vytoužený sen každého vojáka

civilisti - mazáci s číslem pod 50

CS, céeska - celodenní směna, 24 hodinová služba

 

čas, mít čas - "Máš čas?!" - řečnická otázka ekvivalentní větě "Tuto činnost vykonáváš příliš pomalu!". Jedna z forem šikanu mladších vojáků, používaná ve chvíli, kdy oslovený už evidentně zrychlit nemůže

černý - příslušník PTP (pracovně technického pluku), podle černých výložek používaných v padesátých letech

čerňáková bunda - jedna z civilně nejpoužitelnějších částí oblečení

čerňáky - montérky pro "tankány"

četa - vojenská organizační jednotka, skládá se ze tří družstev, tři čety tvoří baterii

čévéóčko - číslo vojenské odbornosti; krycí číslo funkce pro kterou je voják vychováván

čísla - večerní prověrka stavu vojáků

číslo - počet dnů zbývajících do civilu, základní charakteristika každého vojáka

čoboli - Slováci (srv. "pauzáci, šalení, švédi")

ČOP - černé opustění posádky, tj. bez vědomí VZP

ČOT, čotka - četa oprav techniky

čtvrtka - druhý pomocník dozorčího brigády; obvykle absolvent KVZ , který je v rámci držení 24 h služby k ruce pomocníku dozorčího brigády ("půlce")

ČTZ, čétézetka - četa týlového zabezpečení

 

dana - samohybná kanónová houfnice 152mm, vz. 77

dap - dozorčí autoparku

dát výmak - dát ostatním VZS signál "výmak" a tím je upozornit na blížící se zásah VZP směřující k odhalení nedovolené činnosti. Na některých rotách u VUMV 2220 také zařízení sestávající ze zdroje, tlačítka telefonu, dozorčího roty a sluchátek na pokojích VZS - tímto zařízením byl dáván signál "výmak"

deka - druh trestu uplatňovaný zvlaště mezi mladými vojáky za zradu party (čísla), při němž je na trestaného hozen spacák či deka a je bit "jako žito"

dělat svopku - kontrola, při níž musí vojáci jednotlivě předvést nadřízenému přidělenou osobní výstroj za účelem zjištění, co jim chybí. To, co vojákovi při této kontrole chybí, zaplatí a nafasuje si nové

dělbuch, dělomrd - dělostřelec

dérvépér - denní rozkaz velitele praporu; formální zakončení výcvikového dne

devadesátpětky - současný maskovací oděv vz. 95

dévét'ák - VZP, určený k čmuchání po kasárnách po pracovní době (dozorčí útvaru), sídlí v dévéťárně

dévéťárna - místnost, kde "dévét'ák" sídlí, příslušná služba; též označení pro "dévét'áka", odvozené z ráže pistole na opasku

diagnosa OJ (TOJ) - nejčastěji používaná diagnosa vojenských lékařů, znamenající, že dotyčný ojebává (respektive těžce ojebává)

diliňák, dylina - hloupý, neschopný voják

doranka - vycházka, jejíž konec je stanoven až na ráno dalšího dne

dozor - zlý hlas na 2. konci drátu, kontrola spojařů, nadřízený ve službě

drak, draci - noví vojáci (rukují na podzim), srv. "jožka","hektar", "kafka", "ptáci","bažanti","myši","klofáci","holubi" atd.

drozd - nováček, voják nástupního ročníku

drsná planina - šikan při výcviku

družstvo - nejmenší organizační jednotka, zpravidla osádka tanku, děla či raketometu, osádka raketometu jsou velitel, řidič, miřič a obsluha (nabíječ)

důchodky - plátěné vycházkové "kanady"

dupání - nácvik pochodování ve tvaru

dusivka - nedělní snídaně, suchá buchta

dvacky - náboje ráže 20mm střílené z tanku vloženou hlavní

dvakrát! - "Já taky" nebo též "Souhlasím". Bezvýhradný souhlas s něčím předchozím výrokem, např: "To je pakárna" - "Dvakrát!", možno zdůraznit slovy "Dvakrát pakárna", další navazují slovy "Třikrát!" atd.; ve smyslu "Pro mě též" při vyžadování drobných úsluh, např. "Sežeň něco k pití!" - "Dvakrát něco k pití" - "Třikrát!" atd. Při větším množství se přechází na stupnici "balíček - hafo - po kokot", např. "Sezen hafo chleba", další přebíjí "Sezeň po kokot chleba" nebo též "Sežeň dvakrát hafo chleba"

džíska - svrchní bunda, kabát oděvu vzor 95

 

echo - ešus (jídelní nádobí třídílné); také "dát někomu echo" - přitisknout dotyčnému ešus dutou strano na ucho a praštit do něj z opačné strany lžící (t.j. "bagrem"); toto obvykle provádí mazák bažantovi

eklhaft - odporné

elpíčko - plochá čepice, velikostí a tvarem připomínající gramofonovou desku LP; tankista

enzety- nedotknutelné zásoby; železné zásoby

éro - tank (srv. "konzerva, škopek")

erpégéčko) - pancéřovka, RPG7 ruční pancéřový granát

ešus, ešák - absolvent vojenské katedry, zdrobněle též "et'ut'", jídelní nádobí

 

fajfka, faja - cigareta, čili "Ohřej mi fajku" - "Zapal mi cigaretu".

felčar - vojenský lékař

feldflaška, felina - polní láhev

flaksa, flaksman - voják základní služby, mající službu v kuchyni (škrabání brambor atd.); též služba v kuchyni jako taková

flastr - trest; především je tím míněn trest vězeni'; viz též "oflastrovat" - uložit trest

fox, foxík - klid, klídek; značí nicnedělání

foxovat - simulovat (nemoc); později synonymum pro : být nemocen, být na ošetřovně

frajtr - svobodník, velitel družstva, který má za úkol "točit" mladé

frčka - součást hodnostního označení

funglovka - zbrusu nova součást výstroje (nepoužívaná); též mladý vojín těsně po prodělání přijímače

fungovat - mít se k dílu, "ešus funguj!" - pobídka k činnosti absolventů voj. kateder

furťák - voják z povolání, má to na furt; též žák vojenské školy

fyzička - kontrola fyzické přítomnosti vojáků; provádí se zejména v "přijímači"

 

gardový - vzorně uklizený, v naprostém pořádku

gorodek - strážní gorodek, místo pro poučení vojáků před nástupem do stráže; cvičební prostor

grácnout (někoho) - přistřihnout někomu křidýlka, zabránit mu v něčem, možno též použít jako citoslovce "Chtěl jsem jít na vycházku a - grác!"

grád - raketomet

guláškanón - proviantní služba

guma, gumák - voják z povolání; taktéž hanlivé oslovení mezi vojáky při neshodách drobnějšího rázu, pojmenování absolventů voj. kateder VŠ s důstojnickou hodností

gumárna - přístup služebně starších vojáků k nováčkům; vše se realizuje přesně podle řádu (srv. "mazárna")

gumbus - autobus, svážející VZP do práce

gumička, pologuma - VZS, který absolvoval ŠDZ (škola důstojníků v záloze)

gumprc - voják, souložící s vojákyní VZP (velmi praktické!)

 

hádéčko - sobotní hospodářský den, uklízení prostoru kasáren

hafo - mnoho, hodně, "hafo X" - velmi mnoho

hakl - německy (kořistní) kolopásový obrněný transportér, později OT 810

hampejzák - mírné označení čistoty a hygieny nedbalého vojína (srv. "humusák")

hapták - stoj v pozoru

havaj - veget, pohoda, klídek

házet, mrskat - mít moc služeb, rajónů, k tomu bez vycházek a KVOPu (bud' ve spojení "on si to pěkně háže", nebo jako pozdrav "Hod' si to!", "mrsk mrsk" ap.)

