Středa, 29. Ledna 2020 16:26:25

Další druhy ŽTO

  Kromě shrnutí nelze nezmínit alespoň dva další druhy. Prvním z nich je sněžný pás. Ten zřizovaly roty ve svých úsecích již od zimy 1951–52 a do přehledu jsme jej nezařadili proto, že jeho zřízení bylo rychlé a nevyžadovalo větších nákladů. Jednalo se o pruh sněhu, plnící v zimě obdobnou funkci jako kontrolní pás po zbytek roku. Sněžný pás však nebyl apriori vázán na trasu drátěného zátarasu a nemusel být také pouze jeden. Bylo možné v různých vzdálenostech od státní hranice zřizovat i několik (zpravidla dva) sledů těchto pásů kontrolovaných pohraničníky na lyžích.

 

  Na rozdíl od sněžného pásu bylo zabezpečení proti nedovoleným přejezdům motorových vozidel či vlaků náročné na vstupy i techniku. Jeho zřizování mělo spíše kampaňovitý charakter. Na to konto dochází k instalaci výkolejek, těžkých závor a dalších překážek na železniční a silniční přechody. V druhé vlně pak šlo o zabezpečení státní hranice (v některých lokalitách) proti nedovolenému přejezdu státní hranice i mimo silnice.

 

  Úvodem k těmto opatřením byl již dřívější (před rokem 1951) příkaz přehradit závorami a event. překopat všechny (nepoužívané) cesty vedoucí přes státní hranici.

 

 zajm 2_

 

 

 

Premium Joomla Templates