Středa, 29. Ledna 2020 16:02:52

PVOS Vidová hláska

 

Vidové hlásky

vidov hlska

  Věže hlásek pro PVOS byly vyráběny na základě konstrukce příhradových stožárů pro radioreléové trasy n.p. Tesla Hloubětín.
Věž hlásky je stavebnicová, ocelové příhradové konstrukce. Celková sestava se skládá ze základového bloku, vlastního tělesa věže a z vrchní plošiny s ochozem. Konstrukce byla navržena pro max. rychlost větru 160 km/hod. a IV námrazovou oblast.
Těleso věže hlásky je příhradové konstrukce čtvercového půdorysného průřezu v základním rozměru os 2.26 x 2.26 m, věž mohla mít výšku 6 - 35 m. Základní výška jednotlivých sestav je 6 m, doplňující horní sestava má výšku 2 m. Základních sestav může být na sobě max. pět.
Jednotlivé sestavy jsou sešroubovány z prvků, tj. nárožníků, diagonál, příčníků a zavětrování. Nárožníky jsou vyrobeny z trubek o průměru 168 mm s odstupňovanou tloušťkou stěny 10, 7, 4.5 mm. Diagonály jsou z trubek průměru 108/6, resp. 89/6 mm. Veškeré příčníky a ztužení jsou vyrobeny z trubek průměru 89/4. Trubkové díly jsou vyrobeny z oceli 11 369 (dodavatel VTŽ Chomutov), plechy a válcovaný materiál jsou z oceli 11 373. Veškeré ocelové díly jsou proti klimatickým vlivům chráněny žárovou metalizací zinkem a hliníkem. Po smontování jsou opatřeny barevným ochranným nátěrem. Veškeré díly jsou sešroubované, přesnými šrouby M 24. Stykování nárožníků se provádí pomocí svislých styčníkových plechů, které jsou propojeny oboustranně příložkami.
  Pro umožnění bezpečného výstupu je věž vybavena ocelovými žebříky s ochranným košem. Žebříky jsou v délkách odpovídacích délkám sestav, tedy 6 m. Každých 12 m je odpočinková plošina, opatřená zábradlím.
Ochoz na vrcholu hlásky je svařen z ohýbaných ocelových trubek, stěny ochozu jsou z vnitřní strany oplechovány 3 mm ocelovým plechem. Podlaha je složena z 3 mm ocelového protiskluzového plechu s otvorem pro padací poklop, u otvoru je umístěno pomocné trubkové madlo. Ve vnitřních rozích jsou svisle umístěné trubky, na koncích zalomené, sloužící jako hromosvody.
Základové bloky jsou železobetonová tělesa čtvercového tvaru v pěti rozměrových variantách. Výška bloku ve střední části je 1.5 m, odstupňovaná délka je 1 m. Vnější plochy bloku jsou opatřeny asfaltovým penetračním nátěrem, na vrchní části je betonová mazanina s povrchem ve spádu 5-10 mm. Zásyp se provádí hutněnou zeminou. Použitý beton je třídy 170, armovací ocel třídy 10 210. Zemnící síť je provedena z pásku FeZn 30x4, max. hodnota odporu uzemnění je 15 ohmů. Volba velikosti základového bloku se provádí podle výšky hlásky a na základě provedeného geologického průzkumu.
  Věž byla na místo určení dodávána v rozloženém stavu - smontovala se na místě.
Použitý zdroj: prospekt n.p. TESLA

 

 

 

Premium Joomla Templates