FRONTEX

Kategorie: PS a historie Napsal Super User

 

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (FRONTEX)

  Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie byla zřízena nařízením Rady (ES) 2007/2004/ (26.10.2004, Úř. věst. L 349, 25.11.2004).

 

  FRONTEX koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic; napomáhá členským státům při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční stráže, včetně vypracovávání společných standardů odborné přípravy; provádí analýzu rizik; pokračuje v rozvoji výzkumu souvisejícího s kontrolou a ostrahou vnějších hranic; napomáhá členským státům v situacích, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích; poskytuje členským státům nezbytnou podporu při organizaci společných návratových operací.

 

  Za účelem větší soudržnosti FRONTEX úzce spolupracuje s ostatními partnery Společenství a EU odpovědnými za bezpečnost vnějších hranic, např. EUROPOL, CEPOL, OLAF, za celní spolupráci a za spolupráci v oblasti hygienických a veterinárních kontrol.

 

  Pro zvýšení bezpečnosti hranic FRONTEX rovněž zajišťuje koordinaci jednotlivých akcí členských států při provádění opatření Společenství týkajících se řízení kontroly vnějších hranic.

Výkonný ředitel: Ilkka Laitinen

Adresa: Rondo ONZ 1 00 124 Warsaw Poland

Tel. +48 22 544 95 00