Hej! - nejběžnější oslovení mezi řadovými vojáky

Hej, do piče - zdůrazněné "Hej", většinou s výslovností "Hé-jdopiče"; svérázné uvozovky dole, oznamující, že jde o citaci, nemající však nic společného s citovaným výrokem, např: "Prišiel som domov nad ránom a mama mi povedala 'Hejdopiče, kdě si bol?'" (shoda s běžným "cituji" je zarážející); oslovení mladších vojáků (ve formě "Hej_ptáci_dopiče", podle stejnojmenné písně na nápěv "Hej pane diskžokej")

hektar - nový voják; nováček, který to má za hodně do civilu; též užíváno jako nadávka (mít to za hektar)

helfr - pomocník dozorčího, pomocník všeobecně

HK - hlídka kázně; též ve významu "hore kokotom" (ležet na zádech)

hluboko, mít hluboko - nereflektovat na; viz mit na háku, v piči (jistý mad'arsky mluvící vojín považoval výraz "mám v piči" za zcela ekvivalentní slovu "kašlu", případně "seru" a vytvořil vetu "Mám v piči na všetko")

hodinář - nosí ručičky v kapsách (své vlastní)

hokej - zmatek, tez činnost při vyhlášení ruzných stupňů bojové pohotovosti

hokejista - zmatkář, ten kdo dela zmatek (tez "hokejka")

holub - nováček, voják nástupního ročníku

houslista - VZP; praporčík, též "pošt'ák"

hrkat - chovat se nenormálně v různých situacích. Např. : "přines mi čaj, až pujdeš z večeře" - "tobě hrká né? dojdi si tam sám"; nebo "nehrká ti ?" - např. když desátník dělá rajony a pod.

humanitárni konvoj - balíček jídla z domova

humus, humáč - nepořádek; špína, cokoliv ohavného; nestravitelné resp. nepoživatelné jídlo (takřka všechno), "číslo" větší než mám sám (srv. "příprc" = číslo menší než mám sám); "humus, filcky, smrad a neštovice" - velmi silné vyjádření odporu ci nechuti

humusák - vatovaný zimní oděv mající dva díly - kabátek a nohavice

humusky - teplé (zimní) vložky do oděvu

 

chaotik - zmatkář, přeneseně předseda ZO SSM

chemička, cháčko, "CH" - vojenská kuchyně (dle čichových zkušeností)

chemik - kuchař

chlív - koupelna - podle koryt k mytí

chrocht - označení dobrého pokrmu někým, kdo tento názor nesdílí, např.: "Co si to vaříš?" - "... " - "No to bude teda chrocht !"

 

Italie - vězení (potrestaní pracují často v kotelně, jsou tedy černí, "opálení"); též "Všechny cesty vedou do Říma" = "At' děláš co děláš, stejně skončíš v base"

Izrael - polní stejnokroj vz. 60 po úpravě vypráním v roztoku louhu sodného, užívaného na vojně k mytí mastných podlah v kuchyni. (působením chemikálie světlé skrvny docela vybledly a tmavé skvrny zhnědly, v důsledku čehož stejnokroj ztratil šedozelený odstín a získal nápadně skvrnitý vzhled. Výraz pochází od poručíka Hupky. Když na pondělní nástup pluku napochodovala velitelská četa 7. dělostřeleckého oddílu a vzadu mazáci a supři v louhem upravených maskáčích, Hupka, který velel nástupu zvolal překvapeně: "Co je to tam vzadu za izraelskou pěchotu?" Od toho okamžiku se maskáčům vypraným v louhu říkalo "Izrael" a tato úprava se načas stala rozšířenou módou mezi mazáky.)

 

jawa - rituál spojený s oslavou "čísla" 250 (resp. 350), mladí létají po "cimře" a vyluzují zvuky podobné jedoucímu motocyklu

jebaňa - dívka či žena, která "by ho tam chtěla", či které "by tam slušel", čili snadno přemluvitelná žena; přeneseně jakákoliv žena (souvisí s počtem odsloužených dní)

jebat - jeden z nejfrekventovanějších výrazů na vojně; obvykle ve významu "kárat"
..."já to jebu" - zvolaní údivu nebo resignace
..."jebačka" - touha každého vojáka (fyziologická potřeba)
..."je-be?" - blázníš?
..."pojeb" - zvýšeným hlasem pronášená kritika nadřízeným, doprovazená kletbami
..."ojebávat" - dělat si "vrtuli" z nadřízeného, klamat
..."vyjebávat" - ulívat se na úkor jiného

jeblina - všeobecná nadávka

jedu! - dělej!

jehla - činnost, kdy se člověk "zašívá" (obvykle při hospodářském dni); člověk provede svoji práci v nejnutnějším možném minimu a poté se musí schovat, aby nebyl na očích.

jépéčko - jednotná pláštěnka; soubor plášťových pomůcek proti radioaktivnímu spadu a chemickým zbraním.

jezevec - vojenská přepravní taška, "vak na výstroj"

jožka - mladý voják

jukebox - forma šikanu: "bažant" se zavře do skříně a zpívá (často doprovázeno vhozením mince)

 

kábéčko - kuchyňský blok; místo, kde se mužstvo stravuje

kácéčko - kontrolní cvičení

kačáky - chůze v podřepu

kameny - žluté odznáčky, velikosti zhruba polštářkové žvýkačky, které se připevňují na jmenovku velitele družstva

kamion, vyslat kamion - jít s velkou polní zpravidla staršímu ročníku do hospody pro lahvové pivo; srv. "OSK"

kanady - vysoká vojenská kožená obuv

kanazu - kartáček na zuby

karboš - strážní pes

karlín - vězení

kasíno - budova (-y), kde se nachází živý i neživý vojenský materiál, kasárna

kašpar - velitel roty

katr, katrovat - postel (nejlépe s drátěnkou); válet se na posteli, vězení

kavka - zobák; mladej voják, tankista (dle "kavalerie")

KD, kádéčko - konzervová dávka potravin (obvykle 3 konzervy); též zvaná "pěknej humus"

kecafon - jakékoliv jednoduché fonické spojovací zařízení, obvykle jednodušší než telefon. Nejčastěji místní rozhlas (např. na rotě) sestávající z mikrofonu, zesilovače a vhodně umístěných reproduktorů

kedr - chleba

kentus - něco odporného, nechutného; zpravidla pejorativní oznacení pro jídlo.

kilo - náboj do tanku plné ráže (100 mm). "Střílet kila" = střílet na tankové střelnici plnou ráži. "Zobák" byl nucen nosit tento náboj na rotě, když to jeho "mazák" měl za 100

kladivo úder do hlavy vedený shora

klasik - podivín, obvykle k pobavení ostatních; také určitý težko popsatelný typ VZP ci dokonce jakékoliv osoby, nečím mírne vyčnívající z řady. Většinou se smyslem pro humor.

klofání, klofáci - součást odborné přípravy spojařů (dálnopis), mladí spojaři

KLZ, ká-el-zet - "konec lampasáckeho zamoření", signál vyhlašovaný poté, co poslední VZP opustí kasárna.

