Středa, 29. Ledna 2020 16:26:42

Spojeni II

  Spojovací služba ČSLA , VMV , PS a SNB  staví na společných základech a ve tší míře používá stejné základní komunikační prostředky.

Hlášku " Bez spojení není velení " nebo " Pozor nepřítel naslouchá " má vrytou do paměti každý kdo byl jako základák na vojně, nebo sloužil vlasti u nekterých z váýše uvedených ozbrojených složek.

  Příslušníci spojovacích služeb procházeli předvojenským a svazarmovským výcvikem ještě před nástupem ke svým útvarům ( tato praxe se pro zajímavost též provozovala i u řidičů, psovodů, výsadkářů, střelců-specialistů, potapěčů ) to vše z důvodu potřeby určitého stupně odborné znalosti na který běžný vojenský výcvik pro urychlení přípravy spacialistů navazoval.

 

Spojovací služba zajištuje ( zajištovala ) následujíci druhy spojení :

- poštovní holuby

- potrubní poštu  

- kurýrní službu

- linkové tel.spojení

- dálnopisné tel. spojení

- radiové spojení ( též směrové a dálkové radiové spojení )

 

k poštovním holubům a potrubní poště vás odkážu na následující odkazy, neboť na nich je tento materiál perfektně odborně zpracován : 

- u linkového spojení si dovolím udělat malý souhrn:

TP 25 MB   - Telefon Polní typ 25, s Místní Baterií pro napájení hovorového okruhu

PK             - Polní kabel ( jednožilý , dvoužilý , mněděný či železný drát, kabel byl navinut na cívku v délce 500m nebo 1000m a byl možný nastavovat až do několika kilometrů - dle parametrů vedení )

TU 11  MB  - Telefoní Ustředna Místní Baterie 10 linek + 1 vlastní  ( ustřednu šlo propojit s další čímž šlo rozšířit kapacitu linek , kabel se vedl k ustředně z jednotlivých pozic hvězdicovitě , případně byla ustředna napojena na vyžší nadřízený spojovací bod , ustřena je obsluhována mauálně !)

Stolní MB    - Stolní telefon s místní baterií ( jedná se o kancelářské provedení - nebyl kladen nárok na použití v přírodních podmínkách - převážně černé barvy z boku klika vyzváněcího induktoru )

 

  a) lokální linkové spojení z bodu A do bodu B vlastním polním vedením s pomocí dvou polních přístrojů TP25  či S-MB tento postup se užíval a má stálé využití při spojení například předsunuté pozorovatelny a stanovištěm řízení palby.

  b) Linkové spojení hvězdicové přes TU-11

- linkové spojení ATU ( automatický telefonnjí uzel ) s využitím satbilních tel. ustředen typu P 51 p nebo PK 105/xx ( xx značil maximální počet linek ) ty to ustředny pracovaly i v civilním , drážním či vládním systému byly mezi sebou propojené a pomocí zvláštních hesel či provoleb se učastník s vládního spojení sítě "Černín" mohl propojit až na uroveň základního útvatu třeba na TP25 v předpolí . Linkové spojení umožňovalo tedy skutečnou variabilitu od pokálního systému až po mezinárodní telkomunikační sítě.

 Ustředy ATU P51 disponovaly šesti místným číslem + případnou předvolbu mezimněstské ustředny/uzle , počet čísel byl dán variabilností - počtem otočných voličů, čtercových třidičů a skupinářů.

tudíž od třímístných čísel až po osmimístná čisla dle velikosti konkrétní ustředny, vládní spojovací systém ČERNÍN disponoval čtyřmístným čílováním, obvodní a okresní ředitelství SNB užívali ustředny třímístné a jejich nadřízené složky čtyřmístné až pětimístné číslování. Jak již bylo zmíněno všechny linkové komunikační stupně byli na vzájem propojitelné buď automaticky po tzv. provolbě či spojovatelkou po vřčení správného propojovacího hesla.

  Mezi linkové spojení lze započítat i spojení dálnopisné ( předchádci faxu a telefaxu ) Dálnopisné spojení užívalo stroje typu Simenz 70 a následně T 100 vyráběné českou zbrojovkou.  Dálnopisné spojení bylo vedeno po vlastní kabeláži ( síti ) od ministrestev a nadřízených složek až do urovní velitelství brigád či obvodních/okresních ředitelsví , sloužil na zasílání oběžníků , patracích telegramů , svodek o událostech v dané lokalitě, či předávání zvlaštních rozkazů a nařízení. Dálnopis pracuje na principu psacího stroje kdy text je ukládán jak na roli papíru o běžné šíři ale i na děrný pásek , ze kterého mohl být text kdikoli peprodukován či přeposlán dále. Provoz pracoviště zajištovala převážně spojovatelka utvaru, spojař nebo operátor a oparční ho střediska utvaru.

  Na stejné bázi pracovala též šifrovací služba , která udržovala utajované spojení , kdy při využití kurýzní služby byl rozkazy s utajením urovně PT , PT ZD a PTM doručovány v zapečetěných taškách BAP přímo doručiteli. Kurýr byl vždy ozbrojen a měl i ozbrojený doprovod ( ikkdyž to byl třeba jen štábní řidič) .

  Nástupem Faxů byl potlačen význam TELEXU který též umožnoval předávání obrazových správa a využival se převázně na urovních od ZAMINI na FMV republiková ministerstva a velitelství zvástních utvarů nejen armády ale VMV a SNB včetně HS PS. Po zavedení Faxového linkového spojení byla vedena zvýšená kontrola na tzv. zajištěných linkách kde byl Fax a modemy PC provozovány . Po rozpadu Federace přešla tato služba z utvarů sedmé správy FMV ( která též zajištovala vládní spojení ) na MV a její složku SSI ( Správa spojení a Informatiky ) která byla po několika letech taktéž témněř celá zcivilněna. Pod SSI byla zařazena i složka zvláštního spojení která zajištuje ve spolupráci s ZTU ( Zvláštní technický utvar ) zajištuje specifické spojení pro potřeby operativních složek a vlády.  

 

radiostanice od R 105 v pásmu 40 /resp. 27 MHz/,

RF 11 v pásmu 27 MHz až po stanice

RF 10 v pásmu 45 Mhz    PR 21,

PR 21 (20)  a vozidlové radiostanice WXN 110 a VR20/50 v pásmu 45 a 76 Mhz.

PR VS 31  , PR  ZS 31 , PR  PS 31 systému  N VKV  v pásmech  "A"  v rozsahu 59 kanálů s celorepublikovou součinnsotí

                                                                                     v pásmech  "B"  v rozsahu 59 kanálů s celerepublikovou součinností pro zvláštní utvary  

Premium Joomla Templates