Středa, 29. Ledna 2020 21:06:23

Odznaky a medaile PS SNB a VMV

Nášivky

Nášivka rukávová 1 NB Pluk                                 Odznak Pohotovostního Pluku 1 NB

1 nb s                                     nb pluk 1

 

Nášivka rukávová PS                                               

 bez nzvu

 

Nášivka rukávová VMV                

         img 0966aa

 

 

 

 

Odznaky

 

Medajle a vyznamenání

      Za službu SNB                                        Za 30 let služby SNB                        

 

     za slubu v snb                          za 30 let v snb  

 

         Za službu vlasti                           Za obranu vlasti              Za zásluhy o ochranu hranic

                                                                                                                        ČSSR

 za slubu vlasti 01       za obranu vlasti       za ochranu hranic

 

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti bylo československé státní vyznamenání, které propůjčoval prezidentem republiky mužstvu, praporčíkům, důstojníkům a generálům ČSLA a ozbrojených součástí ministerstva vnitra za osobní odvahu v boji, a to jak za války, tak při obraně nedotknutelnosti státních hranic, nebo v boji s teroristy a jinými nepřáteli vlasti, za úspěšnou činnost, kterou byla podstatně zvýšena bojová připravenost ozbrojených sil, bezpečnost republiky nebo branná příprava pracujících, za odvážné a iniciativní činy spojené s nebezpečím vlastního života, které sloužily k úspěšnému zvládnutí úkolů jednotky.

Udělovala se i za vynikající práci při výstavbě ozbrojených sil v období nejméně 10 let.

 

Československá medaile Za službu vlasti , byla zavedena vládním nařízením ze dne 8. února 1955, zveřejněním ve Sbírce zákonů č.6/1955. V § tohoto vládního nařízení se uvádí:

" Medaile Za službu vlasti se propujčuje za uspěšnou činnost l zvýšení bojové připravenosti ozbrojených sil, bezpečnosti republiky nebo branné přípravy pracujících, zejména zaa vynálezy a technická zlepšení důležitého vojenského významu, jakož i za odvážné  inicitivní bojové činy, které přispěly k úspěšnému splnění úkolů za ztížených podmínek. "

V tomto vládním nařízení jsou uvedeny i stanovy medaile Za službu vlasti, vjejichž čl. 1 se uvádí:

Medaile Za službu vlasti se propujčuje mužstvu, poddůstojníkům důstojníkům a generálům československé lidové armády a ozbrojených součástí ministerstva vnitra....

Článek č.3 uvádí : Medaili Za službu vlasti propůjčuje na návrh vlády president republiky.

Medaila udeľovaná od roku 1955, staršie prevedenie sa od uvedeného líšilo averzom medaile - viď téma Za službu vlasti [1955-1960]. Medaila zanikla na základe Zákona o státních vyznamenáních ČSFR č. 404/1990 S. z 02.10.1990 dňom účinnosti zákona - 15.10.1990.

 

Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR
Jedná se o bronzovou kruhovou medaili s postavou pohraničníka (zhruba od pasu) se samopalem na prsou. Vpravo od postavy se nachází hraniční sloup, vpravo pak hory, topoly a střechy domů. Pod postavou se nachází pěticípá hvězda, z níž vybíhají vavřínové ratolesti dosahující zhruba výšky ramen postavy. Na rubu se uprostřed nachází státní znak ležící na lipové ratolesti. Po obvodu je umístěn nápis "ZA ZÁSLUHY O OCHRANU STÁTNÍCH HRANIC ČSSR", přičemž zkratka "ČSSR" se nachází dole uprostřed a je z obou stran oddělena tečkou.

 

Premium Joomla Templates