kmeňák - kmenový voják; voják, který po celou doby základní služby slouží v urcité provozně-zabezpečovací funkci (řidič, náčelník stanice); má své místo jisté po celou dobu vojenské služby

kobra - metr, který má 365 dílků (vojáci každý den odstřihnou jeden dílek)

kokot - původně mužský úd; přeneseně nadávka mezi vojáky
..."tý kokot" - zvolání (pri údivu)
..."na kokota" - nahouby, nadraka

koktavý železo - samopal

kolejnice, kolejnička, kolejničkář - absolvent vojenské katedry

kombajn - soustava kartáčů se záteží a táhlem, sloužící k leštení parket (spolecne s "bendžem" nejpoužívanější nástroj mladšího ročníku); tez společná sprchovací místnost (pro cca 20 lidí)

kometa - podporučík (kometa je hvězda s ocasem, ppor. je ocas s hvězdou)

komínek - způsob ukládání osobních věcí na vojně, při němž získá složené prádlo až nepřirozeně jednotný vzhled

kongo - plášť od "maskáčů"

kontráš - člen kontrarozvědky

kontrola spánku - forma šikany, spočívající v periodickém buzení vojáků mladšího ročníku starším ročníkem za účelem "kontroly spánku"

konzerva - tank (viz též škopek, éro)

kosa - samopal vz. 58 se sklopnou pažbou, též "kvér"

kouř - cigareta, "Hej, sežeň kouř" = obstarej cigaretu; "dlouhý kouř"=dlouhá cigareta (Petra, Sparta);"krátký kouř"=krátká cigareta (Mars, Start)

kozáček - forma šikany, při níž musí nováček tančit na místě řidiče v T72

kozy - původně (ženská) prsa
..."dělat si kozy" - dělat si legraci (též dělat si píču)
..."mít v kozách" - byt lhostejný , kašlat na něco, mít na háku
..."vybulit kozy" - válet se (srv. "vybulit")

krámovky - konzerva rybiček v tomatě

KŘK, KVK - krátkodobý řidičský kurs

krkovice - úder plochou dlaní na krk (srv. "bartoš")

krmelec - vojenská jídelna (srv. "bufetland")

kroutit, nakroutit - trestat za tzv. vzpurnost nebo nedostatečné výsledky v bojové a politické přípravě

kroužkování - čištení parketové podlahy kartáčem

křížky - řemínky u kanad zapnuté křížem, další z atributu mazáctví

kšíry - popruhy na batoh (dají se nosit i samostatně, bez batohu)

KTS, kátéeska - kontrola technického stavu

kuá - slovenska modifikace českého "kurva!"

kulas - kulomet

kumpačka - rota (od "companie")

kusovka - součást výstroje bez užitné hodnoty, nicméne vyměnitelný za tzv. "funglovku" (např. děravé kanady nebo propálený spacák). "Kusovka" může být i nepříliš výrazný voják z povolání - nedělá pakárnu proto že by nechtel, ale protože na to proste nemá. Je zkrátka kus do počtu.

kvas - pohoda, veget, klídek

kvasit - být v pohodě, mít veget, zejm. ve spojení "kvasit na regálu" (neboť na bidle kvasit nelze)

kvér - samopal, srv. "kosa"

KVOP, kvopka - krátkodobá vycházka okolo plotu (tj. nepovolené opuštění kasáren); původní význam: krátkodobé volno k opuštění posádky (tez KOP).

KVS - kulturně výchovná síň; totéž co dříve PVS, ale s tím rozdílem, že se tam mladí vojáci dostanou ještě méně, protože povinné sledování televizního zpravodajství (televizních novin) již bylo zrušeno.

KVZ, kávézetka - kurs velitelu v záloze; kurz, kam jsou zařazováni zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé (zřejmě novodobá obdoba voj. kateder - pozn (reh)); po úspešném absolvování kurzu je clověk zařazen jako velitel čety, popr. učitel.

 

lampasák, lampion - voják z povolání, podle lampasů na kalhotách, srv. "guma"

lapiduch - pomocná síla vojenského doktora, ekvivalent civilní sestřičky

laskonka - pleskutí vojáka ml. ročníku dlaní do čela

lejno - čepice k maskovacímu úboru, srv. "tvrdítko"

lentilky - barety nebo také vojáci s barety; vynikne zvlášte při srocení vojáků ruzných vojsk

lepičky, lepy - strach, "dostat lepičky" = dostat strach

lepit - mít strach, nejčastěji ve spojení "lepí ti, co?" - tj. dotyčný se posral strachy

letecký den - všechno zařízení pokoje (skříňky, bidla) se musí vynést ven na buzerák a zpátky

letenka - potvrzení o odevzdání vojenské knížky, jež je vojákum vydáno zhruba 3 měsíce pred odchodem do civilu; odvozeno z výrazu "letenka do civilu", tj. sen každého vojáka;

letka- posádková hlídka, lítačka

letos! - uvítání roku, v němž voják odchází do zálohy; také udělat velký nepořádek (záměrně), schválně něco rozbít, schválně něco vyhodit z okna za účelem rozbití; např. : "Jsi měkkej s tím udělat letos, co?"; Oblíbeným předmetem pro "letos" byl videomagnetofon, na který se vojáci jednotky složili a pak společně používali. Krátce pred odchodem do zálohy, když usoudili, že jej již nebudou potřebovat (obvykle až poslední noc), jej vyhodili z okna pokud možno nejvyššího patra budovy (pri mazácké logice a "inteligenci" je to pochopitelné - přece ho nenechaj mladejm na rotě, že?)

LHK - "ležanie hore kokotom" - nečinnost; pokud je provozováno dlouhodobě nebo obzvlášt provokujícím způsobem, jedná se o "nehorázné LHK"; v některých posádkách se užívá též "LDK" - ležanie dole kokotom

lítačka - vojenská policie, buzerující vojáky na vycházce

lodička - vojenská pokrývka hlavy

lógr - nejmladší (služebne) z osádky tanku, který musí po cvičení odstranit šmír a bláto (nazýván takto pro černou barvu na xichtě po skončení)

love - peníze (neskl.), "nemohu jet domů, protože nemám žádné love"

 

MAFUKO - "MAly FUzaty KOkot" (česky: malý fousatý kokot), terminologická zkratka pro určitý druh VZP, odvozená z nejrozšířenějšího vzhledového prototypu VZP v polovině 80. let

malá, malá polní - malý vojenský batužek, spíše pripomíná kabelku

malý kůň - pomocník dozorčího pluku (často sloužený absolventy vojenských kateder VŠ)

mantak - slovenská, nepříliš silná, spíše laskavá nadávka užívaná mezi vojáky, odpovídá zhruba českému truhlík, tele

máňa - jakékoliv kolové vozidlo, nejčastěji T815 8x8

mapičky, mapičandy - ženy pracující v geodetické a kartografické službě

maskáče - oděv vzor 60, polní ústroj

mašinka - zpusob klusu ve tvaru; klusá se jednotně a každý čtvrtý krok je přidupnutý (a tedy zní trochu silneji než ostatní); navozuje zdání parní lokomotivy jedoucí po kolejích; vojáci kupodivu pri tomto klusu vydrží více než pri klusu neuspořádaném, též strojek na stříhání vlasů

matka pluku - žena, dívka, která slouží v armáde a dá každému než se usadí; mladý voják se od nich hodně naučí; profesionálky v pravém slova smyslu

matrace - občanská pracovnice; žena pracující v kasárnách

mazáci - vojáci staršího ročníku, pri dvouleté službe druhoročáci

mazačka - upravená, zvlášť zformovaná vojenská lodička, kterou mohou nosit jen staří vojáci

mazárna - určitý přístup služebně starších vojáků k nováčkům; není třeba mít perfektně uklizené skříňky, ustlané postele, čistou obuv...; též není nutné zdravit, hlásit se, ptát se na každou maličkost; je však třeba si mazáky předcházet - různými službami, cigaretami, jídlem; je zde také riziko aplikace šikany; srv. "gumárna"

mazlák – maszlavé mýdlo na umývání chodby; možno použít i ve významu "hodit" nebo "bouchnout mazlák", což znamená dát proměnlivé množství tohoto jinde nepoužívaného detergentu do shora uřezaného 25-50 litrového pláštového barelu, přilít vodu, bendžem našlehat pěnu a potom rozkopnout na chodbě; sklízejí to po rozetření po celé chodbě samozřejme myšáci; též "mazlavé mýdlo"

medvěd - hnědý zimní oteplovací odev, podobný teplákum, který se obléká pod maskáče; též forma šikany, kdy je zobák zabalen do matrace a válen (nejčasteji ze schodů), vyžaduje se aby při poskakování po schodech bručel.

