Středa, 28. Října 2020 00:33:47

RPG 75 manuál

RPG-75 je účinná zbraň bez zpětného rázu, určena ke střelbě proti tankům, bojovým vozidlům pěchoty, obrněným transportérům a ostatním obrněným nepřátelským cílům. Účinná dálka střelby na pohybující se cíle dosahuje 200 metrů, na stojící cíle lze vést účinnou střelbu až na vzdálenost 300 metrů. Zbraň je konstruována s trvale nabitou kumulativní střelou uvnitř výmetného pouzdra s hladkým vývrtem. Střela je spojena s přední částí teleskopické výsuvné spalovací komory s tryskou. Po vystřelení nelze již odpalovací pouzdro v boji znovu nabít a střelec jej odhazuje. RPG-75 vykazuje při výstřelu v celém rozsahu pracovních teplot jen nepatrný zpětný ráz, který střelec vnímá jako záchvěv odpalovacího pouzdra. Zpětný ráz je eliminován reaktivní silou prachových plynů, vytékajících za zbraň.

RPG-75 je tvořena těmito základními konstrukčními celky:

— výmetným pouzdrem s mechanickými mířidly, se spušťadlem a nosným   popruhem,

— pláštěm spalovací komory s prachovou náplní, mechanickým zápalkovým šroubem, tryskou a vodící lištou,

— kumulativní střelou s nárazovým okamžitým zapalovačem s maskovou jistotou a autodestrukcí.

 

Muška umožňuje nastavení vzdálenosti 100, 200, 250 a 300 m. Dále je možno použít nadběhové terčíky při palbě na pohybující se cíl. Dioptrické hledí umožňuje korekce zaměřování za různých teplot prostředí

Střela má tělo z hliníkové slitiny, ve kterém je uložena kumulativní náplň. V přední části střely je umístěn nárazový zapalovač. Za letu je střela stabilizována čelní plochou a stabilizační hranou na konci střely.

Před bojovým použitím musí střelec RPG převést do bojové polohy těmito jednoduchými úkony: otevře ústí odpalovacího pouzdra, vztyčí mířidla, vysune spalovací komoru a odjistí spušťadlo. Poté si do zvukovodů vloží plastické chrániče sluchu.

Střelbu je možno provést z leže, kleku i ze stoje, zbraň se opře o rameno a střelec ji oběma rukama uchopí za výmetné pouzdro. Střelec nesmí zapomenout, že ze zadní části RPG – 75 vyšlehnou při výstřelu spaliny, proto nesmí být do vzdálenosti 15 m žádné snadno zápalné látky a do vzdálenosti 30 m žádné osoby. Je též nutné být minimálně 2 m od stěny, v případě palby z okopu, či otevřeného úkrytu.

Verze:

RPG-Nh-75 Určená k ostrým cvičným střelbám, shodná s bojovou verzí, jen kumulativní střela je vyrobena z nevýbušných materiálů.

RPG-Cv-75 V pouzdru zbraně je vložena hlaveň pro náboje ráže 7,62 mm. Určena pro nácvik střelby. Umožňuje několikanásobné ( cvičné ) použití.

RPG-Šk-75 Pro nácvik přípravy ke střelbě, zaměřování cílů a spouštění.

 ( foto  bude dodáno později )

 

 

 

Obr. 1: 68 mm reaktivní protitankový granát vz. 75 (RPG-75) v dopravní poloze, legenda: 1 — výmetné pouzdro, 2 — pryžový náustnlk, 3 — přední nákružek, 4 — pryžový chránič hledí, 5 — dopravní pojistka s plombou, 6 — táhlo spuifadla, 7 — zadní nákružek, 8 — nosný popruh, 9 — pouzdro s plastikovými chrániči sluchu

 

( foto bude dodáno později )

Obr. 2: RPG-75 v bojové poloze, legenda: 1 — výmetné pouzdro, 2 — rámečková muška, 3 — krytka ústi, 4 — dioptrické hledí, 5 — spoušť, 6 — závěr, 7 — plášť spalovací komory, 8 — tryska, 9 — nosný popruh

 

 

 

 

 ( foto bude dodáno později )

Obr. 3: Mechanická míridla RPG-75, legenda: A — rámečková muška, B — dioptrické hledí 1 — nosič mušky, 2 — drátky záměrné osnovy, 3 — terčik nadběhu, 4 — terčík dálky „2" (200 m), S — nosíc hledí, 6 — kruhová stavttko teplotní korekce s dioptrickýml otvory c, a — výřezy pro odhad dálky cíle, b — okénko hledí

 

 

 

 ( foto bude dodáno později )

Obr. 4: instrukční štítek na odpalovacím pouzdru RPG-7S

 

 

 

Comments powered by CComment

Premium Joomla Templates