Středa, 22. Ledna 2020 05:45:40

Rok 1966

 

  • Dne 1.1.1966 byla Pohraniční stráž a tím i ochrana státních hranic se západními kapitalistickými státy  podřízena MNO ( Ministerstvu národní obrany ) vyjímku tvořili součásti pasové kontroly . V souběhu s tímto přechodem podřízenosti mezi resorty byla také zrušena vojsková ochrana hranice s NDR a ochrana této hranice přešla téř do režimu ostrahy utvarů pohraničních oddělení VB tak jako hranice s MLR,PLR a SSSR.

Pohraniční stráž pak zabezpečovala jen státní hranice s kapitalistickými státy, tedy NSR a Rakousko a dále na DunajiPřevedením uztvatrů PS do podřízenosti MNO došlo k vytvoření tzv. jednotných ozbrojených sil a početní stav ČSLA čímž se navýšil početní stv armády ze stávajících 204.000 osob na 235.000 osob.

V této době  byla u Pohraniční stráže zavedena i tzv. těžká bojová technika  T-54, OT-64, ShD-152, Bzk-82, RM-130 a pro velení Varšavské smlouvy bylo zpracováno hlášení o navýšení bojové hodnoty naší armády o tři divize, čímž byla Generalita spokojena.

Před  touto reorganizací, čítaly stavy Pohraniční stráže a Vnitřní stráže Ministerstva vnitra téměř 33.000 osob. K Ministerstvu národní obrany bylo převedeno více než 16.000 příslušníků PS a necelé 2.000 příslušníků VS . V rámci MV bylo umožněno zůstat přibližně 2.000 bývalých příslušníků PS a VS.  Ze zrušených nebo reorganizovaných stavů jednotek PS a VS přešlo k jiným druhům vojsk ČSLA postupně více než 13.000 osob, z čehož  téměř 10.000 osob k silničnímu vojsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premium Joomla Templates