menáž - strava na vojně

mengele - vojenský lékař, srv. "řezník, zvěrolékař"

mercedes - nové hodnostní označení; zatímco dříve se používaly pěticípé hvězdy, dnes se používají třícípé, připomínající znak jmenované automobilky

metro - forma šikany: plazit se pod postelemi a hlásit stanice

meziplyni - vojáci mezi 12. - 18. měsícem služby, "trabanti"

migat - běžet pro něco

milionáři - vojáci z povolání, mají to za milion, čerství záklaďáci

mimořádka - silně nepříjemná událost (obvykle průserovitého charakteru), po níž následuje tvrdý postih a útvar utrpí na cti

mít v paži - byt imunní vůči okolnímu dění, též "mít v píči", "mít na háku", "mít na salámu" či "mít u prdele"

mít stolek - mít službu na rotě (u stolku)

mít zabržděný kýbl - při úklidu musí voják postavit kýbl do rohu místnosti, jinak ho každý může převrhnout

mladý kus - vojín prvního ročníku

modrá, modrá knížka - dokument, prokazující občanovi neschopnost vykonat základní vojenskou službu

modráci - tak nazývají příslušníky vzdušných sil vojáci pozemních sil

MONAP - kasárna, zkratka pro "Mongolský národní park"

most, mosty - způsob vázání kanad (popr. "armydasek"), jeden z atributu mazáka; tkanička u prvních dvou nejspodnejších oček není provlečena spodem, ale je vedena vrchem

mošna - malá polní

motúzik - absík, slov. varianta od "špagát"

mrakostřelci - jednotky protivzdušné obrany státu

mrdat - dostávat nesmyslné nápady, pronášet nesmyslné myšlenky, obecně pak hovořit nesmysly

mrdat do ucha - obvyklá reakce vojáku na udělený rozkaz ("já to mrdám do ucha")

mrdník - nepořádek, synonymum pro stav ložnice absolventů

mrdnout - zbláznit se, zejm. "tobě mrdlo!"; možno zdůraznit - např. "jemu prudce mrdlo"; "mrdnout sebou" - prudce ulehnout ("Keď je poplach, mrdněm sebou a zakopávam sa!")

mrsknout, ty si to mrskneš - třeba když jsou na jídelníčku smažené řízky v kuchyni a ty dostaneš dozorčího kuchyně (většinou řízky nikdy nevyjdou a kuchaři je rozkradou)

muflon - mladý voják

munďáci - ti co jsou o půl roku mladší (při 2 leté službě)

myslivec - příslušník pozemního vojska, pěšák

myš, myšák, myši, myšáci - mladí vojáci; vojíni nastoupivší cerstvě k přijímači

myšinec - základní výcvik nejmladších vojáků

 

nábojka - nabíječ v tanku T-55

náča - náčelník; domácké oslovení nejbližšího nadřízeného

nacvičovat - obvykle ve větě "Co tady nacvičuješ?". Vyjadřuje údiv tázajícího se nad činností jiného vojáka (např. čistil-li si mazák kanady nebo stlal postel), též pro zjištění, jakou činnost tázaný vlastně vykonává

nádražák - označení příslušníka letectva a protivzdušné obrany. Mají tmave modré barety, a nově tez vycházkové uniformy, jejichž barva připomíná toto zaměstnání; též označení absolventa KVZ (srovnej "kolejnice")

nafťáci , šmíráci - řidiči

nakrmit - obalamutit někoho, "krmič" = kdo si vymýšlí, lže

namlouvák - rýžák a nebo kladivo - když se něco rovná kladivem, namlouvá se tomu

naprášit - oznámit nesplnění ruzných povinností; žalovat; bonzovat

nastartovat bidlo (regál) - připravit postel na spaní

nástřelné - trénink na "výklep", zejm. nemohou-li se ho starší vojáci dočkat

našlapaný - skvělý, výborný; např. našlapanej bufet - dobrý bufet, dobré jídlo

nátělník barvy khaki - tričko zelené barvy

natlačit - velmi rychle sníst, srv. "tlačit"

ne-... - označení něčeho úplne špatného, nekvalitního - např. nevoják - špatný voják, nedílna - špane vybavená dílna, nejídlo - mizerné jídlo

nechytat se - nulová aklimatizace vůči vojenskému prostředí

nestíháš? - jedno z nejčastěji používaných slov mezi VZS; jízlivý úšklebek na vojáka, který má evidentně "něco hodně co na práci" a nebo běží.

nestíhat - mít zpoždení za denním řádem

nešlapat - (nefungovat) nedostatečně plnit povinnosti v mazácké vojně (srv. "šlapat")

neštastník - ten, kdo právě neodchází do civilu

nevědět - specificky: nebýt si jist

nikolka, NIKOL - trojitá konzerva, tez "KD, kádéčko"

nounejmka - označení konzervy jejíž obsah skýta luncheon meat, vepřove ci hovezí. Tyto konzervy nejsou nijak označené a vyrábí se na zakázku armády (srv. KD).

number one [čti nambr van] - česky "číslo jedna" - další označení vojáků základní služby prvního ročníku (ci spíše jen "bažantů"). Např. : "Nambr vani, nástup na chodbu !"; po tomto povelu obvykle následovalo šikanování.

 

obdenky - nejvyšší zatížení ve 24h směnách povolené předpisy; co každý druhý den celodenní směna s normalním zaměstnáním mezi nimi

obštyra, obštíra - nepopulární služba dozorčího roty obden (tedy "ob 24 hodin")

odchyt - přistižení při nepovoleném odpočinku velitelem ci nadřízeným, též "výmak"

óemka - ochranná plynová maska

óeska, OS - ochranná směna; podobné jako stražní služba, jenže je beze zbraně (jen s tupým bodákem samopalu)

ofláknutej, ofláknout se - drzej, oraženej, být drzý

oflastrovat někoho - udělit někomu trest

ofuk (- výhoda poskytnutá mladému vojákovi

ojebávat - šidit nejakou činnost (nedělat ji pečlive); též "omrdávat"

ojebávky (nes) - aktivity vojáků, smeřující k vyhnutí se úkolu

ójéčko - organizační jádro; organizační struktura, která hraje významnou roli při bojovém poplachu.

omrdat - pořádne, důkladně vyplísnit, seřvat někoho

ópéčko - odborná příprava; vyučování teoretických znalostí o technických zařízeních

operačák - operační dozorčí, nadřízený velké posádky

opereta - střelecká příprava

opičí dráha - bežecká dráha s příkopy, průlezy, dřevěnými stěnami, kladinami a dalšími nejapnostmi sloužící ke snižování rosolovitosti mužstva jakož i k fyzické likvidaci slonů v jeho řadách

opušták - jediná smysluplná odměna kázeňského řádu; poukázka na legální opuštění kasáren (též KOP, KVOP)

oraz - odpočinek, klid

(v)orazit se - drzý, být drzým

OSK - operační skupina, skupina vojáku (mladších) jdoucí starším pro lahvové pivo; též "vyslat kamion"

ostré - trest celodenního vězení v útvaru (posádce), srv. "voko"; nezaměňovat s ostrými patronami - "včelkami"

oška - ošetrovna

ótéčko - vojenské obrněné (a tedy např. neprůstřelné) vozidlo; obrněný transportér.

