Úterý, 28. Ledna 2020 09:04:37

Četnictvo za Rakouska Uherska

Rakousko Uhersko

Po vzoru lombardském bylo četnictvo v r. 1849 zavedeno i v ostatních zemích bývalého Rakouska i Uherska. Podle prozatímního organického zákona, vyhlášeného nařízením ministra vnitra č.19/1850 ř.z., bylo četnictvo vojensky organizovaným strážným sborem a tvořilo součást armády.

Od r. 1876, resp. od roku 1895 pak podléhalo ministerstvu zeměbrany. Po rakouskouherském vyrovnání v r. 1867 bylo četnictvo v samotných Uhrách zrušeno a ponecháno jen pro Sedmihradsko, Chorvatsko a Slavonsko, až citelné nedostatky autonomní komitátní policie si v r. 1881 vynutily opětně obnovení četnictva v celých Uhrách.

V souvislosti s vypuknutím a dlouhodobým trváním první světové války dostali četníci také nové úkoly , jako byl především boj proti "černému trhu".

Za války vzrostly ceny potravin průměrně o tři sta procent a přirozeně se našli podnikavci, kteří parazitovali na všeobecném nedostatku základních potravin, zvlášť ve větších městech.

Četníci prováděli na tyto překupníky pravidelné zátahy nejvíce kolem železničních stanic ve městech kde se venkova sjížděli vesničtí pěstitelé a logicky se sem stahovalo největší množství překupníků.

Od začátku roku 1918 přibyla také další nepříjemná povinnost - velké zátahy na "zelené kádry" (vojenské zběhy), jejichž počet stále narůstal úměrně rozkladu pravidelné rakousko-uherské armády. Většina zátahů na vojenské zběhy ale nebyla úspěšná. Jednalo se vesměs o místní muže utíkající z fronty, které zdejší obyvatelstvo pochopitelně skrývalo a zpravidla včas varovalo před každým hrozícím nebezpečím. Ani samotní četníci před blížícím se koncem války neměli k podobným aktivitám moc chuti a tak k obdobným úkolům přistupovali poměrně velmi "vlažně", ke značné nelibosti nadřízených míst.

Rozpad rakouského mocnářství na podzim roku 1918 a následný vznik Republiky československé se u nás obešel bez vážnějších incidentů.

Premium Joomla Templates