Pondělí, 30. Listopadu 2020 02:01:33

Vojska Ministerstva vnitra

 

Vojska MV , Hradní stráž ČSSR .

 

Kromě Pohraniční stráže mělo Ministerstvo vnitra ještě jednu vojensky organizovanou složku a to Vojska MV.

 

  Na rozdíl od Pohraniční stráže (či Sboru národní bezpečnosti) se toho o VMV moc nepublikuje a je také těžké cokoliv najít na internetu,kromě několika kusých informací,které se zde pokusím dát dohromady.

 

  Vojska ministerstva vnitra tvořila zvláštní složku, která byla formálně ustavena v květnu 1975, kdy bylo z pravomoci Štábu civilní obrany vyňato velitelství svazku Vojsk MV, z něhož se vytvořila Správa vojsk MV. Mezi její hlavní úkoly patřilo vedle střežení sídla prezidenta a objektů MV, také zabezpečení bojové pohotovosti centrály Federálního ministerstva vnitra a krajských správ. Správa vojsk MV byla do poloviny r. 1978 začleněna do Hlavní správy pohraniční stráže a ochrany státních hranic, po té byla opět podřízena přímo náměstku ministra vnitra ČSSR.

 

  V roce 1976 vznikla rozkazem ministra vnitra č. 019/76 Vojska ministerstva vnitra kterých součásti se stala i Hradní stráž. Od roku 1978 byla Hradní stráž podřízena organizačně a velitelsky Správě vojsk ministerstva vnitra a při plnění bezpečnostních úkolů i nadále V. správě Sboru národní bezpečnosti. Tento stav trval až do 31. ledna 1990. Hradní stráž střežila objekt Lány a areál Pražského hradu.

 

  Pražský hrad byl z hlediska strážní služby a ochrany prezidenta republiky kompetenčně rozdělen na dvě stráže: "HRAD" – pro reprezentační střežení a "BELVEDÉR" k ostraze rezidence prezidenta ve spolupráci s V. správou Sboru národní bezpečnosti.

 

  V roce 1981 se stal součástí Hradní stráže ČSSR strážní prapor Dříň v Kladně.   V letech 1985 až 1989 se Hradní stráž ČSSR podílela na mnoha reprezentačních a bezpečnostních akcích, ale ani v jediném případě Hradní stráž nezasahovala proti demonstrantům.

 

Nejvýznamnější část Vojsk ministerstva vnitra tvořily Zabezpečovací pluk Praha, 5. výcvikový pluk Frýdek-Místek a Hradní stráž.

 

  Zabezpečovací pluk FMV čítal 1.140 osob a jeho součásti byly dislokovány v kasárnách Jana Roháče z Dubé v Praze-Vršovicích, Kladně-Dříni, Praze-Lhotce a Velimi. V Praze se dále nacházel sportovní oddíl FMV (200 osob) a provozní rota FMV (60 osob). Vojenskou náhradní službu vykonávali nově nastupující příslušníci SNB u 5. výcvikového pluku vojsk MV, čítajícího 1.250 osob a dislokovaného ve Frýdku-Místku a Vyšních Lhotách. Hradní stráž tvořilo 440 příslušníků, kteří se nacházeli v kasárnách Praha-Loreta a ve výcvikovém středisku Dobrá Voda na Příbramsku. Přechod Civilní obrany do resortu Ministerstva národní obrany znamenal i změnu podřízenosti zabezpečovacích jednotek krajských správ SNB. Zabezpečovací roty působící v Čechách se sloučily do praporu zabezpečovacích jednotek Zabezpečovacího pluku FMV Praha a zabezpečovací roty na Moravě a Slovensku do praporu zabezpečovacích jednotek 5. výcvikového pluku Frýdek-Místek. K 1.1.1981 Zabezpečovací pluk Praha čítal 940 osob a skládal se ze strážního praporu, stavebně technického praporu a praporu zabezpečovacích jednotek, společně s velitelskou rotou, spojovací rotou, požární rotou a provozní četou správy vojsk MV. Ve stejné době měl 5. výcvikový pluk Frýdek-Místek 950 příslušníků a Hradní stráž 430 příslušníků. K 1.10.1981 byl strážní prapor Kladno-Dříň (330 osob) Zabezpečovacího pluku Praha převeden do složení Hradní stráže a prapor zabezpečovacích jednotek (230 osob) 5. výcvikového pluku Frýdek-Místek do Zabezpečovacího pluku Praha, čímž se plně vyprofilovalo určení jednotlivých útvarů vojsk MV. V letech 1976 až 1989 vojska MV v souhrnu čítala maximálně 3.200 osob. Počátkem roku 1990 došlo v souvislosti s předáním Hradní stráže do podřízenosti Federálního ministerstva obrany k opětnému převedení strážního praporu do složení Zabezpečovacího pluku Praha. Vojska MV přetrvala až do vzniku samostatné České republiky, kdy byla na základě zákona č. 26/1993 Sb. zrušena dnem 30.6.1993.

 

 Součástí vojsk MV nebyly pohotovostní pluky VB v Praze a Bratislavě, podřízené republikovým ministerstvům vnitra. K těmto útvarům nastupovali noví příslušníci SNB, kteří absolvovali vojenskou náhradní službu u pluku ve Frýdku-Místku. Pražský pluk čítal 1.600 osob a bratislavský pluk 800 osob.

 

(Mgr. Dalibor Státník, Archiv Ministerstva vnitra ČR)

 

 

 

Premium Joomla Templates