ózetko, OZ- občanský zaměstnanec; civilisté zaměstnaní v armádě

 

pádlo, péčko - záhyb na saku, kterým se mj. odlišuje starší ročník od mladšího, samopal

pakárna - mimorádně stupidní činnost (tj. téměř každá)

panctrotl - každý člen posádky obrněného vozidla

papír - řízek

paragán, parašoust - parašutista

parkáč, parkovej - dozorčí autoparku

péeška - poddůstojnická škola, tříměsíční kurs ve kterém jsou vychováváni vojáci do poddůstojnických funkcí (tj. do hodnosti rotného); absolvent se nazývá "péešák".

pékáčko - polní kabel

pendrek - trojitá konzerva, viz "kádéčko"

perioda - rajská omáčka

peršing - láhev moku s vysokým obsahem alkoholu

pětadevadesátky - oděv vzor 95 ("maskáče"); výstroj se v armádě označuje dvojčíslím značícím rok zavedení. V současné době má voják dvoje. Jedny na výcvik a jedny na vycházky.

pětadvacítky - zelenohnědé kalhoty

pětaosmdesátky - oděv vzor 85; pracovní oděv (dříve používaný též na vycházky)

pétépák -příslušník pomocného technického praporu, v 50. letech pro komunisty "nespolehlivý" voják, viz. černý

pětimetr - voják nastoupivší na půl roku k armádě (též třímetr nebo pětikilo); obvykle otec rodiny, zemědělec

PIČA - promovaný inženýr Československé armády

piča, píča - původně ženský genitál, přeneseně slovo použitelné prakticky kdykoliv, zformovaná lodička
..."dělat si píču" - dělat si legraci
..."držet píču" - být zticha, neprojevit nevoli
..."do piči" - zatracene (kletba)
..."mít něco v píči" - být lhostejný, nereflektovat na něco
..."mít po piči" - být bez nároku
..."píčovat" - odporovat
Na dokreslení rozhovor dvou vojáku staršího ročníku (mazák a suprák) v zimním výcvikovém období:
Mazák: Tady je zima jak v piči
Suprák: To je jasný, mladý topiči maj v piči
Mazck: Ty topiči maj po piči

pičmoch - pomocník dozorcího

píčovina - nesmysl

píčoviny zapékané - pokrm ze zapékaných těstovin se stopovým výskytem uzeniny

pičus - nadávka mezi vojáky

ping-pong - činnost prováděná buď za trest nebo pro pobavení : dva velitelé se postaví asi 50 m od sebe a střídají se ve velení, např. prvni velí "Na můj povel, v dvouřad nastoupit". Poté co je tvar nastoupen velí druhý: "Na můj povel, v dvoustup nastoupit" a mužstvo se musí co nejrychleji přesunout ke vzdálenému veliteli.

pípák, pípáci - příslušník radio-útvaru;spojaři

písmo - voják základní služby, který pracuje jako písař, jakýsi sekretář a asistent velitele.

PKZ - zkratka "pičou ke zdi" - špatně, za nic to nestojí (obvykle jako odpověď na otázku "Jak se máš?" nebo "Jak to dopadlo?")

plácnutí - povýšení na starého vojáka (srv. "výklep"), "po plácnutí z tebe bude mazák"

PLES - Polní LEtecké Stanoviště

plnič - pejorativní označení pro osobu vzorně, přesně a předpisově vykonávající povinnosti

plnit - přesně vykonávat povinnosti

pluk - vojenská organizační jednotka skládající se ze tří baterií (u dělostřelectva oddíl)

podepsat (to) - stát se VZP; "ty to stejne podepíšeš" - užíváno mezi absolventy v situaci, kdy jeden z nich příliš horlivě plnil povinnosti

pohoda - klidové rozpoložení, nenáročný výcvik (srv. "veget")

poka - pojízdná kuchyně (skříňová V3Ska)

po kokot ( velmi mnoho, nejvíce, více než "balíček" nebo "hafo"

po pič - doslova "do výše klína" (viz "piča"), přeneseně "mnoho" (viz "brodit se v něčem")

politruk - osoba zodpovědná za nejdůležitější součást bojového nácviku - politickou přípravu, z ruského političeskij rukovoditěl

polka - polní lehký kabel (telefonní)

ponton - zformovaná lodička mazáku (srv. "tygr"); pův. ženijní materiál

popičista - voják neplnící řádné požadavky na něj kladené staršími vojáky a určovaný tudíž na ruzné nepopulární práce

pořadovka - pořadový výcvik, nácvik všemožných úkonů na doby, nácvik pochodování (srv. "šaškárna")

posáďák - dozorčí posádky

poška, POŠ - plukovní ošetřovna; posádková ošetřovna

pošták - voják z povolání s praporčickou hodností (podle toho, že při nástupu rozdává poštu); díky nízké hodnosti jsou vystaveni značnému opovržení a pohrdání ze strany vojáku základní služby; leckdy se ani nezdraví

potisky - vycházková obuv vzor 95; je lehká, gumovo-plátěná s maskovacím vzorem

poučení - formalita, předcházející každou celodenní směnu; vojáci jsou poučeni o předpisech a o věcech hodných zvlaštního zřetele

povyšování - forma šikany, při které je voják bit řemenem bez přezky vleže na posteli přes zadek, přičemž je držen za ruce a nohy. Jde o rituál VZS, kdy jsou mladším vojákum poskytnuty minimální výhody za tento výprask. Vojáci při tom nemají žádnou možnost rozhodovat o tom, jestli budou a nebo nebudou povýšeni. Ale vpodstatě si to všichni přejí.

požár savany (rok) - forma šikany, při níž dojde k vyprázdnění hasicího přístroje; úkolem mladšího ročníku je uvést "požár" do původního stavu, hoří většinou na chodbě

prádelník - pomocník výkonného praporčíka - vojín základní služby

prdel - původně hýžďové svalstvo, přeneseně legrace; "mít u prdele" = kašlat na něco

prdy - zákaz vycházek, zejm. ve spojení "mít zaražený prdy"

prodlužka - prodloužená vycházka; srv. "doranka"

průbežka - vycházka od konce "hádécka" do neděle večer, v lepším prípadě kombinovaná se "šestkou"

průprc - kritika, ostrá domluva; též pojeb

průvan - "špagát" (absolvent) degradovaný na vojína (na výložkách mu zbyly pouze proužky); obvykle mezi mužstvem vysoce vážený (srv. "vítr v kolejích").

průzkumáci - termín používaný při hodnocení pochodujících vojáků prvního ročníku, jestliže málo dupou (chodí potichu jako průzkumáci)

přesnočka - povolení k opuštění voj. prostoru mezi 15.00 a 6.00

přijímač - období, které absolvuje každý voják základní služby. Trvá 6 týdnu a učí se zde pravidla styku mezi vojáky, pochodování, předpisy aj. Výcvik je stejný pro každého vojáka zákl. služby.

příprc, připrcávat - pochlebnictví, bezvýhradně souhlasit s nadřízeným; zahlásit někomu "číslo", které je menší než má ten komu je sděleno

PŠM - politické školení mužstva - část výcviku pro vojáky, která je velmi podobná přednáškám z marxismu leninismu

ptáci, ptactvo - čerství branci, mladí vojáci

bidlo - horní postel v palandě

PTP - pomocný technický prapor (srv. "pétépák")

půlka - pomocník dozorčího brigády

půllitry - vysoké vojenské boty

půlročáci - vojáci od 6 do 12 odsloužených měsíců (pri 2-leté službe)

pumpička - hanlivý výraz pro obsluhu polního děla, samopal

pupendo - druh šikany, pri níž šikanovaný leží na zádech s holým pupkem a vojáci st. ročníku se mu strefuji plochou mince na pupek, k pupendu se též používá hliníková lžíče - začazená nad svíčkou - principielně jde asi o vtetování sazí do kůže

