Úterý, 28. Ledna 2020 09:15:31

Zkratky u SNB

 

 

Slovník úředních zkratek z prostředí SNB

 

 

 

Zkratka

Obsah pojmu

A

agent

AO

aktivní opatření

AOP

agenturně-operativní prostředí

AOR

agenturně-operativní rozpracování

AOS

agenturně-operativní spojení

AS

agenturní svazek

AT

agenturní typ

AZ

arabské země

BT

bojová technika

D

důvěrník

DS

důvěrný styk

ES

evidovaný styk

EV

externí využitelnost (informačních výstupů I. správy SNB)

FSZS

Federální správa zpravodajských služeb

HN

hlavní nepřítel

HSP

hromadné sdělovací prostředky

IDC

ideodiverzní centrála

INS

inspekce náčelníka I. správy SNB

IP

infoprodukce; informační produkce I. správy SNB

IS

ideospolupracovník

IS

imperialistický stát

KA

krycí adresa

KB

konspirační byt

KC

"krátkou cestou" - typ spojení mezi rezidenturou a "centrálou"

KP

kádrový příslušník

KS

kapitalistický stát

LA

Latinská Amerika

MBO

mimořádné bezpečnostní opatření

MS

mrtvá schránka

MTZ

materiálně-technické zásobování

NMV

nařízení ministra vnitra

OMS FMV

Odbor mezinárodních styků Federálního ministerstva vnitra

OO MV

oblastní odbor Ministerstva vnitra

OO StB

oblastní odbor Státní bezpečnosti

OP MV

operativní porada ministra vnitra

OPK

oddělení pasové kontroly

OS

operativní styk

OSH

ochrana státních hranic

odborná škola I. správy SNB

OŠ FMV

operační štáb Federálního ministerstva vnitra

OT

operativní technika

OUS

ochrana utajovaných skutečností

PR

politická rozvědka

PS

předávací schůzka

PVO

preventivně-výchovné opatření

PZP

písemnosti závadové povahy

RNS

rozkaz náčelníka správy

ŘS

řádná schůzka

S OSH

správa ochrany státních hranic

S StB

správa Státní bezpečnosti

SEO

statisticko-evidenční odbor

SEO FMV

Statisticko-evidenční odbor Federálního ministerstva vnitra

SEZO

sjednocená evidence zájmových osob

SSEP

systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli

T

termín

TS

tajný spolupracovník

VC

vízový cizinec

VKR

vojenská kontrarozvědka

VN

vnitřní nepřítel

VSB

Výbor státní bezpečnosti = KGB

VTR

vědeckotechnická rozvědka

ZdÚ

zdravotnický ústav SNB

ZNO

zástupce náčelníka odboru SNB

ZNS

zástupce náčelníka SNB

ZS GŠ MNO

Zpravodajská správa Generálního štábu Ministerstva národní obrany

ZS HS PS OSH

Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic

ZSS

země socialistického společenství

ZTÚ

zvláštní technický úkon

zastupitelský úřad

 

 

Premium Joomla Templates