Středa, 28. Října 2020 01:22:09

Rok 1972

 

Pohraniční stráž setrvávala v podřízenosti MNO  jen do 1.1.1972.  Tehdy byla Pohraniční stráž z rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ opět převedena do podřízenosti  FMV (Federálního ministerstva vnitra), ovšem již bez těžké bojové techniky.    

Stávající oddělení pasové kontroly a pohraniční oddělení VB (vše pod SNB), vykonávající ochranu státních hranic se socialistickými státy, byly začleněny k Hlavní správě Pohraniční stráže, čímž vznikla Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. Tím byly zabezpečeny podmínky k jednotnému systému řízení ochrany státních hranic na celém území ČSSR, což umožnilo utvoření Hlavní správy PS a OSH .

 

 

 

 

 

 

 

Premium Joomla Templates