PVS, pévéeska - politicko-výchovná světnice; místo, kde je televize, stoly a židle, něco jako klubovna, v níž mohou být samozřejmě jen mazáci. Hlavní oficiální účel je provádět zde "PŠM"

pytel kalendářů - dlouhé časové údobí, zejm. ve spojení "mít to za pytel kalendářů"

PZH - pomocné zemědělské hospodářství, prasečák

 

QZ - Morse Q code (úplně ilegální), na radiostanicích znamenající "Za kolik?" odpovědí bylo vždycky "číslo"

 

rajčáky - řídicí páky v tanku, jimiž se ovládá směr pohybu

rajón, rajóny - prostor, kde se nacházi vojenská jednotka (většinou rota), "dělat rajóny" - uklízet tento prostor

raketa - styl spaní ve spacáku; voják je zalezlý až po hlavu, zip je zapnutý, vykukuje jen obličej, též spacák

rákoska, rákosník (nek) - příslušník průzkumné jednotky

raple - sluchátka

regál - postel vojáku staršího ročníku nacházející se pod "bidlem"

rízek - (háček nad r na začátku nechybí) nedělní oběd, smažený vepřový řízek, slovo používané Slováky

RMO (sin) - raketometný oddíl (skládající se z několika baterií)

rota zabrzděnejch - rota zabezpečení (RZ)

rozdílka, rozdílení - formalní výměna všech typů držených služeb, celodenních směn

rozkaz - denní rozkaz; formální zakončení výcvikového dne; velitel udílí odměny, tresty, určuje rajony, rozdává poštu...

RTC - ranní tělesné cvičení

zarušit, vyrušit, zrušit - udělit trest či přidělit práci za nekázeň; seřvat někoho do morku kostí

rychlíci, rychlovka - brigáda rychlého nasazení, elitní jednotka armády ČR

rychlokvaška - absolvent roční nebo dvouroční školy důstojníků; rychle vystudovaný

 

řezník - vojenský lékař, též "mengele, zvěrolékař"

řidička - označení řídící radiové stanice, která koordinuje činnost

 

sahara - něco k pití (viz "žízeň"); signál pro obstarání něčeho k pití

saigon – extrémně tvrdý výcvik šikan; bordel; náročný terén

salám - nezájem, lhostejnost, "mít na salámu" - kašlat na něco

salámista - pohodář; ten, kdo má vojnu "na háku"

sapér - ženista

sapík, sapr - samopal

satelit - trest ze strany mazáků: při přesunu jednotky v pochodovém tvaru kolem ní mladý voják musí neustále v běhu kroužit. "Vylepšuje se" povelem poklusem vklus. Velmi namáhavé a ponižující.

sedlo - plochá čepice zformovaná do tvaru sedlové plochy (pro matematiky : záporná křivost); mazácký výstřelek silně provokující VZP

sehnat, shánět - obstarat bez jakýchkoliv výmluv a bezpodmínečně

sekyrka - upravenost lodičky zobáků do tzv. sekyrky tj. dělící části přimknuté k sobě - ostří, "Zobane nabruš si sekyrku!" viz. tudor

se-re? - myslíš, že mi to vadí?; též ve slovenské verzi "pozri ako mi to trhá žily"

signál VOSETON - VOno SE TO Neposere; odložit práci

skejt - nástroj určený ke kartáčování parket; soustava kartáčů spojená tak, že si na ně člověk stoupne a mrštnými pohyby kolem své osy se pohybuje po místnosti, čímž dochází k udržbě parket

skejtování - udrzba parket "skejtem"

sklomrd - příslušník protiletadlové baterie, který pri akci čmárá na sklo pohyb letadel

sklopka - sapík vz. 58 se sklopnou pažbou (též "kosa")

služebka - opuštění kasáren kryté "cesťákem"

smog - rozkaz zobákům k obstarání kuřiva

sníh - nastříhané drobounké kousky papíru, které se pohází na navlhčenou podlahu (forma šikany)

souložíme Vlastu - zkomolenina zvolání "Sloužíme vlasti"

spartakiáda, sluníčko - soustava povelů (vlevo zatočit, [nyní se počká na uzavření kruhu!], vpravo vbok, čelem vzad, vpravo vbok, směr přímý), dávaná jednotce za pochodu a vynalezená jistým poddůstojníkem ZVS z VUMV 2220 se smyslem pro humor pro pobaveni' velícího i zúčastněné jednotky pri pořadové přípravě. Jestli chcete vidět, jak to vypadá, sežeňte si asi tak 30 až 50 lidí, nechte je nastoupit do trojstupu a zkuste si to

spojky - služba zajišťující kontakt s vojenskými funkcionáři v kalamitních situacích; "zavádět spojky" - poslední mazákova možnost dostat se do hospody, když nebyl nárok na vycházku

sportka - tiket sportky, na kterém si voják zaškrtává posledních 49 dní

srandovať - obvykle jako slovenská otázka: "Sranduješ, či čo?" - vyjádření údivu nad skutečností, že špagát vydal rozkaz mazákům. Památnou je věta "Špagi, je dobré srandovať, ale nepreháňať!", kterou vojín Janko Krivka zo Svidníka reagoval na slušnou žádost o urovnání spacáku.

sršeň - bojové vozidlo S-10 s protiletadlovými raketami

staršina - již řídčeji používané slovo - výkonný praporčík, "výkoňák"

starší rajónista - vojín, sloužící druhý půlrok

starý pes - příslušník nejstaršího ročníku před odchodem do civilu, též "starý kus", "starý bobor", "stará máza"

stojka - služba na stráži

stolek - služba dozorčího praporu nebo roty

stolík - stolek dozorčího baterie, noční stolek krychlovitý, plechový, uzamykatelný

studénka - studená strava; vydává se pokud není možno konzumovat stravu teplou (napr. při cvičení)

sturmbannfuhrer (pav) - major

sumka - pouzdro na zásobníky, které se přidělává na opasek

supermyška - nejmladší ročník v poměru k nejstaršímu. viz "supráci"

suprák, superka - voják s "číslem" 180-50, tj. služebně nejstarší; podle (obe) vojáci kterým zbývá méně než 100 dni (v 90. letech zřejmě upraveno pro jednoroční službu - pozn. reh)

svíčka - symbol posledních 12 dnů vojenské služby, uhoří vždy o půlnoci o 1 cm

svině nadávka, nejčastěji ve spojení "svině vyjebaná"

svišť - student střední vojenské školy

SVOP - svévolné opuštění posádky; trestá se obvykle vězením; též svěřená výstroj osobního používání - viz "dělat svopku"

šachy - jakýkoliv projev pokusu řízení ze strany nadřízených

šakali - označení pro spojaře

šalení - občané východního Slovenska, tez "východňári", přeneseně všichni Slováci

šarkán - pův. cvičný cíl protiletadlové obrany; jinak volně se pohybující VZP

šaškárna - pořadová příprava, nácvik správné pochodovací techniky (srv. "pořadovka")

šedesátky - starší maskovací oděv vz. 60

šestka - prodloužená vycházka do 6 ráno; viz též "prodlužka, doranka"

šikan(a), šikanista - vynucování posluh pod pohrůžkou násili; ten, kdo jej provádí; navzdory pravidlům jazyka českého se "šikan" na vojně velmi často skloňuje jako slovo rodu mužského

šiškomet (dur) - dělostřelec

škopek - tank (viz též "éro, konzerva")

škrabat - podlézat

škrabka - služba na škrabání brambor, kterou by mělo vykonávat jen mužstvo (do hodnosti svobodníka); vstává se na ni 1-1.5 h před budíčkem, též snaživý voják, místnost, kde se brambory ručně škrábou

