Středa, 22. Května 2019 11:06:25

 

o.s. OSH-Hraničáři

 Jsme občanské sdružení, které si klade za cíl koordinačně zastřešit aktivity jednotlivců se zájmem o branné činnosti nejen v oblasti airsoftu či paintballu, surival aktivit  a základů civilní obrany, ale i přiblížení se k životu armádních či bezpečnostních složek a jejich historii, včetně odborné podpory při sběratelství militárií.

Naším cílem je tedy podporovat branné aktivity mládeže a poskytovat přiměřenou instruktorskou podporu a metodické zázemí při získávání jejich znalostí a dovedností v oblasti vojenství. Podílet se tak na zvyšování všeobecné informovanosti v této oblasti.

Mezi činnosti patří pořádání kurzů branných aktivit, jak  pro členy, tak i pro případné další zájemce z řad sympatizující veřejnosti .

Shromaždovat zajímavosti a historické informace o armádních či bezpečnostních sborech a událostech, ty pak prezentovat na našem webu či besedách s možností diskuze vedoucí k vytvoření vlastních závěrů každého jednotlivce. Umožnit tak maximální možnost o samostatný náhled na události, jakož to jejich příčiny a následky, jak v užším pojmu tak i celospolečenském  kontextu .  

Jako jeden z prioritních úkolů sdružení je osvěta o historii naší vlasti, především v oblasti ochrany státních hranic a účelech jejích ochrany v různých obdobích .

S tím je spojený právě i „Sbor Hraničářů“ – OSH, kdy si jeho členové formou zábavnou a poučnou mohou osvojit znalosti či zručnost. Právě jako „Hraničáři“ takových to  fiktivní sborů vytvořených pro hru  airsoftu či paintballu, s realistickým základem .

Os. Hraničáři - OSH, má především svůj vzor v ozbrojených silách České republiky, ale i v praktických aplikací zahraničních jednotek. Snažíme se o vytvoření a souhru kvalitního kolektivu s všeobecně uznávanými hodnotami jimiž jsou:

- vlastenectví

- odpovědnost

- obětavost

- odvaha

- věrnost a čest.

 

Struktura a velení v našem týmu je uzpůsobena od velení v družstvu, přes četu až po úroveň roty.

 

Co nás tedy charakterizuje:

- jsme občanské sdružení jehož částí je i airsoftový tým

- nejsme tedy žádnou kopií existující jednotky, ale fiktivním útvarem Sboru Hraničářů

- zajímáme o historii služby na našich hranicích až po dnešní současnost

- naše aktivity jsou nejen v imitaci bojových akcí, ale též např. ve výcviku taktiky, přežití,

  slaňování, spojovací a chemické přípravy, sebeobrany a dalších

- při dodržení zákona, cvičíme i se skutečnými zbraněmi

- absolvujeme až 30 akcí a tréninků ročně

- fungujeme na principu vzájemné spolupráce a zodpovědnosti ke kolektivu

- na fungování jednotky se podílí každý jednotlivec

- v našich „bojových” operacích dodržujeme vojenský přístup a ctíme vojenské hodnoty

- zvyšujeme svoji fyzickou ale i psychickou odolnost

- zdokonalujeme se v schopnosti improvizovat a být v krizových situacích efektivní 

Premium Joomla Templates