Čtvrtek, 16. Července 2020 05:34:40

AS Balistika

 

V tomto příspěvku bych chtěl napsat něco málo k základům balistiky v airsoftu. Balistika je věda, která zkoumá chování a vlastnosti střeliva. V airsoftu se nejčastěji zkoumá úsťová rychlost, ale trochu se zapomíná na úsťovou kinetickou energii.

Úsťová rychlost

je rychlost střely v okamžiku kdy opouští ústí zbraně. Měří se v metrech za sekundu (m/s) a v zemích kde nepoužívají metrický systém často uvidíte hodnoty v FPS (feet per second = stopa/s). Převod je 1 m/s ~ 3.28083989501 FPS … zjednodušeně můžete každý metr za sekundu vynásobit 3 (nebo 3,3).

U airsoftových zbraní se úsťová rychlost zpravidla měří s 0,2 g BB s povoleným Hop-upem a pomocí chronometru. Pohybuje se cca. od 50 do 200 m/s. Nejčastěji od 100 do 150 m/s. Rychlost je nejvíce závislá na použité pružině nebo plynu, těsnosti vzduchotechniky a také na hmotnosti BB (čím větší hmotnost, tím menší úsťová rychlost).

Úsťová kinetická energie

je důležitá a u nás opomíjená hodnota, určená na základě úsťové rychlosti a hmotnosti střely. Hodnota se uvádí v Joulech (J). Joul je jednotka kinetické energie. A jde o energii, která je potřebná k přemístění předmětu o hmotnosti 1 kg o 1 metr. Vzoreček pro výpočet kinetické energie: Ek = 1/2 * m * v2 [J, g, m/s].

Tady je tabulka + graf s porovnáním V0 (= Úsťová rychlost) a E0 (= Úsťová kinetická energie) pro 0,20 g , 0,25 g a 0,30 g BB (úsťová rychlost je pokaždé vztažená k určité hmotnosti):

                 

Graf:                                                                              Tabulka:

 

- Z grafu můžete vidět že například 0,2 g BB s rychlostí 120 m/s má přibližně stejnou úsťovou energii jako 0,3 g BB s rychlostí 100 m/s.

- Dále můžete vidět rozsah E0, ten je v Airsoftu cca od 1 do 5 Joulů.

 U odstřelovacích pušek, které mají velkou V0 (často přes 150 m/s) a střílí s těžšími BB (0,40 g, 0,48 g..), je energie samozřejmě větší než 5J. 

Těžší BB => menší V0 a větší E0

- V některých zemích (UK, Irsko, Itálie..) je E0 airsoftových zbraní omezená zákonem na 1 Joul (také je omezená V0).

- U nás airsoftové zbraně přímo žádné omezení nemají. Ale spadají do zbraní kategorie D  kde je omezení 16 Joulů.

Tady je pro zajímavost tabulka a graf hmotnosti nejpoužívanějších „ostrých“ nábojů jejich V0 a E0:

Pozn. v článku se zanedbává  Hop-up a jeho efekt. Úsťová rychlost i kinetická energie je při střelbě s Hop-upem je nižší.

 

 

 

Premium Joomla Templates