šlapat (kel) - (fungovat) plnit povinnosti uložené mazáckým řádem (srv. "nešlapat"); Např: "Hadi dneska nějak šlapou, co se to děje?"; "šlapat jak ventily" - mít nepravidelný krok; "šlapat střídavě" - chyba při pochodu ve tvaru

šmejd - hanlivé označení toho, kdo ojebává či vyjebává

šňůry - označení vojáka majícího službu (kuchyň, stráž, devítka ap.), skládají se ze dvou náboju a píšťalky upevněných na sňůře, červené - vzS - dozorčí roty (baterie), dozorčí autoparku, dozorčí u vchodu, žluté barvy - VZP - devěťák, bílé - AVKVŠ - pomocník dozorčíko útvaru - malej kůň

špagát, špagi - absolvent vojenské katedry, též "absa, ešus, kolejnička"

šprcguma - ochranný protiradiační oblek

štáb - centrum vojenského útvaru; velení

štábní krysa - štábní písař; též "pucflek"

štěnice - spojaři (zejména mladí)

šťára - nenadálá kontrola, prohlídka pokojů či skříněk vojáků

šůrovák - nástroj s násadou určený k mokrému čištění podlahy; v podstatě rýžový kartáč na tyči, viz bendžo

šůrovat - intenzivně čistit (zejména podlahu)

švéd - Pražák, obecněji Čech, "Stockholm" - Praha

švestky - vojenská tepláková souprava, mající barvu tohoto ovoce, příslušníci vzdušných sil

 

tágo - koště

tajka - posádková hlídka, viz. "letka"

ták - zvolání plné uspokojení vysloví-li někdo záměrně nebo náhodou mé "číslo", nebo "připrcne-li mi"

tankán - příslušník tankového vojska

tatranka - plesknutí mladého vojáka hranou dlaně v týl

téčko - tank (vychází z označení T-55, T-72)

tenisák - účes nováčků

tépéčko - polní telefon TP25; jednoduché zařízení sloužící pro komunikaci vojáků v poli; též technická příprava

teplej bonz - čerstvé, rychlé donášení

tétédéčka, tétéúčka - technicko-taktická data, resp. údaje; parametry toho kterého stroje, zařízení, zbraně

ti jebe...ne? (reh, myn) - jsi normální?, blázníš?; též ve variantách "ti prcá", "ti mrdá", "ti houká".

tlačenka - jídlo

tlačit, zatlačit - provádět aktivitu směřující k dosažení výhody, šplhat; též hltavě jíst

tlačit hlavu, tlačit vepřovku - jíst (hltavě)

tlačítko - snaživec, patolízal, šplhoun

točit, vytáčet - hrát někomu na nervy, zejm. ve výrazu "ešus netoč!"; šikanovat mladé vojáky

točit bidlohodiny - spát, ležet na "bidle"; vzniklo po rozšíření pojmu "bidlo" i pro "regál"; zřejmě analogie k "točit motohodiny" (to je již zcela oficiální činnost)

to je hned - suché konstatování (zejm. pri ztrátě výstroje či výzbroje); povzdech při průšvihu

topinková teplota - stupeň vytopení ubytovací světnice (v dobách tradičního topení železnými kamny), dostatečný pro prokřehlé mazáky a supráky. V přeneseném smyslu teplota, kdy po vržení krajíce chleba z jednoho konce světnice, dopadnul tento na druhém konci v podobě topinky.

trabanti - staří vojáci mezi 12.-18. měsícem služby (při 2. letech), srv. "meziplyni", původní význam - osobní strážce, nohsled

tremp - polní cvičení

trenažer- pomsta velícího za nedostatečný výkon v pořadové přípravě (dupání). Jestliže jednotka při pochodu málo dupe, pak velící přikáže jednotce stát v mírném svahu se zvednutou jednou nohou, tak dlouho jak uzná za vhodné.

trenýrková teplota - stupeň vytopení ubytovací světnice (v dobách tradičního topení železnými kamny), kdy bylo lze v ní pobývat i vojákovi oděnému toliko v trenýrkách.

trojboj - pokrm, skládající se ze salámu, džemu a vajec

třímetr - totéž co "pětimetr", ovšem příslušně zkráceno dle nového branného zákona, tedy voják nastoupivší na zkrácenou službu

tudor - lodička zformovaná do tvaru chladiče tohoto historického vozidla, nošená pochopitelně mazáky, kterou bylo nutno někdy zabrousit - tedy uvést do původního ostrého tvaru (viz též "tygr").

tukan, tukani - původně africký pták, přeneseně hlupák, blb, tupý voják či četa

turbomyš - voják, čerstvě nastoupivší k útvaru

twisťák , kombajn - specielní soustava lešticích kartáčů připevněná na dno bedničky, kterou (mladý) voják leští podlahu tím, že na ni stojí a kývavými pohyby v oblasti beder připomíná tanec twist, též osoba, které se na nohu připevní kartáče, za účelem "tančení twistu" - tedy úklidu rajónů

tygr - zformovaná "lodička" mazáků, kterou se staří odlišují od mladých

 

ťukat (vyťukat)   - velmi pečlivě uklízet (uklidit) svěřený rajón

 

UBO, UHO - univerzální béžová (hnědá) omáčka

UBS - univerzální bouchač služeb; voják, kterému nasekali samé služby

údržbář - ošetřovatel, lékař na ošetřovněů viz. "lapiduch"

ucho - vojín prvního ročníku, "myšák"

UK, úkáčko - chlupatý vnitřek do maskáčů

ÚPP - úplně po piči - voják dlouhodobě zařazený do kategorie "popičistů"; též ÚPPDKV - "úplně po piči do konce vojny"; ÚPPDKVVV - "úplně po piči do konce vojny vlastní vinou"

ustrojen, ustrojenost - "být ci nebýt ustrojen" - lampasákovo konstatování, že voják není oblečen dle Zákl -Ř-1; např. povolený opasek, zdeformovaný odznak, kanady do kříže apod. Taktéž možno být odchycen "lítačkou" na vycházce a dostat zápis:"Neustrojený v reštaurácii".

úvéenka, UVN - ústřední vojenská nemocnice; pracoviště zabývající se léčením neduhů vojáků

užas - UAZ (ukrajinskij aftamabilnij zavod); terenní vůz sovětské výroby hojně používaný v armádě. Je velmi nepohodlný, hlučný a nepřátelský vůči životnímu prostředí.

u žida - arma

 

vahačka - "bufet" (příp. jiný materiál) volně přístupný všem. Ohlašuje se zvoláním "VAHAČKA!" Např. voják, jenž dostal z domova balík tímto zvoláním zve ke konzumaci ostatní, pochopitelně až po rozebrání prémiových kusů staršími vojáky

varianta 3 - stupeň bojové pohotovosti vyhlášeny (neoficielně) po odchodu vojáků z povolání; vojenský prokurátor

vazelína - starý voják, mazák

včelky - ostré patrony

vécéčko, védéčko - velitel čety, velitel družstva

véčkovat - klimbat, tlouci špačky (vzniklo z "vysílat písmeno V morseovkou na vysílačce", provádí se pro vyladění protější stanice, často dlouho; činnost je velmi jednotvarná a v noci hrozí usnutím)

veget, vegáč - celková pohoda, leháro

vejda, vejtřaska, véeska, ventra, vétřieska - nákladní vůz V3S, vojenská třítunová super; dopravní prostředek pro svině a pro vojáky

velká, velká polní - vojenský batoh

velkej kůň - "dévéťák", dozorčí; srv. "malej kůň"

vépéčko - vojenská policie; orgán dbající na dodržování předpisů, kázně a pořádku ve vojenském sektoru

vépézetka - vojenská poznávací značka; analogie SPZ

vepř - vojenský policista

vesmír - stav, kdy do odchodu do civilu zbývá ještě mnoho dní; řekl bych, že více než 150

věšák - vyznamenaný důstojník

vetcho - nepovolený, amatérsky vyrobený elektrický spotřebič, teplomet; též pohoda, veget

veterinář - vojenský lékař

véúpéčko - vojenská úvěrová přepravenka; dokument, opravňující k bezplatné dopravě po železnici

video, dělat video (- "pták", hlídající, zde nejde VZP (viz také "PLP"), čili: "Chlume, masti dělat video"; taktéž se používá na "PVS" při sledování televize západních států (NSR, Rakousko); a konečně též způsob skládání spacáku do úhledného hranolu, zhruba velikosti videa

vítr v kolejích - vojín absolvent, degradovaný "absík", těšící se mimořádné vážnosti v očích ostatních (též "průvan")

