Středa, 28. Října 2020 00:55:24

Rok 1991

 

Dnem 27.9.1991 vstoupil v platnost zákon č. 333/1991 Sb. o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.

Federální policejní sbor tímto převzal úkoly, které dříve plnila Pohraniční stráž, tedy ochranu státních hranic.

Příslušníci PS ve služebním poměru a příslušníci SNB spadající do působnosti FMV se účinností tohoto zákona stali policisty a Pohraniční stráž tak defacto přestala existovat.

Platností tohoto výše uvedeného zákona, byla rovněž zrušena platnost stávajícího zákona č. 69/1951 Sb. o ochraně státních hranic. Po úpravě působnosti federace a jejím následném rozdělením v roce 1.1.1993. , ochrana státních hranic nově vzniklé ČR přešla z původního Federálního policejního sboru na Pohraniční policie ČR , která  přešla do podřízenosti policejních správ jednotlivých krajů.

Premium Joomla Templates