VKZ - vepřová, knedlík, zelí

vohnout se - dřít; "počkej ti se z toho vohneš" = "já ti ukážu"

vojákuvzdorný - odolný vůči extrémnímu zacházení VZS; např. "V3S je vojákuvzdorný automobil"

voko - trest 21 dní vězení (nejvyšší bez prokurátora)

volume!! - "Hlasitěji!" ( čte se foneticky, ne anglicky, čili [volume]). Používá se v útvarech, kde vojáci musí při pochodu zpívat. Tento povel je samozřejmě povelem pro "ptactvo", případně pro "trabanty", aby zvýšili hlas. Např. pro vojína Luďka Chluma: "Do piči, Chlume, volume!"

vrána - spojař (zejména mladý)

vrkáč, vrkoun - kontrarozvědčík

vrkat, vrknout - říci starším vojákům jejich číslo; "vrkni číslo" = "řekni za kolik to máš"

vrtule - příslušníci vzdušných sil

vrtule, dělat si vrtuli (z koho) - oklamávat, ojebávat

VSHK - vyvalit sa hore kokotom čili veget na bidle

výbrus - ostříhání, zejm. u mladých vojáků

vybulit - ve spojení "vybulit kozy" - lehnout si na postel, zaujmout polohu LHK (obvykle nehoráznou)

vydržet - ve spojení "to ti vydrží" - suché politování někoho, kdo provádí evidentně zbytečnou práci

výdus - šikan(a) (obecně)

vyfunět - odejít, vypadnout, "vyfuň!" - táhni odsud

výklep - pasování na mazáka po roce služby (pri 2-leté vojně), obvykle výplata opaskem či násadou od krumpáče přes holou prdel

výkoňák - výkonný praporčík; obvykle neškodný, místy až dobromyslný, VZP dohlížející na hladký chod roty

vykusovat - dělat něco tak, aby se to zalíbilo VZP. Používá se např. když vyděšený absa pod dozorem "gum" velel moc nahlas, jak po něm bylo požádovano. Mazáci pak syčeli: " Hej, do piči, abso nevykusuj".

výmak - přistižení při nedovoleném odpočinku, čili "odchyt"; srovnej též s "dát výmak" ve smyslu signalizovat

vymotat - vytočit se (vozidlem) z prostoru

výmrd, výjeb - jakákoliv subjektivní nespravedlnost

vymrdej - polib mi prdel; nech mě bejt; vypadni

vyplašenej, vyplašenost - obvykle označení stavu, kdy voják, zejména nižší velitel, vyžadoval od podřízených plnění povinností, případně všeobecně vojnu žral, též obecně v situaci, kdy voják měl obavu vykonat nelegalní činnost

vypláchnout si držku - fiktivní úkon provedený mluvčím poté, co zahlásil své číslo a toto bylo shledáno příliš vysokým. Čili např: "315" - "Hej, běž si vypláchnout držku."

vyplašenka - tento výraz se používal, v přeneseném významu jako poukázka nebo předplatní lístek na vyplašenost, podobně jako tramvajenka, stravenka apod.; nový voják, který je ze všeho vykulený

vytrímať, vytrímem - vydržet, vydržíme - východňárský výraz obecně používaný v situacích, kdy nastala "pakárna"

 

walkman - torna s ešusem a příborem, se kterými se chodí u polních jednotek pro "bufet"; tankistická kukla

 

yperit - příslušník protichemického vojska

 

záděr - časté vykonávání neprříjemných rajónů, různých pomocných prací, nepříjemných celodenních směn

zadírat - termín, ktery je možno použít na obou stranách barikády; pokud já někoho zadírám, zadávám zadíranému nepříjemné rajóny k úklidu atp. Pokud já jsem zadíraný, pak s vysokou frekvencí vykonávám zmíněné činnosti. Tento negativní jev vzniká při antipatiích nadřízeného a podřízeného.

zagumovat - zařvat na někoho z pozice vyšší hodnosti

záhul - náročný výcvik, činnost vyžadující vyšší vypětí

záklaďák - voják základní služby, též VZS

Zákl jedna - základní řád ozbrojených sil dva (v 90. letech); zabývá se kázní, právy a povinnostmi vojáka atp.

Zákl dva - základní řád ozbrojených sil jedna (v 90. letech); zabývá se služebními povinnostmi, povely...

Zákl-Ř-1 - zdroj všeho zla; základní řád upravující provádění většiny nesmyslných kokotin (v 80. letech).

záložka - mazácké označení - volné sako se vzadu zatáhne a složí, doleva vzniklý lem - záložka - je držena opaskem, velmi provokovalo VZP

záložky - vojáci v záloze, záložáci; vojáci povolaní krátkodobě na cvičení

za málo - "číslo" od 183 do 0 (při 2-leté službě)

za pár- být těsně před odchodem do civilu; verbální poukázka na nicnedělání

zašívák, zášivka - ten, "koho bere vetcho"; kdo se zašívá (ukrývá);

zašívárna - vyhýbání se lecčemus; prostor kam se lze ukrýt před VZP; činnost, kdy se dá snadno "zašívat"

zašívat se - skrývat se (obvykle před nadřízenými); typická potřeba zašívání vzniká při hospodářském dni, srv. "jehla"

zašlapat - udělat něco dobře

zavrkat - kromě významu "vrknout" též obecně mít neúspěch (příp. nemít úspěch). "Zavrkali jsme s bufetem" = nedostalo se na nás jídlo

zelený mozek důstojník nebo voják, který vojnu příliš "žere"

zlaťák - důstojnická hodnost od poručíka výš

zobáci, zobani - vojáci mladšího ročníku (v jednotném čísle též zob)

zmrd - ten, kdo sabotuje a narušuje vžité vztahy vojenského soudružství a kamarádství (slovensky "zjeb")

zmrdat - pořádně, důkladně někoho seřvat, vyplísnit

znát - "Ty znáš ojebávat." - Ty se umíš vyhnout práci, povinnostem. "XY ten zná." - XY je v tom dobrej.

zpětný odřad - ti, co zůstavají, když všichni odejdou a likvidují tábor, ležení apod.

zpívat - bonzovat, udávat, žalovat; často se takovému posměšně cituje text známé písně "Zpívám rád a je to na mně doufám znát"

zrušit - zarazit někomu něco, zakázat, "zrušil mě na tři doby" = pěkně rychle se mnou vymetl; odstranit něco, "zruš zimu" = zatop, "zruš "pádlo" = uprav si sako

zvěrolékař - vojenský lékař, též "mengele, řezník, felčar"

 

železničiar - absík, slovenský ekvivalent slova "kolejničkář"

žízeň - něco k pití, "Hej, sežeň žízeň" = obstarej něco k pití

žold - služné; obnos, který voják jednou měsíčně obdrží (pro vojína 380 Kč - 90. léta)

žrádelna - jídelna

žrát vojnu - stavět se kladně k plnění výcvikových povinností a k vojně vůbec

Premium Joomla Templates